Servicios - 275022-2019

13/06/2019    S112

Sverige-HANINGE: Förvaltning av dataanläggning för datasystemutveckling

2019/S 112-275022

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Haninge kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0084
Postadress: Rudsjöterrassen 2
Ort: HANINGE
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 136 81
Land: Sverige
Kontaktperson: David Pyring
E-post: david.pyring@upphandlingsodertorn.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.haninge.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkcwcixsk&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkcwcixsk&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverantör för webbplattform

Referensnummer: SUN 2019/088
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72514200 Förvaltning av dataanläggning för datasystemutveckling
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av leverantör för EPi Servers molnbaserad webbplattform (DXC CMS) och support-, förvaltnings- och utvecklingstjänster för Haninge kommun.

Inbjudan

Upphandling Södertörn inbjuder härmed tillsammans med Haninge kommun till upphandling av leverantör för EPi Servers molnbaserad webbplattform (DXC CMS) och support-, förvaltnings- och utvecklingstjänster.

Inledning

Kommunen söker en leverantör som kan leverera EPi Servers molnbaserad webbplattformstjänst DXC och support-, förvaltnings- och utvecklingstjänster. I kommunen finns idag ett 70-tal webbplatser, varav ett intranät, utvecklade i CMS EPiServer (f n 11) och EPiFind som sökmotor, inom ramen för EPi Servers molnbaserad webbplattformstjänst DXC.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72212200 Programvaruutvecklingstjänster för nätverk, Internet och intranät
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
72260000 Programrelaterade tjänster
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av leverantör för EPi Servers molnbaserad webbplattform (DXC CMS) och support-, förvaltnings- och utvecklingstjänster för Haninge kommun.

Inbjudan

Upphandling Södertörn inbjuder härmed tillsammans med Haninge kommun till upphandling av leverantör för EPi Servers molnbaserad webbplattform (DXC CMS) och support-, förvaltnings- och utvecklingstjänster.

Inledning

Kommunen söker en leverantör som kan leverera EPi Servers molnbaserad webbplattformstjänst DXC och support-, förvaltnings- och utvecklingstjänster. I kommunen finns idag ett 70-tal webbplatser, varav ett intranät, utvecklade i CMS EPiServer (f n 11) och EPiFind som sökmotor, inom ramen för EPi Servers molnbaserad webbplattformstjänst DXC.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 09/09/2019
Slut: 30/09/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/12/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/08/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Stockholm
Ort: Haninge
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/06/2019