Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 280781-2019

17/06/2019    S114

Hungría-Kaposvár: Servicios de mantenimiento y reparación de software

2019/S 114-280781

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Número de identificación fiscal: EKRSZ_52346772
Dirección postal: Tallián Gyula utca 20–32.
Localidad: Kaposvár
Código NUTS: HU232 Somogy
Código postal: 7400
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Moizs Mariann
Correo electrónico: foigtitk@kmmk.hu
Teléfono: +36 82501300
Fax: +36 82413122
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kmmk.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kórházi informatikai rendszer szolgáltatásai

Número de referencia: EKR000930972018
II.1.2)Código CPV principal
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A kórházban meglévő és működő e-MedSolution orvos-szakmai rendszerszoftver karbantartása és jogszabálykövetési szolgáltatásainak követése, a meglévő rendszer funkcióinak bővítése.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 155 029 443.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU232 Somogy
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő székhelye (Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.), kaposvár-töröcskei, Kaposvár, Guba Sándor u. 40. alatti, mosdósi, siófoki és marcali telephelyei.

II.2.4)Descripción del contrato:

A kórházban meglévő és működő e-MedSolution orvos-szakmai rendszerszoftver karbantartása és jogszabálykövetési szolgáltatásainak követése, a meglévő rendszer funkcióinak bővítése az alábbiak szerint: A. A meglévő és már bevezetett e-MedSolution és Alkalmazás Futtatás környezet karbantartása és követése: a. 1650 db. e-MedSolution integrált webes kórházi rendszer nevesített licenc a szerződéskötéskor az intézményben használt modulokkal, interfészekkel és funkcionalitással - Központi telephely: az alapmodulokon kívül: - ápolás modul, - gyógyszerezés modul, - általános lekérdező modul, - műtéti modul (Credit Lap), - előjegyzés (járó, fekvő, diagnosztika, műtéti), - háziorvosi modul, - mammográfia modul, - tüdőgondozó modul, - élelmezés modul, - higiénia munkahely kialakítása, - protokoll modul, - betegszámla modul; - triage modul, - várólista modul; - OnkoNet modul, - OnkoNet portál; használatban lévő jelentések: - fekvő, - járó, - CT/ MR, - kúraszerű, - fogászat, - halott-szállítás, - EFI jelentés, - EU adatlap, - táppénz, - rákregiszter, - MSZSZ, - mammográfia (mammográfia modul révén); Integrációs interfészek: - Központi labor (HL7), - Mikrobiológia (HL7), - Izotóplabor (HL7), - POCT illesztés (HL7), - Radiológia: (Dicom, HL7), - Gazdasági rendszer illesztés, - VIR rendszer illesztés, - Gyógyszertári rendszer, - OEP TAJ ellenőrzés, - SZÁRNY, - HBCS besorolás, - Dombóvár, Nagyatád ENCI rendszerek (HL7), - EESZT, - CATO (HL7), - OnkoNet külső medikai rendszer kapcsolódás alkalmazás licenc. b. 100 db e-Medsolution háziorvosi licenc; c. 195 db Progress adatbázis kezelő licenc; d. 1 db e-MedSolution alkalmazás futtatási környezet. e. 1 db e-MedSolution EESZT kapcsolódási licenc. B. e-MedSolution/Progress/ Alkalmazás futtatás környezet bővítése, karbantartása és követése - dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ telephely a. 150 db nevesített e-MedSolution licenc leszállítása (bevezetést is ideértve) a futtatáshoz szükséges adatbázis kezelő licencekkel, alkalmazásfuttatási környezettel együtt; b. 1 db e-MedSolution alkalmazás futtatási környezet leszállítása (bevezetést is ideértve);; c. Integrációs interfészek leszállítása (bevezetést is ideértve): - Aria - sugárterápiás szoftver (HL7), - eRad - radiológiai rendszer (HL7), - Health-Portál licenc, - OnkoNet Modul (külső medikai rendszer) kapcsolódás alkalmazás licenc; d. A fenti e-MedSoluiton modulok, interfészek bevezetése, támogatása, követése. - a kórház tulajdonában lévő 1495 db e-MedSolution nevesített licencen felül 255 db e-MedSolution licenc, illetve Várólista, Triage modulok leszállítása

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő egyoldalú döntésével jogosult a szerződést legfeljebb két alkalommal, alkalmanként legfeljebb további 12 hónappal meghosszabbítani. A meghosszabbítás időtartama alatt a szerződés alapidőszaka (12 hónap) szerinti mennyiségek, a meghosszabbítás időtartamával arányos szolgáltatása szükséges azzal, hogy dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ telephely bővítése a szerződés alapidőszaka alatt valósul meg, e feladat a meghosszabbított szerződés időtartama alatt újból nem végzendő el.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján: A Medsolution/eMedsolution nevű egészségügyi informatikai rendszerhez, annak funkcionalitásárhoz fűződő, szerzői vagyon jogaival - beleértve a forráskódot, az adatbázis struktúra szerkezetét és hozzáférési lehetőségét, valamint a rendszerek és ezen rendszerekhez fejlesztett és külön licencelt modulok módosítási, forgalmazási, karbantartási és jogszabály-követési jogát vagy valamely külső program illesztésének megvalósítását - Magyarországon kizárólagosan az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő) rendelkezik. A rendszerfejlődés és felhasználószám növekedés okán az eltelt 20 évben a szerverpark és klienspark folyamatos fejlődésen, átalakuláson esett át. Ennek folyományaként az intézmény jelenleg 1750 db saját tulajdonú eMedsolution integrált webes kórházi rendszer nevesített licenc-el és 195 db Progress adatbázis kezelő licenccel rendelkezik, amelyek egy esetleges rendszercsere esetén az új rendszerben nem használhatók fel. Ugyancsak nem használható fel a jelenleg használt szerverkörnyezet sem.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: Kórházi informatikai rendszer szolgáltatásai
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
10/05/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_12541232
Dirección postal: Könyves Kálmán körút 36.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1097
País: Hungría
Correo electrónico: tenderiroda@t-systems.hu
Teléfono: +36 303519110
Fax: +36 14521297
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 143 734 282.00 HUF
Valor total del contrato/lote/concesión: 155 029 443.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ajánlatkérő a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét további nettó 11 291 516 HUF összeggel kiegészíti.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2019