Suministros - 305061-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Finlandia-Hämeenlinna: Vehículos de motor para el transporte de mercancías

2018/S 134-305061

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
KuntaPro Oy
2332823-6
Palokunnankatu 26, 3. krs
Hämeenlinna
13100
Finlandia
Persona de contacto: Tero Niemistö
Teléfono: +358 505954811
Correo electrónico: tero.niemisto@kuntapro.fi
Código NUTS: FI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://kuntapro.fi/palvelut/ulkoistuspalvelut/hankinta-ja-kilpailutus/

I.1)Nombre y direcciones
KuntaPro Oy
2332823-6
Hämeenlinna
Finlandia
Correo electrónico: hankinta@kuntapro.fi
Código NUTS: FI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kuntapro.fi

I.1)Nombre y direcciones
Hämeenlinnan kaupunki
0146921-4
Hämeenlinna
Finlandia
Correo electrónico: hankinta@kuntapro.fi
Código NUTS: FI1C2

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hameenlinna.fi

I.1)Nombre y direcciones
Tekme Oy
2145554-9
Hämeenlinna
Finlandia
Correo electrónico: hankinta@kuntapro.fi
Código NUTS: FI1C2

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tekme.fi

I.1)Nombre y direcciones
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi)
1711549-6
Hämeenlinna
Finlandia
Correo electrónico: hankinta@kuntapro.fi
Código NUTS: FI1C2

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hsvesi.fi

I.1)Nombre y direcciones
Hattulan kunta
0145801-3
Hattula
Finlandia
Correo electrónico: hankinta@kuntapro.fi
Código NUTS: FI1C2

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hattula.fi

I.1)Nombre y direcciones
Janakkalan kunta
0147510-4
Janakkala
Finlandia
Correo electrónico: hankinta@kuntapro.fi
Código NUTS: FI1C2

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.janakkala.fi

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/kuntapro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/kuntapro?id=193770&tpk=6ad4a6ca-8161-433f-be05-6c53ac19b71d
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: kuntien palvelukeskus
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Tuotanto- ja palvelukäyttöön tarkoitetut ajoneuvot (pakettiautot ja kevyet tavara-autot)

II.1.2)Código CPV principal
34130000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

KuntaPro Oy kilpailuttaa hankittavaksi n. 50 kappaletta ajoneuvoja (pienet, keskisuuret ja isot pakettiautot) asiakkaidensa tuotantokäyttöön. Hankittavilla ajoneuvoilla korvataan nykyisiä, asiakkaillamme käytössä olevia ja vaihtoon/poistoon meneviä ajoneuvoja. Ajoneuvot ovat pääsääntöisesti julkisten organisaatioiden palvelutuotannon ajoneuvoja (pakettiautoja, joissa takatilan vanerointi, vetokoukku ja osassa kalustus). Ajoneuvot tilataan erillisellä tilauksella puitesopimuksen mukaisesti.

Hankinnalla perustetaan puitejärjestely, johon valitaan enintään viisi (5) toimittajaa per osakokonaisuus. Puitejärjestelyssä on tarjoajien etusijajärjestys. Puitesopimuksella noudatetaan kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa etusijajärjestystä tai kevennettyä kilpailutusta puitesopimustoimittajien kesken. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa hankinta voidaan suorittaa halutulta puitesopimustoimittajalta. Lisätietoja menettelystä hankinta-asiakirjoissa ja sen liitteissä.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes siguientes:

Mikäli sama tarjoaja pääsee mukaan useamman osakokonaisuuden puitejärjestelyyn, tehdään tarjoajan kanssa yksi (1) puitesopimus, joka koskee kaikkia tarjoajan voittamia osakokonaisuuksia. Mikäli sopimuskauden aikana on tarve irtisanoa tai purkaa puitesopimus osittain, se voidaan tehdä koskien ainoastaan tiettyä tai tiettyjä osakokonaisuuksia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ajoneuvot (A1 & A2)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34110000
34136000
34136100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1C2
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Hämeenlinnan seutu

II.2.4)Descripción del contrato:

KuntaPro Oy kilpailuttaa hankittavaksi n. 50 kappaletta ajoneuvoja (pienet, keskisuuret ja isot pakettiautot) asiakkaidensa tuotantokäyttöön. Hankittavilla ajoneuvoilla korvataan nykyisiä, asiakkaillamme käytössä olevia ja vaihtoon/poistoon meneviä ajoneuvoja. Ajoneuvot ovat pääsääntöisesti julkisten organisaatioiden palvelutuotannon ajoneuvoja (pakettiautoja, joissa takatilan vanerointi, vetokoukku ja osassa kalustus). Ajoneuvot tilataan erillisellä tilauksella puitesopimuksen mukaisesti.

Hankinnalla perustetaan puitejärjestely, johon valitaan enintään viisi (5) toimittajaa per osakokonaisuus. Puitejärjestelyssä on tarjoajien etusijajärjestys. Puitesopimuksella noudatetaan kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa etusijajärjestystä tai kevennettyä kilpailutusta puitesopimustoimittajien kesken. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa hankinta voidaan suorittaa halutulta puitesopimustoimittajalta. Lisätietoja menettelystä hankinta-asiakirjoissa ja sen liitteissä.

Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi siihen sisältyy optiona mahdollisuus jatkaa sopimuskautta kahdella (2) vuodella. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan sitten, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopijaosapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten ja hankintaan sitoutuneiden KuntaPron asiakasyhteisöjen osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimukseen sisältyy lisähankintamahdollisuutena optio jatkaa sopimusta kahdella (2) vuodella. Optiokausi otetaan käyttöön automaattisesti sopimuksen alkuperäisin ehdoin, ellei hankintayksikkö toisin ilmoita viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Sopimukseen sisältyy lisähankintamahdollisuutena mahdollisuus korvata asiakkaiden käytössä olevia ajoneuvoja puitejärjestelyn mukaisesti myös optiokaudella. Tällaisia ajoneuvoja on laskettu olevan vuonna 2020 yhteensä 13 kappaletta ja vuonna 2021 yhteensä 8 kappaletta. Mikäli optiokausi otetaan käyttöön, voi KuntaPro järjestää em. ajoneuvojen hankinnasta tarvittaessa kevennettyjä kilpailutuksia puitejärjestelyn sisällä. Myös hankittavia ajoneuvoja voidaan varustaa ja kalustaa suppeammin tai laajemmin kuin tarjouspyynnössä on mainittu. Tästä johtuen ajoneuvojen ennakoitu arvo (alv 0 %) on laskettu siten, että ajoneuvon hankintahinta on n. 40 000. Tämä ennakoitu arvo ei ole asiakkaita sitova, mutta se sallii ajoneuvojen varustamisen ja kalustamisen asiakkaan todellisten tarpeiden mukaan. Tarjoajan tulee huomioida tämä varauma, joka ei sido hankintayksikköä tai sen asiakasta, tarjouksen jättäessään.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ajoneuvot (B1 & B2)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34136000
34136100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1C2
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Hämeenlinnan seutu

II.2.4)Descripción del contrato:

KuntaPro Oy kilpailuttaa hankittavaksi n. 50 kappaletta ajoneuvoja (pienet, keskisuuret ja isot pakettiautot) asiakkaidensa tuotantokäyttöön. Hankittavilla ajoneuvoilla korvataan nykyisiä, asiakkaillamme käytössä olevia ja vaihtoon/poistoon meneviä ajoneuvoja. Ajoneuvot ovat pääsääntöisesti julkisten organisaatioiden palvelutuotannon ajoneuvoja (pakettiautoja, joissa takatilan vanerointi, vetokoukku ja osassa kalustus). Ajoneuvot tilataan erillisellä tilauksella puitesopimuksen mukaisesti.

Hankinnalla perustetaan puitejärjestely, johon valitaan enintään viisi (5) toimittajaa per osakokonaisuus. Puitejärjestelyssä on tarjoajien etusijajärjestys. Puitesopimuksella noudatetaan kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa etusijajärjestystä tai kevennettyä kilpailutusta puitesopimustoimittajien kesken. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa hankinta voidaan suorittaa halutulta puitesopimustoimittajalta. Lisätietoja menettelystä hankinta-asiakirjoissa ja sen liitteissä.

Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi siihen sisältyy optiona mahdollisuus jatkaa sopimuskautta kahdella (2) vuodella. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan sitten, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopijaosapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten ja hankintaan sitoutuneiden KuntaPron asiakasyhteisöjen osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimukseen sisältyy lisähankintamahdollisuutena optio jatkaa sopimusta kahdella (2) vuodella. Optiokausi otetaan käyttöön automaattisesti sopimuksen alkuperäisin ehdoin, ellei hankintayksikkö toisin ilmoita viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Sopimukseen sisältyy lisähankintamahdollisuutena mahdollisuus korvata asiakkaiden käytössä olevia ajoneuvoja puitejärjestelyn mukaisesti myös optiokaudella. Tällaisia ajoneuvoja on laskettu olevan vuonna 2020 yhteensä 13 kappaletta ja vuonna 2021 yhteensä 8 kappaletta. Mikäli optiokausi otetaan käyttöön, voi KuntaPro järjestää em. ajoneuvojen hankinnasta tarvittaessa kevennettyjä kilpailutuksia puitejärjestelyn sisällä. Myös hankittavia ajoneuvoja voidaan varustaa ja kalustaa suppeammin tai laajemmin kuin tarjouspyynnössä on mainittu. Tästä johtuen ajoneuvojen ennakoitu arvo (alv 0 %) on laskettu siten, että ajoneuvon hankintahinta on n. 40 000. Tämä ennakoitu arvo ei ole asiakkaita sitova, mutta se sallii ajoneuvojen varustamisen ja kalustamisen asiakkaan todellisten tarpeiden mukaan. Tarjoajan tulee huomioida tämä varauma, joka ei sido hankintayksikköä tai sen asiakasta, tarjouksen jättäessään.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ajoneuvot (C1 & C2)

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34136000
34136100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1C2
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Hämeenlinnan seutu

II.2.4)Descripción del contrato:

KuntaPro Oy kilpailuttaa hankittavaksi n. 50 kappaletta ajoneuvoja (pienet, keskisuuret ja isot pakettiautot) asiakkaidensa tuotantokäyttöön. Hankittavilla ajoneuvoilla korvataan nykyisiä, asiakkaillamme käytössä olevia ja vaihtoon/poistoon meneviä ajoneuvoja. Ajoneuvot ovat pääsääntöisesti julkisten organisaatioiden palvelutuotannon ajoneuvoja (pakettiautoja, joissa takatilan vanerointi, vetokoukku ja osassa kalustus). Ajoneuvot tilataan erillisellä tilauksella puitesopimuksen mukaisesti.

Hankinnalla perustetaan puitejärjestely, johon valitaan enintään viisi (5) toimittajaa per osakokonaisuus. Puitejärjestelyssä on tarjoajien etusijajärjestys. Puitesopimuksella noudatetaan kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa etusijajärjestystä tai kevennettyä kilpailutusta puitesopimustoimittajien kesken. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa hankinta voidaan suorittaa halutulta puitesopimustoimittajalta. Lisätietoja menettelystä hankinta-asiakirjoissa ja sen liitteissä.

Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi siihen sisältyy optiona mahdollisuus jatkaa sopimuskautta kahdella (2) vuodella. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan sitten, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopijaosapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten ja hankintaan sitoutuneiden KuntaPron asiakasyhteisöjen osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimukseen sisältyy lisähankintamahdollisuutena optio jatkaa sopimusta kahdella (2) vuodella. Optiokausi otetaan käyttöön automaattisesti sopimuksen alkuperäisin ehdoin, ellei hankintayksikkö toisin ilmoita viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Sopimukseen sisältyy lisähankintamahdollisuutena mahdollisuus korvata asiakkaiden käytössä olevia ajoneuvoja puitejärjestelyn mukaisesti myös optiokaudella. Tällaisia ajoneuvoja on laskettu olevan vuonna 2020 yhteensä 13 kappaletta ja vuonna 2021 yhteensä 8 kappaletta. Mikäli optiokausi otetaan käyttöön, voi KuntaPro järjestää em. ajoneuvojen hankinnasta tarvittaessa kevennettyjä kilpailutuksia puitejärjestelyn sisällä. Myös hankittavia ajoneuvoja voidaan varustaa ja kalustaa suppeammin tai laajemmin kuin tarjouspyynnössä on mainittu. Tästä johtuen ajoneuvojen ennakoitu arvo (alv 0 %) on laskettu siten, että ajoneuvon hankintahinta on n. 40 000. Tämä ennakoitu arvo ei ole asiakkaita sitova, mutta se sallii ajoneuvojen varustamisen ja kalustamisen asiakkaan todellisten tarpeiden mukaan. Tarjoajan tulee huomioida tämä varauma, joka ei sido hankintayksikköä tai sen asiakasta, tarjouksen jättäessään.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ajoneuvot (D1 & D2)

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34136000
34136100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1C2
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Hämeenlinnan seutu

II.2.4)Descripción del contrato:

KuntaPro Oy kilpailuttaa hankittavaksi n. 50 kappaletta ajoneuvoja (pienet, keskisuuret ja isot pakettiautot) asiakkaidensa tuotantokäyttöön. Hankittavilla ajoneuvoilla korvataan nykyisiä, asiakkaillamme käytössä olevia ja vaihtoon/poistoon meneviä ajoneuvoja. Ajoneuvot ovat pääsääntöisesti julkisten organisaatioiden palvelutuotannon ajoneuvoja (pakettiautoja, joissa takatilan vanerointi, vetokoukku ja osassa kalustus). Ajoneuvot tilataan erillisellä tilauksella puitesopimuksen mukaisesti.

Hankinnalla perustetaan puitejärjestely, johon valitaan enintään viisi (5) toimittajaa per osakokonaisuus. Puitejärjestelyssä on tarjoajien etusijajärjestys. Puitesopimuksella noudatetaan kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa etusijajärjestystä tai kevennettyä kilpailutusta puitesopimustoimittajien kesken. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa hankinta voidaan suorittaa halutulta puitesopimustoimittajalta. Lisätietoja menettelystä hankinta-asiakirjoissa ja sen liitteissä.

Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi siihen sisältyy optiona mahdollisuus jatkaa sopimuskautta kahdella (2) vuodella. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan sitten, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopijaosapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten ja hankintaan sitoutuneiden KuntaPron asiakasyhteisöjen osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimukseen sisältyy lisähankintamahdollisuutena optio jatkaa sopimusta kahdella (2) vuodella. Optiokausi otetaan käyttöön automaattisesti sopimuksen alkuperäisin ehdoin, ellei hankintayksikkö toisin ilmoita viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Sopimukseen sisältyy lisähankintamahdollisuutena mahdollisuus korvata asiakkaiden käytössä olevia ajoneuvoja puitejärjestelyn mukaisesti myös optiokaudella. Tällaisia ajoneuvoja on laskettu olevan vuonna 2020 yhteensä 13 kappaletta ja vuonna 2021 yhteensä 8 kappaletta. Mikäli optiokausi otetaan käyttöön, voi KuntaPro järjestää em. ajoneuvojen hankinnasta tarvittaessa kevennettyjä kilpailutuksia puitejärjestelyn sisällä. Myös hankittavia ajoneuvoja voidaan varustaa ja kalustaa suppeammin tai laajemmin kuin tarjouspyynnössä on mainittu. Tästä johtuen ajoneuvojen ennakoitu arvo (alv 0 %) on laskettu siten, että ajoneuvon hankintahinta on n. 40 000. Tämä ennakoitu arvo ei ole asiakkaita sitova, mutta se sallii ajoneuvojen varustamisen ja kalustamisen asiakkaan todellisten tarpeiden mukaan. Tarjoajan tulee huomioida tämä varauma, joka ei sido hankintayksikköä tai sen asiakasta, tarjouksen jättäessään.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ajoneuvot (E1, E2 & E3)

