Obras - 304764-2018

14/07/2018    S134    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Liubliana: Instalación de cableado informático

2018/S 134-304764

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 094-212660)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
5618100000
Tehnološki park 18
Ljubljana
1000
Eslovenia
Teléfono: +386 14798877
Correo electrónico: razpis@arnes.si
Fax: +386 14798878
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.arnes.si

I.1)Nombre y direcciones
Osnovna šola Vič
5084458000
Abramova ulica 26
Ljubljana
1000
Eslovenia
Teléfono: +386 12566161
Correo electrónico: os.vic@guest.arnes.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.osvic.si/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pasivna infrastruktura WLAN SIO-2020

II.1.2)Código CPV principal
45314320
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Predmet javnega naročila je izgradnja pasivne infrastrukture in montaža aktivne opreme v okviru dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij na vzgojno-izobraževalnih zavodih« v okviru projekta SIO-2020«.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 094-212660

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma: DA

VII.2)Otras informaciones adicionales: