Servicios - 280673-2019

17/06/2019    S114

Polonia-Tarnów: Servicios de recogida e intercalación de datos

2019/S 114-280673

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 097-234663)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Dirección postal: ul. Narutowicza 38
Localidad: Tarnów
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Código postal: 33-100
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Rojek-Mazurkiewicz
Correo electrónico: zamowienia@powiat.tarnow.pl
Teléfono: +48 146883347
Fax: +48 146883367
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiat.tarnow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie digitalizacji, weryfikacji, poprawę jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500

Número de referencia: ZP.272.5.2019
II.1.2)Código CPV principal
72314000 Servicios de recogida e intercalación de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Wykonanie prac geodezyjnych, w tym przeprowadzenie analizy danych cyfrowych i dokumentacji zgromadzonej w PZGiK, pomiarów terenowych i opracowań kartograficznych związanych z digitalizacją, weryfikacją, poprawą jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków EGiB wraz z utworzeniem i dostawą bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2.11.2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu, Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.10.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT wraz utworzeniem rejestrów przestrzennych materiałów PZGiK, zgromadzonych w PODGiK w Tarnowie, w oparciu o dostarczone Wykonawcy materiały zasobu

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 097-234663

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: od 1 do 18
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 28/06/2019
Hora local: 12:30
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: od 1 do 18
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 28/06/2019
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: