Servicios - 265527-2019

07/06/2019    S109

Finlandia-Hämeenlinna: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 109-265527

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Oikeusrekisterikeskus
Número de identificación fiscal: 2722042-5
Dirección postal: Wetterhoffinkatu 2
Localidad: Hämeenlinna
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Código postal: 13100
País: Finlandia
Correo electrónico: kilpailutus@hansel.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sähköisen asioinnin alustan sekä asiointipalvelujen tuki-, ylläpito- ja kehityspalvelut

Número de referencia: 115/07.02/2019
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Valmisteilla olevan hankinnan tavoitteena on hankkia Oikeusrekisterikeskuksen sähköisen asioinnin kokonaisuudelle (sähköisen asioinnin tekninen kehikko ja sähköiset asiointipalvelut) toteutettavaa ylläpidon kokonaispalvelua. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään tutustumaan erityisesti ennakkotietoilmoituksen kohtaan"II.2.4) Kuvaus hankinnasta ja kohtaan VI.3) Lisätiedot.

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus (tietopyyntö). Tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72267100 Mantenimiento de software de tecnología de la información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Descripción del contrato:

Sähköisen asioinnin teknisen kehikon (alusta) ja sähköisten asiointipalveluiden ylläpidon kokonaispalvelu sisältää sovellushallinnan, sovellushuollon ja kehittävän ylläpidon sekä ylläpitopalvelun käynnistämisen palvelut (transitiopalvelut). Alustavan suunnitelman mukaan hankintaan sisältyy sähköisen asioinnin kehikon ylläpidon kokonaispalvelun lisäksi arviolta 14 sähköisen asiointipalvelun ylläpidon kokonaispalvelu. Alustavan arvion mukaan sähköisen asioinnin teknisen kehikon transitioprojekti ajoittuu vuoden 2019 lopulta vuoden 2020 alkuun ja sähköisten asiointipalveluiden transitioprojektit ajoittuvat porrastetusti vuosille 2020-2024.

II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
22/08/2019

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Tähän ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin mahdollisesti toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 17.6.2019 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi. Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan viestin seuraavasti: "Oikeusrekisterikeskus, Sampo, tekninen vuoropuhelu". Tekninen vuoropuhelu järjestetään sähköpostitse kaikkien hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Vuoropuhelussa toimijoille annetaan mahdollisuus kommentoida tarjouspyynnön alustavaa luonnosmateriaalia kirjallisesti. Alustavan arvion mukaan tekninen vuoropuhelu ajoittuu kesä-heinäkuulle 2019. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultatiivisessa roolissa.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019