Servicios - 273367-2019

12/06/2019    S111

Polonia-Łódź: Servicios de suministro de software

2019/S 111-273367

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 092-222507)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Łódzki
Número de identificación fiscal: PL 724-000-32-43
Dirección postal: ul. Narutowicza 68
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 90-136
País: Polonia
Persona de contacto: Sebastian Rudziński
Correo electrónico: przetargi@uni.lodz.pl
Teléfono: +48 426354353
Fax: +48 42634326
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uni.lodz.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i wdrożenie systemu do obsługi procesów rekrutacji wraz z usługą powdrożeniową

Número de referencia: 36/ZP/2019
II.1.2)Código CPV principal
72268000 Servicios de suministro de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, uruchomienie wraz z usługą powdrożeniową kompleksowego Systemu informatycznego do obsługi procesów rekrutacji (zwanego dalej Systemem) prowadzonych przez Biuro Współpracy z Zagranica UŁ (BWZ UŁ).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 092-222507

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:00 w dniu 17.6.2019 r., w pokoju nr 222, W Gmachu Rektoratu UŁ przy Narutowicza 68, 90-136 Łódź, POLSKA.

Léase:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:00 w dniu 24.6.2019 r., w pokoju nr 222, W Gmachu Rektoratu UŁ przy Narutowicza 68, 90-136 Łódź, POLSKA.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 17/06/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: