Suministros - 29498-2021

21/01/2021    S14

Rumanía-Bucarest: Medianas

2021/S 014-029498

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2021/S 007-010824)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Número de identificación fiscal: 16054368
Dirección postal: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 010873
País: Rumania
Persona de contacto: Ioana Silvia Bărbulescu – șef Departament achiziții buget de stat și venituri proprii
Correo electrónico: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Teléfono: +40 212643400
Fax: +40 212643417
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cnadnr.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Achiziţia, transportul și montajul parapetelor rutiere pe rulouri”

Número de referencia: 16054368/2020/2366/S/1+2
II.1.2)Código CPV principal
34928110 Medianas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Acord-cadru „Achiziţia, transportul și montajul parapetelor rutiere pe rulouri” – durata doi ani.

Descrierea produselor este disponibila in caietul de sarcini. Anexat documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului-cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I si anul II) sunt conform anexei la caietul de sarcini.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 10 787 115 RON.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

— anul I – cantități minime: 1 000 ml; cantități maxime: 7 000 ml;

— anul II – cantități minime: 2 000 ml; cantități maxime: 14 000 ml.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit in anuntul de participare.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/01/2021
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 007-010824

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3)
Localización del texto que se va a modificar: Capacitatea tehnică şi profesională
En lugar de:

1. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri totale anuale pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) a fost de minimum 11 750 000 RON. [...]

Léase:

Cerinta nr. 1. Ofertantii trebuie sa demonstreze, ca in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin 11 750 000 RON fara TVA. [...]

VII.2)Otras informaciones adicionales: