Suministros - 265486-2019

07/06/2019    S109

Dinamarca-Vejle: Aparatos para anestesia y reanimación

2019/S 109-265486

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 106-258081)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Region Syddanmark
Número de identificación fiscal: 29190909
Dirección postal: Damhaven 12
Localidad: Vejle
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Código postal: 7100
País: Dinamarca
Persona de contacto: Karsten Kirkegaard
Correo electrónico: kk@rsyd.dk
Teléfono: +45 29201909
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.regionsyddanmark.dk
Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Høring af udkast til udbudsmateriale for anæstesiprodukter

II.1.2)Código CPV principal
33172000 Aparatos para anestesia y reanimación
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

I forlængelse af den gennemførte markedsdialog for udbuddet af anæstesiprodukter, har Region Syddanmark udarbejdet et udkast til udbudsmateriale for disse anæstesiprodukter.

Udkastet til udbudsmateriale for anæstesiprodukter til sygehusene i Region Syddanmark består af følgende høringsdokumenter:

- Udkast til Kontraktbilag 2 - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse,

- Udkast til udbudsbetingelser,

- Udkast til Udbudsbilag 2 - Kundeattest for tilfredsstillende udført arbejde,

- Udkast til Udbudsbilag 3 - Fortegnelse over nuværende varer i de udbudte delkontrakter,

- Kontraktbilag 5 Handels- og Leveringsbetingelser.

Hvis ovenstående udkast til udbudsmateriale indeholder uhensigtsmæssigheder i forhold til kvaliteten af, prisen på og/eller konkurrencen om anæstesiprodukter, modtager Region Syddanmark meget gerne skriftlige høringssvar fra potentielle leverandører.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er mandag d. 24.6.2019.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 106-258081

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.3) Kommunikation
En lugar de:

Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse.

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

Léase:

Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse.

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=242262&B=REGIONSYDDK&PS=1&PP=ctm/Supplier/publictenders

VII.2)Otras informaciones adicionales: