Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 263990-2019

06/06/2019    S108

Lietuva-Vilnius: Elektros skaitikliai

2019/S 108-263990

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: UAB Verslo aptarnavimo centras
Nacionalinis registracijos Nr.: 303359627
Adresas: P. Lukšio g. 5B
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-08221
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Alina Kolosova
El. paštas: alina.kolosova@le.lt
Telefonas: +370 61861689
Faksas: +370 2594401
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://vac.le.lt/
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/47164
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=461428
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=461428&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Elektros energija

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
38554000 Elektros skaitikliai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pirkimo objekto apimtis yra Išmaniosios apskaitos infrastruktūra, įskaitant:

— ~ 1,2 milijono elektros išmaniųjų skaitiklių tiekimą,

— komunikacijos infrastruktūrą,

— Išmaniosios apskaitos informacinės sistemos įdiegimą,

— Išmaniosios apskaitos infrastruktūros (SMI) integracijų įgyvendinimą,

— integracijas su esamomis sistemomis,

— SMI valdymo perdavimą pirkėjui po įdiegimo (įskaitant apmokymus),

— SMI techninį palaikymą, priežiūrą bei konsultavimo paslaugas,

— tolimesnį SM IS vystymą pagal pirkėjo poreikius (tuo atveju, jei užsakoma papildomai, sutarties galiojimo laikotarpiu).

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
32581000 Duomenų perdavimo įranga
48614000 Duomenų rinkimo sistema
72260000 Su programine įranga susijusios paslaugos
72318000 Duomenų perdavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pirkimo objekto apimtis yra Išmaniosios apskaitos infrastruktūra, įskaitant:

— ~ 1,2 milijono elektros išmaniųjų skaitiklių tiekimą,

— komunikacijos infrastruktūrą,

— Išmaniosios apskaitos informacinės sistemos įdiegimą,

— Išmaniosios apskaitos infrastruktūros (SMI) integracijų įgyvendinimą,

— integracijas su esamomis sistemomis,

— SMI valdymo perdavimą pirkėjui po įdiegimo (įskaitant apmokymus),

— SMI techninį palaikymą, priežiūrą bei konsultavimo paslaugas,

— tolimesnį SM IS vystymą pagal pirkėjo poreikius (tuo atveju, jei užsakoma papildomai, sutarties galiojimo laikotarpiu).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 120
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Šis Pirkimas gali būti iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

II.2.14)Papildoma informacija

Vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, pirkimas atliekamas kito perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) ir dokumentus, patvirtinančius jo atitikimą keliamiems reikalavimams. Reikalavimai tiekėjo pašalinimo pagrindams, jo kvalifikacijos ir kitiems reikalavimams pateikiami Kvietimo teikti paraiškas SPS priede Nr. 4.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Kvietime teikti pasiūlymus bus numatomi sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai: netesybos (baudos ir delspinigiai), banko garantija ar tiekėją kontroliuojančio asmens garantija, profesinės atsakomybės draudimas. Sutarties užtikrinimo būdai bus konkurencinio dialogo objektas ir jų formos, dydžiai bei sąlygos gali kisti.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Konkurencinis dialogas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 08/07/2019
Vietos laikas: 11:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Anglų kalba, Lietuvių kalba

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjų susirašinėjimas vykdomas tik šiomis priemonėmis.

Šio pirkimo metu bus vykdoma dalyvių kvalifikacinė atranka.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo ginčyti pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti pirkėjui pretenziją:

1) per 5 darbo dienas nuo pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos;

2) per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie pirkėjo priimtus sprendimus.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/06/2019