Suministros - 305159-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Estonia-Tallin: Antimicobacterianos

2018/S 134-305159

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Sotsiaalministeerium
70001952
Suur-Ameerika tn 1
Tallinn
10122
Estonia
Persona de contacto: Eveli Bauer
Teléfono: +372 6269140
Correo electrónico: eveli.bauer@sm.ee
Código NUTS: EE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sm.ee

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vaktsiinide ja tuberkuloosiravimite ostmine

Número de referencia: 195584
II.1.2)Código CPV principal
33651300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Riigihanke eesmärgiks on leida pakkujaid riiklike programmide raames hangitavate vaktsiinide ja tuberkuloosiravimite ostmiseks. Riigihange on jaotatud 19 osaks ning pakkuja võib teha pakkumuse kas ühele või mitmele osale. Esitatud pakkumused peavad vastama alusdokumentide punktides 3.1–3.19 toodud tehnilistele kirjeldustele.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 706 333.75 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Difteeria-teetanuse vaktsiin

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651600
33651620
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Difteeria-teetanuse vaktsiin laste (alates vanusest 7 aastat) ja täiskasvanute immuniseerimiseks ühes annuses manustamiseks eeltäidetud süstlas (koos nõelaga) või üks doos ühes viaalis (kaasas süstevahend koos nõelaga). Üldkoguses 50 000 doosi. Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Leetrite-mumpsi-punetiste elusvaktsiin

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651600
33651640
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Leetrite-mumpsi-punetiste elusvaktsiin laste ja noorukite (vanuses 1 aasta ja 13 aastat) aktiivseks immuniseerimiseks ühes annuses manustamiseks eeltäidetud süstlas (koos nõelaga). Juhul, kui pakutaval tootel on eraldi lahusti ja süstelahuse pulber, on tootega kaasas nõelad ja manustamisvahend (süstesuspensiooni valmistamiseks ja vaktsineerimise läbiviimiseks). Üldkoguses 52 000 doosi. Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tuberkuloosi nõrgestatud elusvaktsiin

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651600
33651630
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Tuberkuloosi nõrgestatud elusbakterit sisaldav vaktsiin vastsündinute (manustatakse 1.–5. elupäeval) tuberkuloosivastaseks aktiivseks immuniseerimiseks, süstitavas ravimvormis. Üldkoguses 45 000 doosi (arvestuslikult ühes viaalis või muus samaväärses pakendis 20 doosi vastsündinute vaktsineerimiseks). Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha ning inaktiveeritud poliomüeliidi liitvaktsiin

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651600
33651610
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Difteeria, teetanuse, läkaköha (atsellulaarne komponent) ning inaktiveeritud poliomüeliidi liitvaktsiin korduvvaktsineerimiseks 6–7-aastastel lastel ühes annuses manustamiseks eeltäidetud süstlas (koos nõelaga). Juhul, kui pakutaval tootel on eraldi lahusti ja süstelahuse pulber, on tootega kaasas nõelad ja manustamisvahend (süstesuspensiooni valmistamiseks ja vaktsineerimise läbiviimiseks). Üldkoguses 34 000 doosi. Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poliomüeliit, trivalentne, inaktiveeritud vaktsiin

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651600
33651670
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Poliomüeliidi trivalentne, inaktiveeritud vaktsiin laste (vanuses 3 kuud, 4,5 kuud, 6 kuud, 2 aastat ja 6-7 aastat) aktiivseks immuniseerimiseks ühes annuses manustamiseks eeltäidetud süstlas (koos nõelaga). Juhul, kui pakutaval tootel on eraldi lahusti ja süstelahuse pulber, on tootega kaasas nõelad ja manustamisvahend (süstesuspensiooni valmistamiseks ja vaktsineerimise läbiviimiseks). Üldkoguses 500 doosi. Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Haemophilus influenzae tüüp b vaktsiin

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Haemophilus influenzae tüüp b vaktsiin laste (vanuses 3 kuud, 4,5 kuud, 6 kuud ja 2 aastat) aktiivseks immuniseerimiseks ühes annuses manustamiseks (ühedoosilistes viaalides või muus samaväärses pakendis). Üldkoguses 200 doosi. Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Marutõve inaktiveeritud täisviirus vaktsiin

