Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 273372-2019

12/06/2019    S111

Finlandia-Helsinki: Proveedores de servicio de aplicaciones

2019/S 111-273372

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 097-234964)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Helsingin kaupunki
Número de identificación fiscal: 0201256-6
Dirección postal: PL 700, Helsingin kaupunki
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Código postal: 00099
País: Finlandia
Persona de contacto: Sirkka Hiltunen
Correo electrónico: sirkka.hiltunen@hel.fi
Teléfono: +358 931031501
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.hel.fi
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Helsingin Konsernihankinta Oy
Número de identificación fiscal: 2299269-6
Localidad: Helsingin kaupunki
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
País: Finlandia
Correo electrónico: hankinnat@hel.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.hel.fi/kanslia/fi/osastot-ja-yksikot/talous/kilpailuttaminen

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Digitaalinen oppimisalusta

Número de referencia: HEL 2019-005609, H026-19
II.1.2)Código CPV principal
72416000 Proveedores de servicio de aplicaciones
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristötoimiala on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on hankkia sisäiseen käyttöön pilvipalveluna valmis tuote, digitaalinen oppimisalusta (-ympäristö), jolla hallinnoidaan ja tuotetaan henkilöstön verkkokoulutuksia ja -valmennuksia. Digitaalisen oppimisalustan avulla hallinnoidaan ja tuotetaan henkilöstön sisäisiä verkkokoulutuksia ja

-valmennuksia. Oppimisalustassa tapahtuva osaamisen kehittäminen, koulutus ja valmennus on ajan ja paikan suhteen joustavaa ja se tukee verkossa tapahtuvaa vuorovaikutteista, verkostomaista ja monipaikkaista oppimista mahdollistaen sekä yksilö- että ryhmäoppimispolkujen toteuttamisen. Koulutus voi koostua useista sisältömoduuleista, erilaisista tehtävistä, monipuolisesta vuorovaikutuksesta, yhteisestä tiedon tuottamisesta ja jakamisesta.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 097-234964

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

24.5.2019 korjattu seuraavaa:

– Liite 2 Digitaalinen oppimisalusta, Tavoitetilan kuvaus muutettu PDF-muotoon.

– Hankinnan kohteen kriteerit ETV1.497 vapaaehtoinen vaihdettu valinta vaaditaan.

6.6.2019 korjattu seuraavaa:

– Hankinnan kohteen kriteerit ETV321 korjattu muotoon ETV1.321 ja poistettu kokonaan kriteeri ETV1.213.

– Lisätty liitteeseen 3 sarake I Tarjottava ratkaisu sisältää ominaisuuden (x).