Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 266628-2019

07/06/2019    S109

Hungría-Budapest: Servicios relacionados con bases de datos

2019/S 109-266628

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Número de identificación fiscal: EKRSZ_13960533
Dirección postal: Szentkirályi utca 28.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1088
País: Hungría
Persona de contacto: Gazdag Gyöngyi
Correo electrónico: gazdag.gyongyi@ppke.hu
Teléfono: +36 13275972
Fax: +36 13275976
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://ppke.hu/
Dirección del perfil de comprador: http://ppke.hu/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása

Número de referencia: EKR001045992018
II.1.2)Código CPV principal
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Nemzetközi adatbázisok — 1. (4-féle online)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.

Az IP címeket a KD tartalmazza.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

3. rész: Hazai adatbázis (1 db)

— Összesen 1 féle online hazai adatbázishoz való hozzáférés biztosítása (Jogtár)

IP alapú hozzáférés, legalább 3 párhuzamos felhasználóval.

Az adatbázisokhoz történő hozzáférést 30 naptári napon belül biztosítani kell.

A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott ártáblázat tartalmazza.

Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt «vagy azzal egyenértékű» kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/02/2019
Fin: 31/01/2020
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 099-240224

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Nemzetközi adatbázisok — 1. (4-féle online)

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
06/05/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Wolters Kluwer Hungary Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_96316575
Dirección postal: Budafoki út 187–189., A. épület, III. emelet
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1117
País: Hungría
Correo electrónico: tibor.takacs@wolterskluwer.com
Teléfono: +36 14645437
Fax: +36 14645657
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 3 049 000.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

V. szakasz «A rész száma» / «Elnevezés»: 3. rész - Hazai adatbázis (1-féle online))

Szerződésmódosítás dátuma: 28.5.2019.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
72320000 Servicios relacionados con bases de datos
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.

Az IP címeket a KD tartalmazza.

VII.1.4)Descripción del contrato:

3. rész: Hazai adatbázis (1 db)

— Összesen 1 féle online hazai adatbázishoz való hozzáférés biztosítása (Jogtár)

IP alapú hozzáférés, legalább 3 párhuzamos felhasználóval.

Az adatbázisokhoz történő hozzáférést 30 naptári napon belül biztosítani kell.

A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott ártáblázat tartalmazza.

Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt «vagy azzal egyenértékű» kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/03/2019
Fin: 29/02/2020
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 3 049 000.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Wolters Kluwer Hungary Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_96316575
Dirección postal: Budafoki út 187–189., A. épület, III. emelet
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1117
País: Hungría
Correo electrónico: tibor.takacs@wolterskluwer.com
Teléfono: +36 14645437
Fax: +36 14645657
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Felek az alapszerződés I. fejezetének 1. pontját az alábbiak szerint módosítják: Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott adatbázisokhoz való hozzáférések biztosítását 1.3.2019. napjától 29.2.2020. napjáig terjedő időszakban.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Ajánlatkérő évek óta előfizetője a Jogtár adatbázisnak, viszont az előző évi előfizetés rendhagyó módon 1 hónappal tovább volt érvényben, ezért a párhuzamos előfizetés elkerülése miatt a 2019. évi hatályba lépést is 1 hónappal szükségszerű kitolni.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 3 049 000.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 3 049 000.00 HUF