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Marutõve inaktiveeritud täisviirus vaktsiin ühes annuses manustamiseks eeltäidetud süstlas (koos nõelaga). Üldkoguses 1 500 doosi. Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tuberkuloosiravim toimeainetega rifampitsiin + isoniasiid, 150 mg + 100 mg

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Tuberkuloosiravim toimeainetega rifampitsiin 150 mg + isoniasiid 100 mg tabletid või muu samaväärne tahke suukaudne ravimvorm, üldkoguses 2 000 grammi (1 tablett = 250 mg). Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra. Esmane pakend blister (tabletid/kapslid blistrites) või ravimipurk maksimaalse suurusega N60 või muu samaväärne pakend.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tuberkuloosiravim toimeainega rifampitsiin, 20 mg/ml

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Tuberkuloosiravim toimeainega rifampitsiin, 20 mg/ml suukaudne lahus või muu samaväärne vedel suukaudne ravimvorm, üldkoguses 240 grammi (arvestuse aluseks 1 pudel suukaudset lahust = 2 400 mg). Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tuberkuloosiravim toimeainega isoniasiid, 100 mg

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Tuberkuloosiravim toimeainega isoniasiid, 100 mg tabletid või muu samaväärne tahke suukaudne ravimvorm, üldkoguses 300 grammi (1 tablett = 100 mg). Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra. Esmane pakend blister (tabletid/ kapslid blistrites) või ravimipurk maksimaalse suurusega N60 või muu samaväärne pakend.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tuberkuloosiravim toimeainega isoniasiid, 300 mg

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Tuberkuloosiravim toimeainega isoniasiid, 300 mg tabletid või muu samaväärne tahke suukaudne ravimvorm, üldkoguses 10 000 grammi (1 tablett = 300 mg). Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra. Esmane pakend blister (tabletid/kapslid blistrites) või ravimipurk maksimaalse suurusega N100 või muu samaväärne pakend.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tuberkuloosiravim toimeainega pürasiinamiid, 500 mg

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Tuberkuloosiravim toimeainega pürasiinamiid, 500 mg tabletid või muu samaväärne tahke suukaudne ravimvorm, üldkoguses 26 000 grammi (1 tablett = 500 mg). Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra. Esmane pakend blister (tabletid/kapslid blistrites) või ravimipurk maksimaalse suurusega N100 või muu samaväärne pakend.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tuberkuloosiravim toimeainega etambutool, 400 mg

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Tuberkuloosiravim toimeainega etambutool, 400 mg tabletid või muu samaväärne tahke suukaudne ravimvorm, üldkoguses 20 000 grammi (1 tablett = 400 mg). Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra. Esmane pakend blister (tabletid/kapslid blistrites) või ravimipurk maksimaalse suurusega N100 või muu samaväärne pakend.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tuberkuloosiravim toimeainega klaritromütsiin, 500 mg

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Tuberkuloosiravim toimeainega klaritromütsiin, 500 mg tabletid või muu samaväärne tahke suukaudne ravimvorm, üldkoguses 2 000 grammi (1 tablett = 500 mg). Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra. Esmane pakend blister (tabletid/kapslid blistrites) või ravimipurk maksimaalse suurusega N30 või muu samaväärne pakend.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tuberkuloosiravim toimeainega bedakviliin, 100 mg

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Tuberkuloosiravim toimeainega bedakviliin, 100 mg tabletid või muu samaväärne tahke suukaudne ravimvorm, üldkoguses 470 grammi (1 tablett = 100 mg). Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra. Esmane pakend blister (tabletid/kapslid blistrites) või ravimipurk maksimaalse suurusega N200 või muu samaväärne pakend.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tuberkuloosiravim toimeainega delamaniid, 50 mg

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Tuberkuloosiravim toimeainega delamaniid, 50 mg tabletid või muu samaväärne tahke suukaudne ravimvorm, üldkoguses 1 008 grammi (1 tablett = 50 mg). Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra. Esmane pakend blister (tabletid/kapslid blistrites) või ravimipurk maksimaalse suurusega N100 või muu samaväärne pakend.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tuberkuloosiravim toimeainetega rifampitsiin, 300 mg

