Suministros - 29459-2021

21/01/2021    S14

România-Brașov: Echipamente medicale

2021/S 014-029459

Anunț de intenție

Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Apărării Naţionale – Unitatea Militară 02474 – Spitalul Militar de Urgență „Regina Maria”
Număr naţional de înregistrare: 4688639
Adresă: Str. Pieții nr. 9
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500007
Țară: România
Persoană de contact: Ovidiu Huian
E-mail: achizitii.smbv@gmail.com
Telefon: +40 268416393
Fax: +40 0268418080/ +40 0268410910
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.mapn.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pi-notice/view/v2/
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de furnizare aparatură/echipamente medicale

Număr de referinţă: 4688639_2021_PAAPD1171908
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de aparatura/echipamente medicale, produsele si cantitatile estimate se regasesc detaliat la pct. II.2 si se vor regasi in documentatia de atribuire ce va fi atasata anuntului de participare. Prezentul anunt vizeaza reducerea termenelor-limita de depunere a ofertelor conform art. 74 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 300 948.17 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piesă chirurgicală unghi drept

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33169000 Instrumente chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9 Brasov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 882.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimata a fiecarui lot

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sondă transesofagiană pentru ecograful Siemens Acuson S1000 cu soft inclus

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9 Brasov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 147 058.82 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimata a fiecarui lot

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem neuronavigaţie pentru intervenţii ORL şi baza craniului

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9 Brasov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 320 168.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimata a fiecarui lot

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf upgrade pentru aparat litotriţie extracorporeală

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate 1 (una) bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 252 210.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem complex pentru neurochirurgie pentru poziţionare pacient în poziţia prona

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33162100 Dispozitive pentru blocul operator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 151 261.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ortopantomograf digital cu braţ cefalometric şi CBCT

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 336 134.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Monitor pentru monitorizarea debitului cardiac prin analiza puls-contur şi PICCO

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33195100 Monitoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 71 429.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Craniotom complet

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33169000 Instrumente chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara 1 (una) bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 100 840.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat încălzit pacienţi cu aer cald

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara - 3 bucati

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 24 369.99 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem cameră endoscopie pentru sala de operaţii ORL

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33168000 Aparate de endoscopie şi de endochirurgie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 176 471.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Staţie cu 6 pompe infuzie și sistem de monitorizare centralizat

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42122410 Pompe medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 432 773.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Videoureteroscop flexibil cu cip CMOS

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33125000 Aparate de examinare urologică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 220 168.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat pentru încălzit şi administrat sânge şi fluide

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara 2 bucati

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 13 193.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Laser urologie tip Holmium

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33128000 Laser medical, diferit de cel chirurgical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 285 714.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Monitor de nerv facial

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33195100 Monitoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 70 588.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat perimetrie computerizată

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33122000 Echipament oftalmologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 140 336.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tijă endoscopie Hd, autoclavabilă cu anulaţie la 30 şi 45 grade

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 17 059.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piesă chirurgicală contraunghi

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33169000 Instrumente chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9, Brasov, prin grija ofertantului, fara niciun fel de implicare din partea autoritatii contractante.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate necesara 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 882.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimată a lotului

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIBROSCAN 502T TOUCH

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112000 Echipament de imagistică ecografică, cu ultrasunete şi Doppler
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9 Brasov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 521 008.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimata a fiecarui lot

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Imprimantă compatibilă cu ecograful Sonoscape

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112000 Echipament de imagistică ecografică, cu ultrasunete şi Doppler
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Str. Pietii, Nr. 9 Brasov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 403.36 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 02/08/2021
Încheiere: 31/12/2021
II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garantia de participare va fi de 1 % din valoarea estimata a fiecarui lot

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
21/06/2021

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informații aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidentă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Avizul de funcționare emis de MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Cerința obligatorie:

Deținerea Avizului de funcționare eliberat de Ministerul Sănătății (inclusiv anexele) valabil la data prezentării acestuia conform prevederilor art.2 din Normele Metodologice de aplicare a titlului XX din Legea 95/2006, aprobate prin Ordinul MS nr.566/2020.

1. AVIZUL DE FUNCTIONARE cu toate anexele acestuia, emis de M.S. pentru activitatea de import și/sau distribuție dispozitive medicale și este distribuitor al producătorului aparatului medical ofertat.

2. AVIZUL DE FUNCTIONARE cu toate anexele acestuia emis de M.S. pentru activitatea de reparare, mentenanță a aparatului medical ofertat.

