Servicios - 300740-2018

12/07/2018    S132    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Servicios de enseñanza y formación

2018/S 132-300740

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Česká republika - Úřad práce ČR
72496991
Dobrovského 1278/25
Praha 7
170 00
República Checa
Persona de contacto: Luboš Kavan
Teléfono: +420 950175190
Correo electrónico: lubos.kavan@uradprace.cz
Código NUTS: CZ072

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uradprace.cz

Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Poradenské programy ve Zlínském kraji 2019 - 2022

II.1.2)Código CPV principal
80000000 - DA03
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Smyslem veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění poradenských činností pro klienty za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR – Krajské pobočky ve Zlíně (ve Zlínském kraji).

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ na provedení poradenských činností, vždy s jedním vítězným dodavatelem pro každou jednotlivou část veřejné zakázky na celou dobu jejího plnění. Veřejná zakázka je vnitřně členěna do 10 částí.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 27 000 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Job club

Lote nº: 01
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 - DA03
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zlín, Otrokovice, Slavičín, Valašské Klobouky, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Karolinka

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenská činnost pro klienty, kterým Úřad práce ČR věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání.

Metody výuky:

— Výklad s použitím prezentace v PowerPointu nebo v jiném obdobném softwaru, využití DVD ukázek, případně interaktivní tabule, tréninkové metody při nácviku komunikativních a asertivních dovedností, ukázky přijímacího pohovoru. Techniky a testy k problematice sebepoznání,

— Vypracování osobní dokumentace na PC pod vedením lektora.

Předpokládaný počet účastníků všech kurzů této části za celou dobu plnění VZ: 1656.

Minimální obsah poradenského programu:

Skupinové poradenství bude prováděno v rámci níže uvedených modulů a podle níže uvedené rámcové osnovy pro jednotlivé moduly.

Individuální konzultace – konzultace s jednotlivými účastníky, týkající se jejich profesní kariéry a doporučení dalšího postupu (rekvalifikace, další poradenská činnost, projekt ESF, forma vyhledávání pracovních příležitostí, studium apod.).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 600 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bilanční diagnostika

Lote nº: 02
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 - DA03
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zlín, Otrokovice, Slavičín, Valašské Klobouky, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Karolinka

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenská činnost pro klienty, kteří potřebují odbornou pomoc při zjištění potenciálu a hledání další kariérní cesty.

Poradenský proces, který s využitím komplexních diagnostických metod směřuje k optimálnímu využití potencionality člověka při jeho profesním uplatnění. Cílem bilanční diagnostiky je, aby klient po jejím absolvování:

— lépe znal své osobnostní předpoklady a případné rezervy, orientoval se ve svých schopnostech a vlastnostech, ve své motivaci k určité profesi a v možnostech využití zájmů a dovedností pro rozvoj své další profesní dráhy,

— získal přiměřené sebevědomí a posílil svou motivaci k pracovnímu uplatnění,

— dospěl k rozhodnutí o svém dalším vzdělávání a o jeho zaměření,

— dokázal identifikovat své optimální zařazení v pracovním týmu a hledat nové pracovní příležitosti.

Předpokládaný počet účastníků všech kurzů této části za celou dobu plnění VZ: 970.

Poradenský program Bilanční diagnostika bude realizován v souladu s Metodikou bilanční diagnostiky (certifikovaná metodika MPSV č.j. 2015/66211-312, článek II, bod 2,) a s Chartou kvality bilanční diagnostiky (dle přílohy č. 9 Zadávací dokumentace).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 950 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poradenský program Počítačová pracovní diagnostika

Lote nº: 03
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 - DA03
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenský program pro klienty, u nichž je vhodné komplexně posoudit osobnostní a pracovní potenciál a na základě výsledků poskytnout kariérové poradenství.

Minimální obsah poradenského programu:

— Poradenský pohovor před zahájením pracovní diagnostiky

— Provedení pracovní diagnostiky (testování účastníků) pomocí počítačového programu,

— Výsledky pracovní diagnostiky jednotlivých účastníků v elektronické podobě (tj. grafické a textové vyhodnocení testů a doporučení profesní orientace účastníka) obdrží zadavatel od dodavatele elektronicky,

— Interpretace (rozbor) výsledků, doplněná o kariérové poradenství a doporučení dalších možností vedoucích k uplatnění na trhu práce, účastníkům.

Předpokládaný počet účastníků všech kurzů této části za celou dobu plnění VZ: 395.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 700 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sebepoznání a sebeprezentace na trhu práce

Lote nº: 04
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 - DA03
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zlín, Otrokovice, Slavičín, Valašské Klobouky, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Uherské Hradiště, Vsetín.

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenská činnost pro klienty, kterým Úřad práce ČR věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání.

Metody výuky:

— Poradenský program doplněný o prvky individuálního poradenství, případně diskusi. Do programu lze zařadit interaktivní prvky, testy k sebepoznání aj. Výklad formou prezentace v PowerPointu nebo v jiném obdobném softwaru s využitím poskytnutých studijních a informačních materiálů.

Předpokládaný počet účastníků všech kurzů této části za celou dobu plnění VZ: 679.