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Tuberkuloosiravim toimeainega rifampitsiin, 300 mg tabletid või muu samaväärne tahke suukaudne ravimvorm, üldkoguses 4 000 grammi (1 tablett = 300 mg). Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra. Esmane pakend blister (tabletid/kapslid blistrites) või ravimipurk maksimaalse suurusega N100 või muu samaväärne pakend.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tuberkuloosiravim toimeainega paraaminosalitsüülhape, 4 000 mg

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Tuberkuloosiravim toimeainega paraaminosalitsüülhape, 4 000 mg pulbervorm (sh graanulid) või muu samaväärne ravimvorm, üldkoguses 15 000 grammi. Ravimi säilitustingimused peavad võimaldama ravimi säilitamist toatemperatuuril +15 kuni +25. Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tuberkuloosiravim toimeainega tsükloseriin, 250 mg

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
II.2.4)Descripción del contrato:

Tuberkuloosiravim toimeainega tsükloseriin, 250 mg tabletid või muu samaväärne tahke suukaudne ravimvorm, üldkoguses 7 000 grammi (1 tablett = 250 mg). Kogus võib varieeruda sõltuvalt pakutava pakendi suurusest, kuid mitte rohkem kui ühe pakutava pakendi võrra. Esmane pakend blister (tabletid/kapslid blistrites) või ravimipurk maksimaalse suurusega N100 või muu samaväärne pakend.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 055-121273
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/652-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Magnum Medical OÜ
11332521
Vae 16
Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6501953
Correo electrónico: angelika.niinemaa@magnum.ee
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 350 900.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/652-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Magnum Medical OÜ
11332521
Vae 16
Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6501953
Correo electrónico: angelika.niinemaa@magnum.ee
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 305 500.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/653-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Tamro Eesti OÜ
10173188
Pärnu mnt 501, Laagri,
Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6503619
Correo electrónico: karolina.nahkor@tamro.com
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 542 980.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/652-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Magnum Medical OÜ
11332521
Vae 16
Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6501953
Correo electrónico: angelika.niinemaa@magnum.ee
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 6 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/652-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Magnum Medical OÜ
11332521
Vae 16
Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6501953
Correo electrónico: angelika.niinemaa@magnum.ee
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 4 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/653-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Tamro Eesti OÜ
10173188
Pärnu mnt 501, Laagri,
Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6503619
Correo electrónico: karolina.nahkor@tamro.com
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 29 980.50 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 10
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/652-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Magnum Medical OÜ
11332521
Vae 16
Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6501953
Correo electrónico: angelika.niinemaa@magnum.ee
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 122.40 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 11
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/652-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Magnum Medical OÜ
11332521
Vae 16
Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6501953
Correo electrónico: angelika.niinemaa@magnum.ee
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 2 525.40 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 12
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/652-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Magnum Medical OÜ
11332521
Vae 16
Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6501953
Correo electrónico: angelika.niinemaa@magnum.ee
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 3 990.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 13
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/652-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Magnum Medical OÜ
11332521
Vae 16
Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6501953
Correo electrónico: angelika.niinemaa@magnum.ee
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 3 998.40 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 14
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/653-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Tamro Eesti OÜ
10173188
Pärnu mnt 501, Laagri,
Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6503619
Correo electrónico: karolina.nahkor@tamro.com
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 815.65 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 15
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/653-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Tamro Eesti OÜ
10173188
Pärnu mnt 501, Laagri,
Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6503619
Correo electrónico: karolina.nahkor@tamro.com
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 232 640.60 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 16
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/653-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Tamro Eesti OÜ
10173188
Pärnu mnt 501, Laagri,
Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6503619
Correo electrónico: karolina.nahkor@tamro.com
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 220 822.56 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 17
Denominación:

Müügileping nr 1.8-2/652-1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Magnum Medical OÜ
11332521
Vae 16
Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa
76401
Estonia
Teléfono: +372 6501953
Correo electrónico: angelika.niinemaa@magnum.ee
Código NUTS: EE
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 2 058.24 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 8
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 18
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 19
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estonia
Teléfono: +372 6113713
Correo electrónico: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Dirección de internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estonia
Teléfono: +372 6113713
Correo electrónico: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Dirección de internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018