Suministros - 271838-2023

08/05/2023    S89

Finlandia-Kuopio: Equipo y material informático

2023/S 089-271838

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Istekki Oy
Número de identificación fiscal: 2292633-0
Dirección postal: PL 4000
Localidad: KUOPIO
Código NUTS: FI Suomi / Finland
Código postal: 70601
País: Finlandia
Persona de contacto: Hansel Oy/Kari Mattsson
Correo electrónico: kilpailutus@hansel.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.istekki.fi
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: julkisomisteinen osakeyhtiö
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Konesali-infrastruktuurilaitteet 2021-2025 - DPS, sisäinen kilpailutus - Istekki Oy:n levyjärjestelmät UUSI kilpailutus

Número de referencia: 449783
II.1.2)Código CPV principal
30200000 Equipo y material informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Tämä tarjouspyyntö perustuu Hansel Oy:n perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään ''Konesali-infrastruktuurilaitteet 2021-2025 (DPS)''.

Istekki Oy pyytää tarjoustanne levyjärjestelmistä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tämä hankinta koskee sopimuskautta.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 267 922.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30230000 Equipo relacionado con la informática
30233000 Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura
30234000 Soportes de almacenamiento
72100000 Servicios de consultoría en equipo informático
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
32580000 Equipo de datos
48200000 Paquetes de software de conexión en red, Internet e intranet
48210000 Paquetes de software de conexión en red
48800000 Sistemas y servidores de información
48820000 Servidores
48810000 Sistemas de información
48821000 Servidores de red
48823000 Servidores de fichero
50300000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual
50312000 Mantenimiento y reparación de equipo informático
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
48210000 Paquetes de software de conexión en red
48700000 Utilidades de paquetes de software
51600000 Servicios de instalación de ordenadores y equipo de oficina
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4)Descripción del contrato:

Tämä tarjouspyyntö perustuu Hansel Oy:n perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään ''Konesali-infrastruktuurilaitteet 2021-2025 (DPS)''.

Istekki Oy pyytää tarjoustanne levyjärjestelmistä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tämä hankinta koskee sopimuskautta.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo:

Hankintalain 27–30 §:ien mukaisesti hankinnan ennakoiduksi kokonaisarvoksi on arvioitu 1 900 000 euroa (alv 0 %). Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytetty suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arviointi on perustunut ilmoittamisajankohdan tai muun hankintamenettelyn alkamisajankohdan arvoon. Ennakoidun arvon laskennassa on huomioitu hankintalain mukaisesti kaikki mahdolliset kuluerät ja Istekin oman myynnin potentiaalinen mahdollisuus. Se ei kuitenkaan tarkoita rajauksetta sitä, että ostot tosiasiassa kasvaisivat niin suureksi kuin mihin laskennallisesti ennakoidun arvon laskemisessa on päädytty. Näin ollen hankinnan ennakoitu arvo kuvastaa hankinnan laajuutta suurimmillaan hankintalaissa edellytetyllä tavalla laskettuna ilman hankintayksikön velvoitetta tosiasiassa hankkia vastaavalla summalla valitun toimittajan palveluja tai tavaroita. Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä esitetty arvio on suuntaa antava eikä sellaisenaan sido hankintayksikköä tai edusta tilausmäärää, eli myöhemmin tehtävä hankintasopimus ei sisällä määräostovelvoitetta, eikä tuota toimittajalle yksinoikeutta toimittaa laitteita ja/tai palveluita.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Hinta / Ponderación: 100
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 107-279297
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Konesali-infrastruktuurilaitteet 2021-2025 - DPS, sisäinen kilpailutus - Istekki Oy:n levyjärjestelmät UUSI kilpailutus

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/04/2023
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Proact Finland Oy
Número de identificación fiscal: 10842412
Dirección postal: Aku Korhosentie 8 - 10
Localidad: HELSINKI
Código NUTS: FI Suomi / Finland
Código postal: 00440
País: Finlandia
Dirección de internet: http://www.proact.fi
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 267 922.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Sörnäistenkatu 1
Localidad: Helsinki
Código postal: 00580
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/05/2023