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34136000
34136100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1C2
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Hämeenlinnan seutu

II.2.4)Descripción del contrato:

KuntaPro Oy kilpailuttaa hankittavaksi n. 50 kappaletta ajoneuvoja (pienet, keskisuuret ja isot pakettiautot) asiakkaidensa tuotantokäyttöön. Hankittavilla ajoneuvoilla korvataan nykyisiä, asiakkaillamme käytössä olevia ja vaihtoon/poistoon meneviä ajoneuvoja. Ajoneuvot ovat pääsääntöisesti julkisten organisaatioiden palvelutuotannon ajoneuvoja (pakettiautoja, joissa takatilan vanerointi, vetokoukku ja osassa kalustus). Ajoneuvot tilataan erillisellä tilauksella puitesopimuksen mukaisesti.

Hankinnalla perustetaan puitejärjestely, johon valitaan enintään viisi (5) toimittajaa per osakokonaisuus. Puitejärjestelyssä on tarjoajien etusijajärjestys. Puitesopimuksella noudatetaan kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa etusijajärjestystä tai kevennettyä kilpailutusta puitesopimustoimittajien kesken. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa hankinta voidaan suorittaa halutulta puitesopimustoimittajalta. Lisätietoja menettelystä hankinta-asiakirjoissa ja sen liitteissä.

Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi siihen sisältyy optiona mahdollisuus jatkaa sopimuskautta kahdella (2) vuodella. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan sitten, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopijaosapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten ja hankintaan sitoutuneiden KuntaPron asiakasyhteisöjen osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Sopimukseen sisältyy lisähankintamahdollisuutena optio jatkaa sopimusta kahdella (2) vuodella. Optiokausi otetaan käyttöön automaattisesti sopimuksen alkuperäisin ehdoin, ellei hankintayksikkö toisin ilmoita viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Sopimukseen sisältyy lisähankintamahdollisuutena mahdollisuus korvata asiakkaiden käytössä olevia ajoneuvoja puitejärjestelyn mukaisesti myös optiokaudella. Tällaisia ajoneuvoja on laskettu olevan vuonna 2020 yhteensä 13 kappaletta ja vuonna 2021 yhteensä 8 kappaletta. Mikäli optiokausi otetaan käyttöön, voi KuntaPro järjestää em. ajoneuvojen hankinnasta tarvittaessa kevennettyjä kilpailutuksia puitejärjestelyn sisällä. Myös hankittavia ajoneuvoja voidaan varustaa ja kalustaa suppeammin tai laajemmin kuin tarjouspyynnössä on mainittu. Tästä johtuen ajoneuvojen ennakoitu arvo (alv 0 %) on laskettu siten, että ajoneuvon hankintahinta on n. 40 000. Tämä ennakoitu arvo ei ole asiakkaita sitova, mutta se sallii ajoneuvojen varustamisen ja kalustamisen asiakkaan todellisten tarpeiden mukaan. Tarjoajan tulee huomioida tämä varauma, joka ei sido hankintayksikköä tai sen asiakasta, tarjouksen jättäessään.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 5
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

KuntaPro Oy, Hämeenlinna

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Tarjousten avaus ei ole julkinen tilaisuus. Tarjousten avauksesta vastaa KuntaPro Oy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Jokaiseen osakokonaisuuteen (tarjouspyynnöllä viisi [5] osakokonaisuutta) valitaan vähintään viisi (5) puitesopimustoimittajaa. Puitesopimustoimittajia valitaan hankintalain 1397/2016 42 §:n mukaisesti yksi tai useampi. Ajoneuvohankintoja ja ajoneuvojen hallintaa (esim. huollot) halutaan ohjata ja keskittää asiakastoimintojen virtaviivaistamiseksi ja tehostamiseksi.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finlandia
Teléfono: +358 295643300
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/07/2018