Suministros - 29486-2021

21/01/2021    S14

România-Bucureşti: Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou

2021/S 014-029486

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Unitatea Militară 0418 Bucureşti
Număr naţional de înregistrare: 4204267
Adresă: Str. Odăii nr. 20
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013601
Țară: România
Persoană de contact: Popescu Alexandru
E-mail: alex_popescu@dcti.ro
Telefon: +40 377721265
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.animv.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare birotică, diverse echipamente și accesorii de birou, inclusiv mobilier

Număr de referinţă: 4204267_2020_PAAPD1146788
II.1.2)Cod CPV principal
30190000 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta intenționează să încheie contracte pentru achiziționarea de birotica, diverse echipamente și accesorii de birou, inclusiv mobilier – 20 de loturi, conform caietului de sarcini atașat prezentei proceduri.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare până în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 377 381.14 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hartie A3, A4 și carton

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30197643 Hârtie pentru fotocopiatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hartie copiator A4 - 2.500 top

Hartie copiator A3 - 500 top

Hartie diferite culori - 100 top

Carton diferite culori - 100 top

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Protecție și arhivare documente

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30197320 Capsatoare
22852000 Dosare
30191130 Clipboarduri
30197210 Bibliorafturi
44617000 Cutii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Bibliorafturi - 500 buc

Cutie carton pentru arhivare - 150 buc

Dosar cu microperforații - 2.500 buc

Folie protecție documente - 100 set

Mapa plastic - 500 buc

Clipboard - 50 buc

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat laminat și îndosariat

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30197320 Capsatoare
30124510 Dispozitive de andosare
42932100 Maşini de laminare
42994220 Accesorii pentru laminare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat pentru laminat A3 - 5 buc.,

Folii laminare A3 - 150 seturi,

Aparat de indosariat - 5 buc.,

Spira plastic 100 buc/cutie 20mm - 100 cutii

Conform specificațiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Diverse articole de birou

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30197000 Articole mărunte de birou
30197220 Agrafe de birou
39241200 Foarfece
44424200 Bandă adezivă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Agrafe pentru birou - 500 cutii

Clips metalic - 1.000 cutii

Notes autoadeziv - 200 set

Index autoadeziv - 1.000 set

Banda magnetica - 300 buc

Banda adeziva transparenta - 1.000 buc

Banda corectoare - 100 buc

Foarfece capete titan - 10 buc

Cutter cu lama din titan - 30 buc

Calculator de birou - 18 buc

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Boxă portabilă

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30197320 Capsatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Boxă portabilă - 1 buc.

Conform specificațiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tablă magnetică

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30197320 Capsatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tablă magnetică - 10 buc.

Conform specificațiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Instrumente de scris

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30197320 Capsatoare
30192121 Pixuri
30192122 Stilouri cu rezervor
30192123 Carioca
30192125 Carioca permanente
30192126 Creioane mecanice
30192132 Mine de rezervă pentru creioane
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pix cu mecanism - 500 buc.,

Creion mecanic 0,7mm - 200 buc.,

Mine pt creion mecanic - 600 seturi.,

Textmarker cerneală 5 buc/set - 100 seturi,

Marker pentru whiteboard 4culori/set - 100 seturi,

Linere vf 0,4. 6 cul/set - 15 seturi,

Stilou - 20 buc.,

Marker permanent pt CD/DVD/BD - 50 buc.

Conform specificațiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dispozitive de stocare media

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30197320 Capsatoare
30234300 Compact-discuri (CD-uri)
30234600 Memorie flash
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Stick memorie USB 128 Gb - 5 buc.

Unitate optica externa tip blue-ray - 3 buc.

SSD extern - 5 buc.

CD-R 52x, 700mb - 1000 buc

Conform specificațiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Videoproiector portabil

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38652120 Videoproiectoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Videoproiector portabil - 2 buc

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Imprimanta portabila

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232110 Imprimante laser
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Imprimanta portabila - 2 buc

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mobilier birou

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39130000 Mobilier de birou
39112000 Scaune
39113000 Diverse scaune
39121100 Birouri
39132100 Dulapuri de arhivare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dulap metalic tip fișet - 14 buc

Birou - 7 buc

Scaune ergonomice - 7 buc

Scaune - 7 buc

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Multifunctionale laser

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30232110 Imprimante laser
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Multifunctionale laser tip 1 - 2 buc

Multifunctional laser tip 2 - 1 buc

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Scaner

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38520000 Scanere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scaner - 1 buc

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Calculatoare portabile

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Computere portabile - 7 buc

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament de birou

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213000 Computere personale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Monitor - 7 buc

Unitate contrala - 7 buc

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat de fotografiat

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38651000 Aparate de fotografiat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat de fotografiat - 2 buc

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dispozitiv portabil de traducere

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30197320 Capsatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Dispozitiv portabil de traducere - 2 buc.

Conform specificațiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cafetiere

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30197320 Capsatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cafetieră - 7 buc.

Conform specificațiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Capsatoare, perforatoare

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30197320 Capsatoare
30197110 Capse
30197321 Decapsatoare
30197330 Perforatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Capse tip 24/6 1000buc/cutie - 1000 cutii,

Capsator 30 coli metalic, albastru - 18 buc.,

Capse 23/17, 1000 buc/cutie - 200 cutii,

Capsator profesional 140 coli - 10 buc.,

Perforator 30 coli, metalic - 18 buc.,

Perforator 200 coli - 6 buc.,

Decapsator - 18 buc.,

Conform specificatiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Flipchart

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30197320 Capsatoare
30197621 Bloc de hârtie pentru flipchart
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Flipchart - 10 buc.,

Rezervă pentru flipchart - 100 buc

Conform specificațiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de inteligence pentru securitate - Inteligent

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 146-358763
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 5
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 10
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 11
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 17
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 13
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 9
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 12
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 18
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 14
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 108
Lot nr.: 20
Titlu:

Scaner

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: HERALD
Număr naţional de înregistrare: RO 7384634
Adresă: Strada Marasti, Nr. 18
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720182
Țară: România
E-mail: office@heralds.ro
Telefon: +40 230531479
Fax: +40 230531479
Adresă internet: www.heralds.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 245 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 101 654.43 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 123
Lot nr.: 8
Titlu:

Flipchart

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: C&C PREVENT
Număr naţional de înregistrare: RO 28084575
Adresă: Strada Dimitrie Bolintineanu, Nr. 26
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800144
Țară: România
E-mail: ciptrifan@gmail.com
Telefon: +40 744562849
Fax: +40 236470109
Adresă internet: www.elidefire.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 7 370.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 120
Lot nr.: 3
Titlu:

Capsatoare, perforatoare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: C&C PREVENT
Număr naţional de înregistrare: RO 28084575
Adresă: Strada Dimitrie Bolintineanu, Nr. 26
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800144
Țară: România
E-mail: ciptrifan@gmail.com
Telefon: +40 744562849
Fax: +40 236470109
Adresă internet: www.elidefire.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 600.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 11 669.96 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 121
Lot nr.: 6
Titlu:

Instrumente de scris

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: C&C PREVENT
Număr naţional de înregistrare: RO 28084575
Adresă: Strada Dimitrie Bolintineanu, Nr. 26
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800144
Țară: România
E-mail: ciptrifan@gmail.com
Telefon: +40 744562849
Fax: +40 236470109
Adresă internet: www.elidefire.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 36 740.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 18 688.65 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1
Lot nr.: 2
Titlu:

Diverse articole de birou

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/01/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: C&C PREVENT
Număr naţional de înregistrare: RO 28084575
Adresă: Strada Dimitrie Bolintineanu, Nr. 26
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800144
Țară: România
E-mail: ciptrifan@gmail.com
Telefon: +40 744562849
Fax: +40 236470109
Adresă internet: www.elidefire.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 32 040.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 23 733.10 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 122
Lot nr.: 1
Titlu:

Hartie A3, A4 și carton

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: C&C PREVENT
Număr naţional de înregistrare: RO 28084575
Adresă: Strada Dimitrie Bolintineanu, Nr. 26
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800144
Țară: România
E-mail: ciptrifan@gmail.com
Telefon: +40 744562849
Fax: +40 236470109
Adresă internet: www.elidefire.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 147 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 37 410.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 114
Lot nr.: 7
Titlu:

Dispozitive de stocare media

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Next Gate Solutions SRL
Număr naţional de înregistrare: RO31184680
Adresă: Strada Alexandru cel Bun, Nr. 16, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023683
Țară: România
E-mail: razvan.putinei@nextgate.ro
Telefon: +40 318061350
Fax: +40 318061350
Adresă internet: www.nextgate.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 410.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 11 140.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 116
Lot nr.: 15
Titlu:

Echipament de birou

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3164881
Adresă: Strada Cerchez C. Mihail, g-ral., Nr. 23
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040593
Țară: România
E-mail: seap@pragma.ro
Telefon: +40 213325925
Fax: +40 213321664
Adresă internet: www.pragma.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 23 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 23 730.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118
Lot nr.: 19
Titlu:

Aparat de fotografiat

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3164881
Adresă: Strada Cerchez C. Mihail, g-ral., Nr. 23
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040593
Țară: România
E-mail: seap@pragma.ro
Telefon: +40 213325925
Fax: +40 213321664
Adresă internet: www.pragma.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 600.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 162.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 109
Lot nr.: 16
Titlu:

Multifunctionale laser

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: HERALD
Număr naţional de înregistrare: RO 7384634
Adresă: Strada Marasti, Nr. 18
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720182
Țară: România
E-mail: office@heralds.ro
Telefon: +40 230531479
Fax: +40 230531479
Adresă internet: www.heralds.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 94 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 93 080.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 119
Lot nr.: 4
Titlu:

Protecție și arhivare documente

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: C&C PREVENT
Număr naţional de înregistrare: RO 28084575
Adresă: Strada Dimitrie Bolintineanu, Nr. 26
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800144
Țară: România
E-mail: ciptrifan@gmail.com
Telefon: +40 744562849
Fax: +40 236470109
Adresă internet: www.elidefire.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 49 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 44 743.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: UM 0418 Bucureşti
Adresă: Șoseaua Odăii nr. 20-22, sector 1
Localitate: Bucureşti
Țară: România
E-mail: alex_popescu@dcti.ro
Telefon: +4 021377721265
Adresă internet: www.animv.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021