3. Furnizorul, în cazul în care nu este autorizat pentru efectuarea intervențiilor tehnice va nominaliza operatorul economic, respectiv subcontractantul/terțul susținător, operator care va putea asigura service-ul aparatului ofertat/lot conform caietului de sarcini, pentru care va prezenta AVIZUL DE FUNCȚIONARE

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt obligatorii să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Nota: Operatorii străini vor demonstra îndeplinirea cerințelor completând DUAE. Documentele justificative ce probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele echivalente, emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Justificare: Autoritatea contractantă a stabilit acest criteriu pentru a atribui contractul de furnizare aparatură medicală unui operator economic care are ca obiect de activitate producerea/comercializarea de produse de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.

2.3.3 Capacitatea economica și financiară:

— Nu se solicită.

2.3.4 Capacitatea tehnică și/sau profesională

Lista cu principalele livrări de echipamente/aparatura medicala similară sau superioare din punct de vedere calitativ, în ultimii trei ani (calculate pana la data limita de depunerea ofertei), conținând valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Ofertantul trebuie să facă dovada că a livrat echipamente/aparatură medicală similare in ultimii 3 ani in valoare cumulată de minim valoarea estimată în lei fără TVA a fiecărui lot pentru care se depune oferta de pret, la nivelul unuia sau a mai multor contracte.

Modalitatea de îndeplinire

Completarea DUAE la termenul limită de depunere a ofertelor, cu informațiile corespunzătoare acestei cerințe. Documentele justificative (document /dovada/etc. emise de beneficiar din care să rezulte valori, perioade de furnizare, beneficiar) /orice alt document din care să reiasă informațiile solicitate și care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Acestea urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Lista principalelor furnizari de produse in ultimii trei ani (calculate pana la data limita de depunere a ofertei), continand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Modalitatea de indeplinire: COMPLETAREA DUAE - la termenul limita de depunere a ofertelor, informatiile corespunzatoare acestei cerinte se completeaza in DUAE. Documentele justificative (document /dovada/etc. emise de beneficiar din care sa rezulte valori, perioade de furnizare, beneficiar) /orice alt ocument din care sa reiasa informatiile solicitate si care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Acestea urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE si cu informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separate pentru fiecare dintre subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: - acordul/acordurile de subcontractare (formular 2); - documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile alin (1) art. 182 din Legea 98/2016. Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE si cu informatiile solicitate cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formularul DUAE. Tertul/tertii sustinator/sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la livrarile de produse similare efectuate, corespunzator sustinerii acordate. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative (certificate / documente) care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii sustinator/ sustinatori confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin prezentarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Totodata, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/ sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. (formulare 4–5) Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Informatii privind asociatii Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul de asociere (formular 6), cu urmatoarele prevederi minime (original si traducere autorizata, daca este cazul): - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului - nominalizarea liderului asocierii - comunicarile se vor face cu liderul asocierii - nominalizarea persoanei care semneaza în numele si din partea liderului, precum si împuternicirea de a semna contractul în numele asocierii - platile se vor face catre liderul asocierii. Documentele justificative (certificate / documente) care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: - autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare; - atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

— Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent - certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei. Acesta trebuie detinut atat de catre operatorul economic care furnizeaza echipamentul cat si de cel ce va asigura service-ul pe timpul garantiei.  SR EN ISO 9001 (editia in vigoare) sau SR EN ISO 13485 (editia in vigoare) sau echivalent pentru furnizor;  SR EN 60601-1 sau echivalent pentru produs;  SR EN ISO 9001 (editia in vigoare) sau SR EN ISO 13485 (editia in vigoare) sau echivalent pentru operatorul economic, subcontractantul/tertul sustinator, operator care va putea asigura service-ul aparatului ofertat (daca este cazul) Completare DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE: Ofertantul va prezenta documente justificative (certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurată sau alte documente edificatoare). Dacă un grup de operatori economici depune o oferta comună, cerința se demonstrează individual de către fiecare membru în parte, pentru partea de contract pe care o realizează. Cerința pentru certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi îndeplinită prin intermediul unei alte persoane (terțul susținător). Toate certificatele şi autorizaţiile trebuie să fie valabile pe toată perioada de valabilitate a ofertei. Acestea urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire:

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Militar de Urgență „Regina Maria” – Compartiment juridic
Adresă: Str. Pieții nr. 9
Localitate: Brașov
Cod poștal: 500007
Țară: România
Telefon: +40 268416393/166
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021