Servicios - 276071-2019

13/06/2019    S112

Hrvatska-Kutina: Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

2019/S 112-276071

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 068-160990)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Zagrebačka 1
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Haić
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691415
Telefaks: +385 44691414
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moslavina-kutina.hr
Adresa profila kupca: www.moslavina-kutina.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluga tehničke pomoći-upravljanje projektom u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Referentni broj: 1/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Projekt obuhvaća radove i usluge na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te proširenju i optimizaciji sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe, što u osnovi sadrži uslugu tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom:

— nad rekonstrukcijom i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina,

— nad rekonstrukcijom i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina – I,

— nad rekonstrukcijom i izgradnjom sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina – II,

— nad rekonstrukcijom i izgradnjom nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS),

— nad projektiranjem, izgradnjom i pokusnim radom UPOV-a Kutina 23 000 ES,

— nad projektiranjem i izgradnjom uređaja za kondicioniranje pitke vode Ravnik II kapaciteta 120 l/s,

— nad provođenjem usluga nadzora nad izvođenjem radova,

— nad provođenjem aktivnosti marketinških usluga informiranja i vidljivosti,

— nad nabavkom komunalne opreme za održavanje sustava.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/06/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 068-160990

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 13/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 15/07/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 13/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 15/07/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: