Suministros - 29493-2021

21/01/2021    S14

Česko-Olomouc: Specializované chemické výrobky

2021/S 014-029493

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
Národní identifikační číslo: 61989592
Poštovní adresa: Křížkovského 511/8
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 771 47
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
E-mail: petra.jungova@upol.cz
Tel.: +420 585631117
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.upol.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém na dodávku sekvenační chemie pro Univerzitu Palackého v Olomouci

II.1.2)Hlavní kód CPV
24950000 Specializované chemické výrobky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky sekvenačních chemie pro sekvenování nové generace na platformách Illumina, a to včetně souvisejících reagencií nezbytných pro přípravu knihoven, spuštění sekvenačního runu, klastrovací chemie, sekvenačních flow cell, sekvenační chemie, pomocných činidel a údržbu.

Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 Zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 35 Zákona rozdělit jednotlivé veřejné zakázky zadávané v rámci zavedeného DNS na části.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 2 862 259.78 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33696500 Laboratorní činidla
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jednotlivá odborná pracoviště Lékařské a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (místo plnění vždy Olomouc). Viz II.2.14).

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky sekvenačních chemie pro sekvenování nové generace na platformách Illumina, a to včetně souvisejících reagencií nezbytných pro přípravu knihoven, spuštění sekvenačního runu, klastrovací chemie, sekvenačních flow cell, sekvenační chemie, pomocných činidel a údržbu.

Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 Zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 35 Zákona rozdělit jednotlivé veřejné zakázky zadávané v rámci zavedeného DNS na části.

Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek po větší množství v desítkách či stovkách jednotek v konkrétní veřejné zakázce a nelze je s určitostí předvídat. Jelikož základním principem veřejné zakázky je efektivní nakládání s veřejnými prostředky a jedním z dílčích cílů je i dosažení nejnižší ceny, nelze předpokládané objemy stanovit přesněji ani finančně.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV a OP PIK, viz VI.3) Další informace.

II.2.14)Další informace

Ad II.2.3.): Přesná adresa místa plnění bude Zadavatelem konkrétně specifikována v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Byl zřízen dynamický nákupní systém
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 048-113139
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 05
Název:

Sekvenační chemie 05/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
16/10/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: BioTech, a.s.
Národní identifikační číslo: 25664018
Poštovní adresa: Služeb 3056/4
Obec: Praha 10, Strašnice
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 108 00
Země: Česko
E-mail: info@ibiotech.cz
Tel.: +420 272701739
Internetová adresa: https://www.ibiotech.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 640 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 288 480.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 06
Název:

Sekvenační chemie 06/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
12/10/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GeneTiCA, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25609378
Poštovní adresa: Služeb 3056/4
Obec: Praha 10 - Strašnice
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 108 00
Země: Česko
E-mail: genetica@genetica.cz
Tel.: +420 272701055
Internetová adresa: www.genetica.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 65 010.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 61 988.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 07
Název:

Sekvenační chemie 07/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
09/11/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GeneTiCA, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25609378
Poštovní adresa: Služeb 3056/4
Obec: Praha 10, Strašnice
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 108 00
Země: Česko
E-mail: genetica@genetica.cz
Tel.: +420 272701055
Internetová adresa: www.genetica.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 351 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 302 751.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 8
Název:

Sekvenační chemie 08/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
25/11/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Roche, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 49617052
Poštovní adresa: Sokolovská 685/136f
Obec: Praha 8 - Karlín
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 186 00
Země: Česko
E-mail: prague.info@roche.com
Tel.: +420 220382111
Internetová adresa: www.roche.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 107 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 106 860.78 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 9
Název:

Sekvenační chemie 09/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
14/12/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GeneTiCA, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25609378
Poštovní adresa: Služeb 3056/4
Obec: Praha 10, Strašnice
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 108 00
Země: Česko
E-mail: genetica@genetica.cz
Internetová adresa: www.genetica.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 278 250.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 278 223.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 10
Název:

Sekvenační chemie 10/2020

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
17/12/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GeneTiCA, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25609378
Poštovní adresa: Služeb 3056/4
Obec: Praha 10, Strašnice
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 108 00
Země: Česko
E-mail: genetica@genetica.cz
Internetová adresa: www.genetica.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 824 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 823 957.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Ad II.2.13): „Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje”, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827; „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868, „Bioinformatika a výpočetní biologie“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002359, Analýza českých genomů pro teranostiku“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008448 v rámci OP VVV, projektu „HemaSeq Dx - Diagnostická souprava pro hematoonkologii“, CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010310, Enigma CZ - Etalon Národní Interpretované Genomové Mapy ČR, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010360 v rámci OP PIK a projektu Personalizovaná medicína - diagnostika a terapie, reg. č. TN01000013 v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/01/2021