El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 259766-2019

04/06/2019    S106

Chequia-Praga: Servicios de análisis de datos

2019/S 106-259766

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 086-206575)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Número de identificación fiscal: 47609109
Dirección postal: Na Františku 32
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 110 15
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Václav Špetlík
Correo electrónico: spetlik@mpo.cz
Teléfono: +420 224852724
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.mpo.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/MPO

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zavedení dynamického nákupního systému na zajištění plnění Evaluačního plánu OP PIK

II.1.2)Código CPV principal
72316000 Servicios de análisis de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem OPPIK pro programové období 2014-2020. Půjde tedy o realizaci evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací v souladu s EP OP PIK a jejich aktualizace, realizaci příp. ad hoc evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací (evaluace).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/05/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 086-206575

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: Ekonomická a finanční situace
En lugar de:
Léase:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické a finanční situace.

Número de apartado: III.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
En lugar de:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy v poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků, reklamní činnosti, marketingu a mediálního zastoupení.

Léase:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy v poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 31/05/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 02/07/2019
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: