Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 269878-2019

10/06/2019    S110

Estonia-Tallin: Servicios de programación de software y de consultoría

2019/S 110-269878

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 104-252521)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
Número de identificación fiscal: 70009770
Dirección postal: Uus-Tatari tn 25
Localidad: Tallinn
Código NUTS: EE EESTI
Código postal: 10134
País: Estonia
Persona de contacto: Erle Eks
Correo electrónico: erle.eks@tehik.ee
Teléfono: +372 79403811
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://tehik.ee

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

MEDRE arendustööd

Número de referencia: 208695
II.1.2)Código CPV principal
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Hanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping pakkujaga, kes hakkab arendama Terviseameti infosüsteemi TAM (Tervishoiutöötajate riiklik register, Tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade riiklik register, Proviisorite ja farmatseutide riiklik register) kaasaegset versiooni (MEDRE).

Arendustööde eesmärk on, et 2021. aasta lõpuks on Terviseameti (TA) ja tervishoiuteenuste valdkonna tööandjate ning töötajate jaoks kasutusel uus infosüsteem. Arendustööde tulemusena kujundatakse avalikud teenused tervikuks, luuakse vajalikud menetlusseosed, automatiseeritakse protsessid ja arendatakse välja iseteeninduskeskkond. Luuakse üks infosüsteem, kus menetlused toimuvad paberivabalt ja sündmuspõhiselt, tagatud on vajalik otsustustugi, sh statistika.

Arendustööde tulemusel seni kasutusel olnud infosüsteem suletakse, olemasolev andmekoosseis migreeritakse loodavasse infosüsteemi ning tagatakse seotud infosüsteemide jaoks vajalike x-tee teenuste toimimine.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 104-252521

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Tehniline ja kutsealane suutlikkus
En lugar de:

1) Pakkuja peab olema täitnud viimase 36 kuu jooksul arvates hanke alustamisest vähemalt ühe samaväärse IT valdkonna arendustööde lepingu. Samaväärseks lepinguks loeb hankija lepingut, mille rahaline maksumus on vähemalt 375 000 EUR (km-ta).

Kooskõlas RHS § 101 lg 2 - Leping võib olla alanud varem, kuid täitmise ning lepingupartneri poolt vastuvõtmise aeg peab olema nõutud ajal.

Pakkuja esitab nimekirja nõuetele vastavatest lepingutest hankepassis koos teabega lepingu eseme kirjelduse, lepingu maksumuse, algus- ja lõppkuupäeva ja infoga teise lepingupoole kohta koos kontaktandmetega.

Hankija kontrollib lepingute sisulist vastavust esitatud nõudele ja täitmist ainult eduka pakkuja puhul ning võib selleks küsida infot ka teise lepingu osapoole kaudu.

Léase:

1) Pakkuja peab olema täitnud viimase 36 kuu jooksul arvates hanke alustamisest vähemalt ühe samaväärse IT valdkonna arendustööde lepingu.

Samaväärseks lepinguks loeb hankija lepingut, mille rahaline maksumus on vähemalt 375 000 EUR (km-ta) ning mille raames on teostatud infosüsteemi arendustöid, kasutades

Riigihanke arhitektuuri visioonile (lisa 1.1) sarnaseid tehnoloogiaid.

Kooskõlas RHS § 101 lg 2 - Leping võib olla alanud varem, kuid täitmise ning lepingupartneri poolt vastuvõtmise aeg peab olema nõutud ajal.

Pakkuja esitab nimekirja nõuetele vastavatest lepingutest hankepassis koos teabega lepingu eseme kirjelduse, lepingu maksumuse, algus- ja lõppkuupäeva ja infoga teise lepingupoole kohta koos kontaktandmetega.

Hankija kontrollib lepingute sisulist vastavust esitatud nõudele ja täitmist ainult eduka pakkuja puhul ning võib selleks küsida infot ka teise lepingu osapoole kaudu.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Hankija täpsustas hanke alusdokumentides sisalduvat pakkuja kvalifitseerimistingimust.