Suministros - 29499-2021

21/01/2021    S14

România-Câmpina: Echipamente medicale

2021/S 014-029499

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 242-596472)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Municipal Câmpina
Număr naţional de înregistrare: 2845818
Adresă: Str. Carol I nr. 117
Localitate: Câmpina
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 105600
Țară: România
Persoană de contact: Amalia Mihalache
E-mail: achizitii@spitalcampina.ro
Telefon: +40 784216211
Fax: +40 244335989
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalcampina.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 prin dotarea cu echipamente medicale necesare Spitalului Municipal Câmpina”

Număr de referinţă: 2845818_2020_PAAPD1156765
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

In vederea asigurarii conditilor de functionare eficienta a Spitalului Municipal Campina prin cresterea capacitatii de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 a fost accesată facilitatea de finanțare nerambursabilă în vederea creșterii capacității de gestionare, prin sistemul medical public, a situației de urgență cauzată de criza sanitară COVID-19, prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare, Axa prioritara (AP) 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 „Cresterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, proiect 142249.

In contextul actual Spitalul Municipal Campina doreste sa achizitioneze echipamente medicale conform caiet de sarcini atasat. Cerinţele precizate în caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ echivalent sau superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea 98/2016.

Spitalul Municipal Campina in calitate de autoritate contractanta doreste sa achizitioneze echipamente medicale, prezenta procedura de achizitie publica impartita in 22 de loturi fiind finantata in cadrul unui proiect cu finantare europeana, dupa cum urmeaza:

1. aparat anestezie de inalta performanta – 1 bucata;

2. aparat ventilatie de inalta performanta – 8 bucati;

3. pat ATI radiotransparent, cu mobilitate laterala, antiescare – 8 bucati;

4. aparat radiologie mobil digital – 1 bucata;

5. injectomat – 75 bucati; infuzomat – 20 bucati; statie centrala de injectomate si infuzomate – 1 bucata;

6. robot sterilizare cu lampa xenon – 3 bucati;

7. ecograf cardiologie cu sonde cardio, tesut moale si transesofagiana – 1 bucata;

8. holter – 2 bucati;

9. paturi trei sectiuni cu saltea – 69 bucati;

10. masina spalat/dezinfectat podele – 4 bucati;

11. linie laparoscopie clasica – 1 bucata;

12. linie endoscopie digestiva – 1 bucata;

13. masina de spalat instrumentar cu ultrasunete 60 l – 1 bucata;

14. ESWL – aparat de litotritie extracorporala – 1 bucata;

15. EKG – 9 bucati;

16. pat urgente hidraulic cu butelie O2 – 5 bucati;

17. sistem inchis PCR – 1 bucata;

18. termostat 100 l – 1 bucata;

19. autoclav 100 l – 1 bucata;

20. sistem decontaminare aer – 8 bucati;

21. dispozitiv de ridicat persoane grele min. 200 kg – 1 bucata;

22. rampe oxigen-aer si traseu aferent – 90 bucati.

Dispozitivele medicale vor fi livrate si montate in baza contractului de furnizare ce se va incheia, termenul de livrare fiind de maximum 60 de zile de la semnarea acestuia.

Echipamentele medicale sunt finantate din fonduri europene si contractele de furnizare vor fi incheiate numai daca echipamentele vor fi aprobate de catre comisia de evaluare a Ministerului Sanatatii, in urma incheierii contractului de finantare.

In contextul implementarii proiectului POIM exista ca mijloc de a accelera implementarea proiectelor, posibilitatea pentru beneficiari de a lansa procedurile de achizitii publice prin folosirea unei clauze suspensive.

Termenul de plata: in maximum 60 de zile de la primirea facturii, emisa ulterior semnarii procesului verbal de predare-primire si punere in functiune.

Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca pretul echipamentelor medicale, ulterior incheierii procesului verbal de receptie, instalare, punere in functiune a acestora si instruirea personalului, numai dupa primirea fondurilor in cont, in urma aprobarii cererii de plata de catre AM POIM. In cazul in care cererea de finantare nu este apro [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 242-596472

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Lot nr.: 4 și 7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 13/01/2021
A se citi:
Data: 20/01/2021
VII.2)Alte informații suplimentare:

Termenul-limita pentru primirea ofertelor pentru lotul 4 si 7: in loc de 13.1.2021, a se citi 20.1.2021.