Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 280781-2019

17/06/2019    S114

Hungría-Kaposvár: Servicios de mantenimiento y reparación de software

2019/S 114-280781

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Número de identificación fiscal: EKRSZ_52346772
Dirección postal: Tallián Gyula utca 20–32.
Localidad: Kaposvár
Código NUTS: HU232 Somogy
Código postal: 7400
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Moizs Mariann
Correo electrónico: foigtitk@kmmk.hu
Teléfono: +36 82501300
Fax: +36 82413122
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kmmk.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kórházi informatikai rendszer szolgáltatásai

Número de referencia: EKR000930972018
II.1.2)Código CPV principal
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A kórházban meglévő és működő e-MedSolution orvos-szakmai rendszerszoftver karbantartása és jogszabálykövetési szolgáltatásainak követése, a meglévő rendszer funkcióinak bővítése.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 155 029 443.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU232 Somogy
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő székhelye (Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.), kaposvár-töröcskei, Kaposvár, Guba Sándor u. 40. alatti, mosdósi, siófoki és marcali telephelyei.

II.2.4)Descripción del contrato:

A kórházban meglévő és működő e-MedSolution orvos-szakmai rendszerszoftver karbantartása és jogszabálykövetési szolgáltatásainak követése, a meglévő rendszer funkcióinak bővítése az alábbiak szerint: A. A meglévő és már bevezetett e-MedSolution és Alkalmazás Futtatás környezet karbantartása és követése: a. 1650 db. e-MedSolution integrált webes kórházi rendszer nevesített licenc a szerződéskötéskor az intézményben használt modulokkal, interfészekkel és funkcionalitással - Központi telephely: az alapmodulokon kívül: - ápolás modul, - gyógyszerezés modul, - általános lekérdező modul, - műtéti modul (Credit Lap), - előjegyzés (járó, fekvő, diagnosztika, műtéti), - háziorvosi modul, - mammográfia modul, - tüdőgondozó modul, - élelmezés modul, - higiénia munkahely kialakítása, - protokoll modul, - betegszámla modul; - triage modul, - várólista modul; - OnkoNet modul, - OnkoNet portál; használatban lévő jelentések: - fekvő, - járó, - CT/ MR, - kúraszerű, - fogászat, - halott-szállítás, - EFI jelentés, - EU adatlap, - táppénz, - rákregiszter, - MSZSZ, - mammográfia (mammográfia modul révén); Integrációs interfészek: - Központi labor (HL7), - Mikrobiológia (HL7), - Izotóplabor (HL7), - POCT illesztés (HL7), - Radiológia: (Dicom, HL7), - Gazdasági rendszer illesztés, - VIR rendszer illesztés, - Gyógyszertári rendszer, - OEP TAJ ellenőrzés, - SZÁRNY, - HBCS besorolás, - Dombóvár, Nagyatád ENCI rendszerek (HL7), - EESZT, - CATO (HL7), - OnkoNet külső medikai rendszer kapcsolódás alkalmazás licenc. b. 100 db e-Medsolution háziorvosi licenc; c. 195 db Progress adatbázis kezelő licenc; d. 1 db e-MedSolution alkalmazás futtatási környezet. e. 1 db e-MedSolution EESZT kapcsolódási licenc. B. e-MedSolution/Progress/ Alkalmazás futtatás környezet bővítése, karbantartása és követése - dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ telephely a. 150 db nevesített e-MedSolution licenc leszállítása (bevezetést is ideértve) a futtatáshoz szükséges adatbázis kezelő licencekkel, alkalmazásfuttatási környezettel együtt; b. 1 db e-MedSolution alkalmazás futtatási környezet leszállítása (bevezetést is ideértve);; c. Integrációs interfészek leszállítása (bevezetést is ideértve): - Aria - sugárterápiás szoftver (HL7), - eRad - radiológiai rendszer (HL7), - Health-Portál licenc, - OnkoNet Modul (külső medikai rendszer) kapcsolódás alkalmazás licenc; d. A fenti e-MedSoluiton modulok, interfészek bevezetése, támogatása, követése. - a kórház tulajdonában lévő 1495 db e-MedSolution nevesített licencen felül 255 db e-MedSolution licenc, illetve Várólista, Triage modulok leszállítása

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő egyoldalú döntésével jogosult a szerződést legfeljebb két alkalommal, alkalmanként legfeljebb további 12 hónappal meghosszabbítani. A meghosszabbítás időtartama alatt a szerződés alapidőszaka (12 hónap) szerinti mennyiségek, a meghosszabbítás időtartamával arányos szolgáltatása szükséges azzal, hogy dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ telephely bővítése a szerződés alapidőszaka alatt valósul meg, e feladat a meghosszabbított szerződés időtartama alatt újból nem végzendő el.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján: A Medsolution/eMedsolution nevű egészségügyi informatikai rendszerhez, annak funkcionalitásárhoz fűződő, szerzői vagyon jogaival - beleértve a forráskódot, az adatbázis struktúra szerkezetét és hozzáférési lehetőségét, valamint a rendszerek és ezen rendszerekhez fejlesztett és külön licencelt modulok módosítási, forgalmazási, karbantartási és jogszabály-követési jogát vagy valamely külső program illesztésének megvalósítását - Magyarországon kizárólagosan az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő) rendelkezik. A rendszerfejlődés és felhasználószám növekedés okán az eltelt 20 évben a szerverpark és klienspark folyamatos fejlődésen, átalakuláson esett át. Ennek folyományaként az intézmény jelenleg 1750 db saját tulajdonú eMedsolution integrált webes kórházi rendszer nevesített licenc-el és 195 db Progress adatbázis kezelő licenccel rendelkezik, amelyek egy esetleges rendszercsere esetén az új rendszerben nem használhatók fel. Ugyancsak nem használható fel a jelenleg használt szerverkörnyezet sem.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: Kórházi informatikai rendszer szolgáltatásai
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
10/05/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_12541232
Dirección postal: Könyves Kálmán körút 36.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1097
País: Hungría
Correo electrónico: tenderiroda@t-systems.hu
Teléfono: +36 303519110
Fax: +36 14521297
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 143 734 282.00 HUF
Valor total del contrato/lote/concesión: 155 029 443.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ajánlatkérő a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét további nettó 11 291 516 HUF összeggel kiegészíti.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2019