Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 262130-2019

05/06/2019    S107

Polonia-Varsovia: Servicios de sistemas y apoyo

2019/S 107-262130

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 078-188512)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
Dirección postal: ul. Żwirki i Wigury 1
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-906
País: Polonia
Persona de contacto: Włodzimierz Sieniło
Correo electrónico: w.sienilo@polish-airports.com
Teléfono: +48 226501523
Fax: +48 226501833
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.polish-airports.com
Dirección del perfil de comprador: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonywanie przeglądów technicznych oraz serwis i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa zainstalowanego w budynkach na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie

Número de referencia: 7/PN/ZP/TLLZP/19
II.1.2)Código CPV principal
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem postępowania jest świadczenie serwisu, utrzymanie w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej i wykonywanie przeglądów konserwacyjnych dla systemów:

1) Kontroli Dostępu (SKD), Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Integrującego (SI), przepustkowego Spatio, Systemu przywoławczego, Centrum Monitoringu (elementy SI i SKD) oraz Platformy Przetwarzania Danych składających się na Zintegrowany System Bezpieczeństwa (ZSB) w Terminalu A / Strefy AB oraz na terenie budynków „Leśniczówka”, SOL i łącznika do stacji kolejowej.

2/ Systemu telewizji dozorowej CCTV IP w ZSB w Terminalu A/ Strefy AB w budynkach na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie oraz sieci LAN ZSB, a także Systemu Automatycznego Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (SARNR) zainstalowanego na drogach dojazdowych do Terminala A.

3/ SKD, SSWiN, SI, CCTV, LAN w Terminalu A / Strefy CDE wraz z pirsami oraz w pozostałych obiektach oddalonych i budynkach PPL.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 078-188512

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: 3
En lugar de:
Fecha: 07/06/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 07/06/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert dotyczy tyko zadania nr 3 „Świadczenie serwisu, utrzymanie i wykonywanie przeglądów technicznych SKD, SSWiN, SI, CCTV, LAN w Terminalu A / Strefy CDE wraz z pirsami oraz w pozostałych obiektach i budynkach PPL”.

Termin składania i otwarcia ofert dla zadania nr 1 i 2 pozostaje bez zmiany.