Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 272452-2019

12/06/2019    S111

Sverige-LUND: Ekonomiska informationssystem

2019/S 111-272452

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kommunförbundet Skåne
Nationellt registreringsnummer: 837600-9109
Postadress: Box 53
Ort: LUND
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 221 00
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Ahlqvist
E-post: peter.ahlqvist@kfsk.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kfsk.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflqadvvet&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflqadvvet&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ekonomisystem, maj 2019

Referensnummer: 19/23
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48812000 Ekonomiska informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommunförbundet Skåne upphandlar ekonomisystem till sin interna verksamhet.

Information

Kommunförbundet Skåne (hädanefter benämnt Beställaren), organisationsnummer 837600-9109, inbjuder aktörer att ansöka om att få lämna anbud avseende molnbaserat ekonomisystem till förbundets interna bruk. Ansökansinbjudan avser inte förbundets medlemskommuner. Beställaren understryker att detta är en inbjudan till anbudsansökan (LOU 2016:1146 10 kap. §10) - inte en inbjudan till anbudslämning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48440000 Programvara för finansiell analys och redovisning
48444100 Faktureringssystem
72212440 Programvaruutvecklingstjänster för finansiell analys och redovisning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kommunförbundet Skåne upphandlar ekonomisystem till sin interna verksamhet.

Information

Kommunförbundet Skåne (hädanefter benämnt Beställaren), organisationsnummer 837600-9109, inbjuder aktörer att ansöka om att få lämna anbud avseende molnbaserat ekonomisystem till förbundets interna bruk. Ansökansinbjudan avser inte förbundets medlemskommuner. Beställaren understryker att detta är en inbjudan till anbudsansökan (LOU 2016:1146 10 kap. §10) - inte en inbjudan till anbudslämning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 02/01/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/07/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/12/2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/06/2019