Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 267016-2019

07/06/2019    S109

Hrvatska-Rijeka: Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu

2019/S 109-267016

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 231-528885)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 80805858278
Poštanska adresa: Dolac 14
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marija Polić
E-pošta: javna.nabava@kdvik-rijeka.hr
Telefon: +385 51353830/ +385 51353846
Telefaks: +385 51353849
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kdvik-rijeka.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom „Poboljšanje Vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“.

Referentni broj: VV 04/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju usluge tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ tijekom pripreme, projektiranja, izvođenja radova i provedbe usluga.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/06/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 231-528885

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 13/06/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 06/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 13/06/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 06/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: