Suministros - 29496-2021

21/01/2021    S14

Rumanía-Bucarest: Vehículos de motor para usos especiales

2021/S 014-029496

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 248-616572)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Número de identificación fiscal: 16335444
Dirección postal: Str. Libertăţii nr. 15
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 040129
País: Rumania
Persona de contacto: Victor Giucă
Correo electrónico: marius.cojoaca@mmediu.ro
Teléfono: +40 214089604
Fax: +40 213163704
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mmediu.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare echipamente suplimentare de monitorizare a calității aerului necesare în vederea creșterii gradului de măsurare și de informare a publicului în timp real privind calitatea aerului înconjurător

Número de referencia: DAL/224971/24.11.2020
II.1.2)Código CPV principal
34144000 Vehículos de motor para usos especiales
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizare echipamente suplimentare de monitorizare a calității aerului necesare în vederea creșterii gradului de măsurare și de informare a publicului în timp real privind calitatea aerului înconjurător:

— lotul 1 – având ca obiect livrarea, instalarea și punerea în funcțiune de echipamente pentru monitorizarea automată, în timp real a particulelor în suspensie, fracțiile PM10 și PM2,5 din aer, cu crearea condițiilor de securitate a aparaturii, funcționare continuă și transfer automat al datelor;

— lotul 2 – având ca obiect livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor autolaboratoare echipate cu aparatura necesară monitorizării calității aerului care să permită obținerea de informații de interes public privind calitatea aerului în puncte în care stațiile de monitorizare existente nu asigură necesarul de informații sau unde, în urma unor incidente, există îngrijorări ale populației cu privire la calitatea aerului;

— lotul 3 – având ca obiect livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor senzori de monitorizare a calității aerului, care să asigure obținerea în timp real și în condiții de eficiență economică a informațiilor privind concentrațiile de poluanți din aer, într-un număr extins de puncte de monitorizare;

— lotul 4 – având ca obiect optimizarea sistemului de informare a publicului cu privire la calitatea aerului prin crearea de aplicații ușor accesibile pentru punerea la dispoziția populației a datelor obținute din monitorizarea calității aerului. Obiectivul principal al achiziției este îmbunătățirea nivelului de evaluare a calității aerului la nivelul unor zone și aglomerări astfel încât să se asigure o mai bună informare a autorităților și publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător. Prin realizarea achiziției se vor obține informații în timp real privind principalii poluanți din aer dând posibilitatea autorităților implicate să ia din timp măsuri de limitare a efectelor nocive ale acestora.

Prin derularea achiziției prezente se va realiza dezvoltarea și eficientizarea RNMCA în sensul creșterii numărului de puncte de monitorizare și a parametrilor măsurați și a îmbunătățirii performanțelor echipamentelor de monitorizare.

De asemenea, se va îmbunătăți modul de gestionare a evenimentelor/incidentelor de poluare a aerului și se va asigura informarea populației cu privire la calitatea aerului din zonele în care locuiesc.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/01/2021
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 248-616572

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Lote nº: 1, 2, 3, 4
Localización del texto que se va a modificar: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
En lugar de:
Fecha: 25/01/2021
Léase:
Fecha: 09/02/2021
Número de apartado: IV.2.7)
Lote nº: 1, 2, 3, 4
Localización del texto que se va a modificar: Condiții de deschidere a ofertelor
En lugar de:
Fecha: 25/01/2021
Léase:
Fecha: 09/02/2021
Número de apartado: IV.2.6)
Lote nº: 1, 2, 3, 4
Localización del texto que se va a modificar: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
En lugar de:
Fecha: 25/04/2021
Léase:
Fecha: 09/05/2021
VII.2)Otras informaciones adicionales: