Servicios - 273447-2019

12/06/2019    S111

Hungría-Dunaújváros: Servicios relacionados con el software

2019/S 111-273447

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Dunaújvárosi Egyetem
Número de identificación fiscal: EKRSZ_66010290
Dirección postal: Táncsics Mihály utca 1/A
Localidad: Dunaújváros
Código NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Código postal: 2400
País: Hungría
Persona de contacto: Naszári Tímea
Correo electrónico: naszarit@mail.duf.hu
Teléfono: +36 25551200
Fax: +36 25551148
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uniduna.hu/
Dirección del perfil de comprador: http://www.uniduna.hu/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Felsőoktatási intézmény
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

NEPTUN rendszer supportja és egyéb szolgáltatások

Número de referencia: EKR000314242019
II.1.2)Código CPV principal
72260000 Servicios relacionados con el software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Nyertes Ajánlattevő feladata

Ajánlatkérő által a jelenleg használt NEPTUN rendszerelemek support szolgáltatásainak biztosítása, valamint a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben a NEPTUN rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetése és ezekhez kapcsolódó support szolgáltatás nyújtása valamint opcionálisan igénybe vehető kiegészítő és tranzakciós szolgáltatások nyújtása a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Részajánlat tétele nem megengedett, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás egy egységes informatikai rendszerhez kapcsolódik, amelynek kizárólagos jogosultja az SDA Informatika Zrt., így a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a részajánlat tétel megengedését.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 106 264 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000 Servicios relacionados con el software
72261000 Servicios de apoyo al software
72266000 Servicios de consultoría en software
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU211 Fejér
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.

II.2.4)Descripción del contrato:

Nyertes Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő által a jelenleg használt NEPTUN rendszerelemek support szolgáltatásainak biztosítása, valamint a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben a NEPTUN rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetése és ezekhez kapcsolódó support szolgáltatás nyújtása valamint opcionálisan igénybe vehető kiegészítő és tranzakciós szolgáltatások nyújtása a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

A II.2.5) pontban az «Ár» értékelési szempont a következő elemekből áll:

1. Neptun rendszer support havidíja

1.1. Terméktámogatás havi nettó díja (nettó HUF/hó)

2. Opcionálisan igénybe vehető modulok díja

2.1. Opcionális modul bevezetési díja (nettó HUF/modul)

2.2. Opcionális modul terméktámogatás havi nettó díja (nettó HUF/hó/modul)

3. Opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások esetében alkalmazott nettó egységárak

3.1 Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis kezelés) (nettó HUF/óra)

3.2. Terméktámogatási óradíj (nettó HUF/óra)

3.3. Ajánlatkérő helyszínén történő tanácsadás, oktatás óradíja (nettó HUF/óra)

3.4. Neptun Gazdálkodási és Humánerőforrás SAP platformon modul bevezetésének díja további 1 nevesített felhasználóra (nettó HUF/Felhasználó)

3.5. Neptun Gazdálkodási és Humánerőforrás SAP platformon modul terméktámogatási díja további 1 nevesített felhasználóra (nettó HUF/hó/Felhasználó)

4. Ajánlatkérő által opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós szolgáltatások árazása

4.1. Neptun Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás (nettó HUF/db)

4.2. Neptun irathitelesítési szolgáltatás (nettó HUF/db)

4.3. Neptun LMS, LCMS rendszerhasználat díj (nettó HUF/óra/felhasználó)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Opcionálisan igénybe vehető modulok:

1.1. Opcionális modul bevezetése

1.2. Opcionális modul terméktámogatása

2. Opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások

2.1 Fejlesztés (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis kezelés)

2.2. Terméktámogatás

2.3. Ajánlatkérő helyszínén történő tanácsadás, oktatás

2.4. Neptun Gazdálkodási és Humánerőforrás SAP platformon modul bevezetése további 1 nevesített felhasználóra

2.5. Neptun Gazdálkodási és Humánerőforrás SAP platformon modul terméktámogatása további 1 nevesített felhasználóra

3. Neptun tranzakciós szolgáltatások

3.1. Neptun Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás

3.2. Neptun irathitelesítési szolgáltatás

3.3. Neptun LMS, LCMS rendszerhasználat

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Keretösszeg mértéke: nettó 88 600 000 HUF + nettó 17 664 000 HUF (opció), azaz összesen nettó 106 264 000,00 HUF.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

A tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények:

1. Indoklás A Nemzeti Erőforrás Minisztérium elhasználói licencszerződést kötött az SDA Informatika Zrt.-vel, amely alapján a Minisztérium felhasználói jogot szerzett a Neptun Licencigazolásban feltüntetett termék verziójának örökös használatára. A licencigazolás alapján a Dunaújvárosi Egyetem (korábbi elnevezése: Dunaújvárosi Főiskola) is térítésmentesen jogot szerzett a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer használatára, ugyanis az SDA Informatika Zrt, mint jogtulajdonos, 20.2.2019. napján megküldte a Dunaújvárosi Egyetemnek az oktatási kormányzattal megegyező tartalmú, az intézmény nevére szóló Licencigazolást. A Dunaújvárosi Egyetem 2005-ben vezette be a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszert, melyet azóta is használ. Az 1. sz. mellékletként csatolt kizárólagossági nyilatkozat alapján a rendszer üzemeltetéséhez, támogatásához (szupportálásához) és ezzel összefüggésben karbantartási és fejlesztési tevékenység ellátásához csak az ajánlattételre felhívni kívánt SDA Informatika Zrt., mint a szerzői jog tulajdonosa jogosult a műszaki leírásban megjelölt valamennyi már bevezetett modul tekintetében. A kizárólagossági nyilatkozat alapján a terméktámogatási, valamint fejlesztési szolgáltatást is kizárólag az SDA Informatika Zrt. nyújthatja. Mivel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a licencszerződés alapján a programrendszer tulajdonjogával és egyéb szerzői jogával az SDA Informatika Zrt. rendelkezik, az ajánlatkérő csupán a felhasználói jogokat szerezte meg, ezért a szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.

A fentiekre való tekintettel az Ajánlatkérő a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján folytatja le az eljárást, mert a műszaki leírásban meghatározott valamennyi feladat tekintetében a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ezt meghaladóan az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényeinek kielégítésére, jelenleg nem elérhető a Neptun rendszert kiváltó, hasonló funkcionalitással rendelkező más egységes tanulmányi rendszer és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
31/05/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_80194886
Dirección postal: Retyezáti utca 46.
Localidad: Érd
Código NUTS: HU120 Pest
Código postal: 2030
País: Hungría
Correo electrónico: feher.istvan@sdainformatika.hu
Teléfono: +36 12094748
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 106 264 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote/concesión: 106 264 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Jogorvoslatra vonatkozó információk a Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/06/2019