Servicios - 301484-2018

12/07/2018    S132    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Finlandia-Oulu: Servicios de enseñanza y formación

2018/S 132-301484

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
PL 86
Oulu
90101
Finlandia
Correo electrónico: tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Código NUTS: FI1D9

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (puite)

Número de referencia: POPELY/2718/2017
II.1.2)Código CPV principal
80000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Hankinta koskee kahdelle (2) koulutustarvealueelle hankittavia rakennusalan yrityslähtöisiä koulutuksia (puitehankinta):

Koulutustarvealue A: Oulun, Oulunkaaren ja Koillismaan seutukunnat, enintään 4 000 opiskelijatyöpäivää.

Koulutustarvealue B: Nivala-Haapajärven, Raahen, Ylivieskan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat, enintään 4 000 opiskelijatyöpäivää.

Puitteelta hankittavien koulutusten sisällöt räätälöidään kouluttajan ja TE-hallinnon toteamien yritysten osaamistarpeiden pohjalta. Hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 873 000.00 EUR / Oferta más elevada: 1 018 000.00 EUR considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (puite), Koulutustarvealue A

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1D9
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oulun, Oulunkaaren ja Koillismaan seutukuntien alueet.

II.2.4)Descripción del contrato:

Koulutustarvealueelle hankitaan koulutusta rakennusalan ammattilaisille alueen yritysten työllistämistarpeiden mukaisesti. Koulutukset voivat olla henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 20–100 päivän pituisia.

Hankinta toteutetaan puitehankintana.

Puitetoimittajiksi on valittu kaksi (2) palveluntarjoajaa.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014–2020 ESR-määrärahaa ja EGR-määrärahaa. Kohdissa II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo sekä V2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta on otettu huomioon mahdollinen optio.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (puite), Koulutustarvealue B

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1D9
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueet.

II.2.4)Descripción del contrato:

Koulutustarvealueelle hankitaan koulutusta rakennusalan ammattilaisille alueen yritysten työllistämistarpeiden mukaisesti. Koulutukset voivat olla henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 20–100 päivän pituisia.

Hankinta toteutetaan puitehankintana.

Puitetoimittajiksi on valittu kaksi (2) palveluntarjoajaa.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014–2020 ESR-määrärahaa ja EGR-määrärahaa. Kohdissa II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo sekä V2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta on otettu huomioon mahdollinen optio.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jonka perusteella solmitaan puitesopimukset hyväksyttyjen koulutuspalvelun tuottajien sekä ELY-keskuksen välillä puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Puitetoimittajiksi voidaan hyväksyä kaksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta kummallekin koulutustarvealueelle. Puitemenettely ei anna puitejärjestelyyn hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää koulutuksia.

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (puite), Koulutustarvealue A

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
OSAO Edu Oy
2796943-6
Kotkantie 2 C
Oulu
90250
Finlandia
Código NUTS: FI
El contratista es una PYME
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Suomen Ammattiakatemia Oy / Suomen Liikennevalmennus
2567541-8
c/o Tilitilda, Pitkämäentie 121
Lapua
62100
Finlandia
Código NUTS: FI
El contratista es una PYME
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Oferta más baja: 498 000.00 EUR / Oferta más elevada: 518 000.00 EUR considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (puite), Koulutustarvealue B

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Suomen Ammattiakatemia Oy / Suomen Liikennevalmennus
2567541-8
c/o Tilitilda, Pitkämäentie 121
Lapua
62100
Finlandia
Código NUTS: FI
El contratista es una PYME
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Jokiedu Oy
2663909-9
Maliskyläntie 2
Nivala
85500
Finlandia
Código NUTS: FI
El contratista es una PYME
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Oferta más baja: 375 000.00 EUR / Oferta más elevada: 500 000.00 EUR considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa 25.1.2018, ilmoitusnumero on 2018-001803.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finlandia
Teléfono: +358 295643300
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018