Suministros - 29458-2021

21/01/2021    S14

România-Brașov: Produse farmaceutice

2021/S 014-029458

Anunț de intenție

Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 02474 – Spitalul Militar de Urgență „Regina Maria”
Număr naţional de înregistrare: 4688639
Adresă: Str. Pieței nr. 9
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500007
Țară: România
Persoană de contact: Ovidiu Huian
E-mail: achizitii.smbv@gmail.com
Telefon: +40 268416393
Fax: +40 268418080/ +40 268410910
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.mapn.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pi-notice/view/v2/
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare medicamente

Număr de referinţă: 4688639_2021_PAAPD1171926
II.1.2)Cod CPV principal
33600000 Produse farmaceutice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de medicamente, produsele si cantitatile se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare. Prezentul anunt vizeaza reducerea termenelor-limita de depunere a ofertelor conform art. 74 alin. (2) din Legea 98/2016.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Diverse substanțe farmaceutice

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24300000 Produse chimice anorganice şi organice de bază
24313400 Nitraţi
24315300 Peroxid de hidrogen
24326000 Aldehidă, cetonă, peroxizi organici şi eteri
24964000 Glicerină
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

La Sectia farmacie a spitalului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Diverse substante farmaceutice – produsele si cantitatile se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare.

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 26 540.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 13 270,00 RON fara TVA. Valoarea garantiei de participare este 132,70 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente utilizate în dermatologie și pentru sistemul musculo-scheletic

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33630000 Medicamente utilizate în dermatologie şi pentru sistemul musculo-scheletic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

La Sectia farmacie a spitalului din Brasov, Str. Pietei nr. 9, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente utilizate in dermatologie si pentru sistemul musculo-scheletic – produsele si cantitatile se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare.

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 466 676.76 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1 733 338,38 RON fara TVA. Valoarea garantiei de participare este 17 333,38 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru sistemul genito-urinar și hormoni

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33640000 Medicamente pentru sistemul genito-urinar şi hormoni
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

La Sectia farmacie a spitalului din Brasov, Str. Pietei nr. 9, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente pentru sistemul genito-urinar si hormoni – produsele si cantitatile se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare.

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 191 561.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 95 780,60 RON fara TVA. Valoarea garantiei de participare este 957,81 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru sânge, pentru organele hematopoietice și pentru sistemul cardiovascular

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33620000 Medicamente pentru sânge, pentru organele hematopoietice şi pentru sistemul cardiovascular
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

La Sectia farmacie a spitalului din Brasov, Str. Pietei nr. 9, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular – produsele si cantitatile se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare.

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 731 233.30 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1 365 616,65 RON fara TVA. Valoarea garantiei de participare este 13 656,17 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru tractul digestiv și metabolism

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33610000 Medicamente pentru tractul digestiv şi metabolism
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

La Sectia farmacie a spitalului din Brasov, Str. Pietei nr. 9, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism – produsele si cantitatile se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare.

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 173 186.56 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 586 593,28 RON fara TVA. Valoarea garantiei de participare este 5 865,93 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru sistemul nervos și organele senzoriale

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33660000 Medicamente pentru sistemul nervos şi organele senzoriale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

La Sectia farmacie a spitalului din Brasov, Str. Pietei nr. 9, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente pentru sistemul nervos si organele senzoriale – produsele si cantitatile se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare.

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 969 693.28 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 484 846,64 RON fara TVA. Valoarea garantiei de participare este 4 848,47 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru sistemul respirator

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33670000 Medicamente pentru sistemul respirator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

La Sectia farmacie a spitalului din Brasov, Str. Pietei nr. 9, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Medicamente pentru sistemul respirator – produsele si cantitatile se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare.

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 241 694.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 120 847,30 RON fara TVA. Valoarea garantiei de participare este 1 208,47 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiinfecțioase generale pentru uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice și imunomodulatoare

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33650000 Antiinfecţioase generale pentru uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice şi imunomodulatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

La Sectia farmacie a spitalului din Brasov, Str. Pietei nr. 9, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Antiinfectioase generale pentru uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice si imunomodulatoare – produsele si cantitatile se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare.

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 083 934.07 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 541 967,03 RON fara TVA. Valoarea garantiei de participare este 5 419,67 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Diverse medicamente

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

La Sectia farmacie a spitalului din Brasov, Str. Pietei nr. 9, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Diverse medicamente – produsele si cantitatile se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare.

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 366 847.46 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 683 423,73 RON fara TVA. Valoarea garantiei de participare este 6 834,24 RON.

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
18/01/2021

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul, tertul sustinator, subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60, 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor. Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentată atat de ofertanți, cat si de terți susținători și subcontractanți. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere sau subcontractare (daca este cazul).

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii [cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, certificate care atesta lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat), documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, precum si orice alte documente edificatoare, dupa caz]. Persoanele juridice/fizice straine ce doresc a participa la procedura vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestea sunt rezidente, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor

sociale, la momentul prezentarii acestora.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorii economici clasati pe primele sase locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Persoanele care au functie de decizie în cadrul autoritatii contractante, conform art. 58 si art. 59 din Legea nr. 98/2016, sunt: Alexandru Keresztes, Angela Nicolae, Felicia Covaci, Irina Pop, Simina Dumitrache, Mădălin Toader, Bogdan Simionescu, Ciprian Silaghi, Gheorghe David, Marian Feticu, Ovidiu Huian, Dan Tugulea, Dragoş Misică, Elena Bazarcă, Ileana Muntean, Vitalie Mogoreanu, Alin Cristian Mihăilică, Gabriel Lostun, Sorin Mesca, Ciprian Gal, Gheorghe Adrian Banciu, Mihaela Zăgrean, Nicoleta Floricel. Anca Mesca, Maria Nicoleta Ioana, Manuela Barabaş, Camelia Rusu.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, in termen de valabilitate la data prezentarii, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorii economici clasati pe primele sase locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin, conform Legii 95/2006 titlul XVIII „Medicamentul” cap. VII „Distribuţia medicamentelor şi brokerajul de medicamente”, art. 800 alin. (1) si art. 799 alin. (1) şi ale art. 2 din normele la Ordinul nr. 131/2016 pentru aprobarea normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, autorizatia de distributie en-gros;

3. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin, conform Legii 95/2006 [art. 700 alin. (1) si alin. (2), art. 730 alin. (5)] privind reforma in domeniul sanatatii, titlu XVII, „Medicamentul”, cu modificările si completările ulterioare in baza Ordinelor MS nr. 263/15.3.2003 si nr. 895/20.7.2006; Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autoriz. si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar; Regulamentul (CE) nr. 1234/2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii cond. autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar, autorizatiile de punere pe piata pentru produsele ofertate, eliberate de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv autorizatia de distributie en-gros si autorizatiile de punere pe piata sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, in termen de valabilitate la data prezentarii, urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorii economici clasati pe primele sase locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul este obligat sa detina autorizatiile de punere pe piata pentru toate produsele ofertate, nu este necesara prezentarea acestora, este suficienta o declaratie pe propria raspundere sub forma de tabel, din care sa rezulte detinerea in termen de valabilitate la data prezentării a autorizatiilor de punere pe piata pentru loturile ofertate, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica pe orice sursa veridicitatea cu privirea la aceste autorizatii.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 6
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire:

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Militar de Urgență „Regina Maria” – Compartiment juridic
Adresă: Str. Pieței nr. 9
Localitate: Brașov
Cod poștal: 500007
Țară: România
Telefon: +40 268416393
Fax: +40 268418080
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021