Minimální obsah poradenského programu:

— Poradenský pohovor před zahájením pracovní diagnostiky

— Provedení pracovní diagnostiky (testování účastníků) pomocí počítačového programu,

— Výsledky pracovní diagnostiky jednotlivých účastníků v elektronické podobě (tj. grafické a textové vyhodnocení testů a doporučení profesní orientace účastníka) obdrží zadavatel od dodavatele elektronicky,

— Interpretace (rozbor) výsledků, doplněný o kariérové poradenství a doporučení dalších možností vedoucích k uplatnění na trhu práce.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 100 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Komunikační dovednosti

Lote nº: 05
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 - DA03
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zlín, Otrokovice, Slavičín, Valašské Klobouky, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Uherské Hradiště, Vsetín, Valašské Meziříčí, Karolinka.

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenská činnost pro klienty, kterým Úřad práce ČR věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání.

Metody výuky:

— Poradenský program doplněný o prvky individuálního poradenství, případně diskusi. Do programu lze zařadit interaktivní prvky, nácvik jednotlivých technik, příklady z praxe. Výklad formou prezentace v PowerPointu nebo v jiném obdobném softwaru s využitím poskytnutých studijních a informačních materiálů.

Předpokládaný počet účastníků všech kurzů této části za celou dobu plnění VZ: 759.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 200 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Orientace na trhu práce – hledání zaměstnání s využitím PC

Lote nº: 06
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 - DA03
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zlín, Otrokovice, Slavičín, Valašské Klobouky, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Karolinka.

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenská činnost především pro klienty s minimálními nebo žádnými dovednostmi práce na PC.

Metody výuky:

— Výklad s použitím prezentace v Power Pointu nebo v jiném obdobném softwaru, interaktivní tabule. Techniky a testy k problematice sebepoznání a klíčových kompetencí (k přípravě obsahové části CV),

— Skupinová práce na počítači dle výkladu lektora, vypracování osobní dokumentace, tvorba e-mailové adresy a vyhledávání na internetu pod dohledem lektora s využitím individuálního poradenství.

Předpokládaný počet účastníků všech kurzů této části za celou dobu plnění VZ: 849.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 500 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pracovněprávní minimum

Lote nº: 07
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 - DA03
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zlín, Otrokovice, Slavičín, Valašské Klobouky, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Karolinka.

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenská činnost pro klienty, kterým Úřad práce ČR věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání.

Metody výuky:

— Poradenský skupinový program doplněný interaktivními prvky, individuálním poradenstvím, resp. diskusí. Výklad formou prezentace v PowerPointu nebo v jiném obdobném softwaru s využitím poskytnutých studijních a informačních materiálů, doplněný kazuistikou. Možnost využití testů s relevantní problematikou.

Předpokládaný počet účastníků všech kurzů této části za celou dobu plnění VZ: 1971.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 500 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Finanční poradenství

Lote nº: 08
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 - DA03
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zlín, Otrokovice, Slavičín, Valašské Klobouky, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Karolinka.

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenská činnost pro klienty, kterým Úřad práce ČR věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání.

Metody výuky:

— Poradenský skupinový program doplněný interaktivními prvky, individuálním poradenstvím, případně diskusí. Výklad formou prezentace v PowerPointu nebo v jiném obdobném softwaru s využitím poskytnutých studijních a informačních materiálů, doplněný kazuistikou. Možnost využití testů s relevantní problematikou. Možnost vyhledávat informace k dané problematice na PC.

Předpokládaný počet účastníků všech kurzů této části za celou dobu plnění VZ: 1225.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 550 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poradenství k podnikání

Lote nº: 09
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 - DA03
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zlín, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Uherské Hradiště.

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenská činnost pro klienty, kterým Úřad práce ČR věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání.

Metody výuky:

— Poradenský skupinový program doplněný interaktivními prvky, individuálním poradenstvím, případně diskusí. Výklad formou prezentace v PowerPointu nebo v jiném obdobném softwaru s využitím poskytnutých studijních a informačních materiálů, doplněný kazuistikou. Možnost využití testů s relevantní problematikou.

Předpokládaný počet účastníků všech kurzů této části za celou dobu plnění VZ: 300.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 900 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poradenský program Individuální pohovory

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000 - DA03
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ072
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zlín, Valašské Klobouky, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí.

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenská činnost pro klienty s důrazem na osoby obtížně umístitelné na trhu práce.

Metody výuky:

— Poradenský skupinový program doplněný interaktivními prvky, resp. diskusí. Výklad formou prezentace v PowerPointu nebo v jiném obdobném softwaru s využitím poskytnutých studijních a informačních materiálů, doplněný kazuistikou. Možnost využití testů s relevantní problematikou. Zjištění anamnézy jednotlivých klientů např. formou vyplnění úvodních dotazníků,

— Individuální poradenství: využití principů koučinku (souboru metod, které napomáhají osobnostnímu rozvoji. Poradce klientovi pomáhá lépe se zorientovat v jeho současném životě a činit správná rozhodnutí do budoucnosti, pomáhá klientovi jasně si definovat problém a společně přijít na to, jak ho rychleji a jednodušeji vyřešit). Využití systemického přístupu (spolupráce s klientem při hledání nových životních strategií, vhodným způsobem dovést klienta k aktivnímu odhalování vlastních rezerv, ovlivňování vlastního života a převzetí odpovědnosti za řešení životních změn),

— Poradenství je založeno na strukturovaném rozhovoru s klientem za účelem dosažení klientových cílů s využitím metod na podporu motivace klienta.

Předpokládaný počet účastníků všech kurzů této části za celou dobu plnění VZ: 714.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zadavatel požaduje:

1) prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,

2) prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/08/2018
Hora local: 20:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 13:30
Lugar:

ÚP ČR, Krajská poboka ve Zlíně, Čiperova 5182, 76042 Zlín

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018