Servicios - 29521-2021

21/01/2021    S14

Rumanía-Craiova: Servicios de escaneado

2021/S 014-029521

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2021/S 005-006144)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Municipiul Craiova
Número de identificación fiscal: 4417214
Dirección postal: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7
Localidad: Craiova
Código NUTS: RO411 Dolj
Código postal: 200585
País: Rumania
Persona de contacto: Serviciul licitații
Correo electrónico: achizitii@primariacraiova.ro
Teléfono: +40 251415907
Fax: +40 251411561
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.primariacraiova.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Retro-digitalizarea documentelor din arhivă pentru proiectul „ARCA – Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocrației și digitizare pentru Cetățenii Băniei”, cod SIPOCA 514/cod MySmis 126292

Número de referencia: 4417214-2020-2
II.1.2)Código CPV principal
79999100 Servicios de escaneado
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Retro-digitalizarea documentelor din arhiva, respectiv servicii de arhivare electronică pentru proiectul „ARCA – Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocraţiei şi digitizare pentru Cetăţenii Băniei”, cod SIPOCA 514/cod MySmis 126292, conform cerintelor caietului de sarcini nr. 165307/10.11.2020.

Proiectul prevede retro-digitalizarea documentelor din arhiva care sunt mai des accesate si relevante pentru fluxurile actuale, implementarea unui modul de gestiune arhiva fizica si incarcarea rezultatului retro-digitalizarii in modului de arhiva electronica al sistemului de management al documentelor.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentaţia de atribuire este de 18 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor;

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari intr-o singura zi si anume a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, printr-un răspuns consolidat, în măsura în care solicitările de clarificari sunt transmise în termenul precizat.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/01/2021
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 005-006144

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4)
Localización del texto que se va a modificar: Descrierea achiziţiei publice:
En lugar de:

Retro-digitalizarea documentelor din arhiva respectiv servicii de arhivare electronică pentru proiectul „ARCA – Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocraţiei şi digitizare pentru Cetăţenii Băniei”, cod SIPOCA 514/cod MySmis 126292, conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 194839/19.12.2019.

Léase:

Retro-digitalizarea documentelor din arhiva respectiv servicii de arhivare electronică pentru proiectul „ARCA – Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocraţiei şi digitizare pentru Cetăţenii Băniei”, cod SIPOCA 514/cod MySmis 126292”, conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 165307/10.11.2020.

Número de apartado: III.1.1)
Localización del texto que se va a modificar: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
En lugar de:

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

(a) In ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Genoiu Mihail – primar municipiul Craiova;

— Miulescu Nicoleta – secretar general;

— Durle Dumitru Cosmin – administrator public;

— Militaru Vasilica Daniela – director executiv temporar – Directia economico-financiara;

— Stefan Lucia – director executiv adjunct – Directia economico-financiara;

— Nuţa Maria – director executiv – Directia investitii, achizitii si licitatii;

— Popescu Claudiu Nicu – director executiv Directia RPMD;

— Creţu Cristina Madalina – sef Serviciul licitatii;

— Bica Ileana – consilier achizitii publice Serviciul licitatii;

— Boşoteanu Dana Mihaela – sef serviciu temporar– Serviciul proiecte si programe de dezvoltare;

— Nelu Pirvu – director executiv temporar – Direcţia elaborare şi implementare proiecte;

— Chetoiu Marius Cristian – şef birou temporar – Biroul management financiar;

— Roşca Alina-Cornelia – inspector Serv. proiecte si programe de dezvoltare;

— Rădulescu Oana Marilena – inspector Biroul management financiar;

— Rînzescu Adriana – inspector Serviciul buget;

— Cruceru Anamaria Isabela – consilier juridic Direcţia juridică, asistentă de specialitate şi contencios administrativ;

— Ciobanu Ionuţ – inspector Compartimentul informatica;

(b) Persoanele cu functii de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Bărăgan Stelian – viceprimar, Betiu Traian Alexandru Corneliu, Calotă Firmilian, Câplea Doru, Cosman Adrian – viceprimar, Costin Alexandru, Diaconu Dan, Dindirica Lucian Costin, Dumitrache Silviu Ionuț, Florescu Marinel, Godinel Viorica Manuela, Marinescu Radu, Mihai Marius, Mănescu Dumitru, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, Otovescu Dumitru, Pomana Gheorghe, Predescu Bianca Maria Carmen, Radu Marin Traian, Radu Romeo Titus, Roșculete Cătălin Aurelian, Sirop Flavius Adrian, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicu Dorel, Pâncu Raluca Florentina.

Léase:

Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

(a) In ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Lia-Olguţa Vasilescu – primar municipiul Craiova;

— Miulescu Nicoleta – secretar general;

— Militaru Vasilica Daniela – director executiv temporar – Directia economico-financiara;

— Stefan Lucia – director executiv adjunct – Directia economico-financiara;

— Nuţa Maria – director executiv – Directia investitii, achizitii si licitatii;

— Popescu Claudiu Nicu – director executiv – Directia RPMD;

— Creţu Cristina Madalina – sef Serviciul licitatii;

— Bica Ileana – consilier achizitii publice Serviciul licitatii;

— Boşoteanu Dana Mihaela – sef serviciu temporar – Serviciul proiecte si programe de dezvoltare;

— Nelu Pirvu – director executiv temporar – Direcţia elaborare şi implementare proiecte;

— Chetoiu Marius Cristian – şef birou temporar – Biroul management financiar;

— Roşca Alina-Cornelia – inspector Serv. proiecte si programe de dezvoltare;

— Rădulescu Oana Marilena – inspector Biroul management financiar;

— Rînzescu Adriana – inspector Serviciul buget;

— Cruceru Anamaria Isabela – consilier juridic Direcţia juridică, asistentă de specialitate şi contencios administrativ;

— Ciobanu Ionuţ – inspector Compartimentul informatica;

(b) Persoanele cu functii de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Barbu Gheorghiţa Daniela – viceprimar, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard Alexandru, Corâţu Cosmin Ion, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan Cristian, Dindirica Lucian Costin, Dinescu Sorin Nicolae, Dinu Ionela Angelica, Drăgoescu Cezar Mihail, Enescu Georgel, Filip Aurelia – viceprimar, Marinescu Octavian Sorin, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, Nicoli Marin, Sas Teodor Nicuşor, Săuleanu Lucian Bernd, Sirop Flavius Adrian, Spânu Dan Ştefan, Stoian Daniel, Teodorescu Nicu Cosmin, Ungureanu Adriana, Vasilicoiu Mădălin Cristian, Vasile Marian.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Modificarea informatiilor mai sus mentionate se realizeaza in mod corespunzator si la nivelul fisei de date.