Servicios - 29519-2021

21/01/2021    S14

Rumanía-Oradea: Servicios de campañas de publicidad

2021/S 014-029519

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2021/S 002-002867)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune
Número de identificación fiscal: RO34006296
Dirección postal: Piața Unirii nr. 1
Localidad: Oradea
Código NUTS: RO111 Bihor
Código postal: 410100
País: Rumania
Persona de contacto: Mihai Jurca
Correo electrónico: oradeaturism@gmail.com
Teléfono: +40 359807907
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.visitoradea.com
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servicii de informare și publicitate pentru „Promovare a destinației Oradea ca destinație de city break printr-o campanie de promovare online și offline”

Número de referencia: 34006296/1/2020
II.1.2)Código CPV principal
79341400 Servicios de campañas de publicidad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

În calitate de autoritate administrativă autonomă, Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR) are rolul de a promova destinația turistică Oradea cu scopul de a crește numărul de turiști și pilonul turistic de dezvoltare a orașului. APTOR are drept scop crearea și dezvoltarea turismului local prin campanii de promovare, realizarea de produse turistice și organizarea de evenimente care stimulează fluxurile turistice spre destinație.

Prezenta procedură de achiziție publică este demarată în contextul necesității reluării fluxurilor turistice, grav afectate de pandemia de COVID-19. Având în vedere decizia CE C(2020) 5221 prin care este aprobat ajutorul de stat SA.57817 (2020/N) – „Romania – COVID-19 – Oradea airport support scheme to airlines”, ajutor de stat acordat companiilor aeriene care reiau zborurile internaționale de pe aeroportul din Oradea și pentru creșterea fluxurilor turistice. În consecință considerăm că este necesară realizarea unei campanii de marketing online și offline pentru creșterea fluxurilor turistice în Oradea.

Odată cu anunțul oficial de reintroducere, din luna februarie 2021, a patru noi destinații internaționale de pe aeroportul din Oradea: Bergamo, Bologna, Londra și Düsseldorf și având în vedere rezultatele demersurilor similare, prezentate mai sus, este imperios necesară demararea unei campanii de promovare a destinației turistice în rândul potențialilor turiști din cele patru destinații sursă amintite mai sus, online și offline. Cel mai eficient canal de comunicare și cu rata cea mai mare de conversie o reprezintă platformele online.

Accesibilitatea aeriană, în contextul infrastructurii naționale este cel mai eficient mijloc de atragere a capitalului străin din afara țării. Pentru a dezvolta și susține accesibilitatea aeriană a orașului Oradea și a județului Bihor este necesară promovarea zborurilor internaționale de pe aeroportul din Oradea printr-o campanie concertată de marketing online în orașele sursă.

Obiectivul general al acestei proceduri de achiziție este acela de a reduce impactul negativ al pandemiei de COVID-19 la nivelul industriei ospitalității din Oradea și stimularea creșterii fluxurilor turistice străine, prin promovarea în scop turistic a destinației Oradea, a evenimentelor organizate în Oradea prin Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune („Visit Oradea”), promovarea platformei online www.visitoradea.com, precum și paginile/conturile deținute și administrate de Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune („Visit Oradea”).

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/01/2021
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 002-002867

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.5)
Localización del texto que se va a modificar: Criterii de atribuire
En lugar de:

Posibilitatea de a promova destinația Oradea prin personalizarea unei aeronave pe fuselajul din spate, concretizată în promovarea destinației către o audiență directă minimă de 170 020 de persoane/10 luni calendaristice.

Léase:

Posibilitatea de a promova destinația Oradea prin personalizarea unei aeronave pe fuselajul din spate, concretizată în promovarea destinației către o audiență directă minimă de 172 020 de persoane/10 luni calendaristice.

Número de apartado: III.1.1)
Localización del texto que se va a modificar: Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
En lugar de:

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: [...]

— Jurca Mihai (director executiv);

— Chira Alexandru (manager dezvoltare);

[...]

Léase:

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: [...]

— Jurca Mihai (administrator public);

— Chira Alexandru (director executiv);

[...]

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Va rugam sa luati la cunostinta prezentele modificari aduse documentatiei de atribuire.