Suministros - 305213-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Tarnów: Equipo de cartografía digital

2018/S 134-305213

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38
Tarnów
33-100
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Rojek-Mazurkiewicz
Teléfono: +48 146883347
Correo electrónico: zamowienia@powiat.tarnow.pl
Fax: +48 146883367
Código NUTS: PL217

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.powiat.tarnow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa stacji fotogrametrycznej w związku z realizacją projektu pn „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego”

Número de referencia: ZP.272.10.2018
II.1.2)Código CPV principal
30220000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji fotogrametrycznej dla potrzeb realizacji projektu "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego". Szczegółowe wymagania dotycząca parametrów technicznych stacji fotogrametrycznej zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 23 577.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL217
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Wydział Geodezji, ul. Nowa 3, 33-100 Tarnów

II.2.4)Descripción del contrato:

Stacja fotogrametryczna o parametrach technicznych wskazanych w SIWZ oraz oprogramowaniu umożliwiającym:

1. wczytanie rastrów stereogramu o wielkości co najmniej 20 000 na 20 000 pikseli

2. import danych z wyrównanego projektu aerotriangulacji (dla dowolnie dużego bloku) w formacie Image Station

3. import elementów orientacji wewnętrznej i zewnętrznej zdjęć

4. wykonanie orientacji wewnętrznej, wzajemnej i bezwzględnej pojedynczego stereogramu

5. obserwację i pomiar (wektoryzacji) na modelu 3D przy pomocy punktów linii, poligonów

6. wygenerowanie ortofotomapy

7. wczytanie danych ewidencyjnych na model 3D

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP 02.01.04-12-0068/16.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 072-159003
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa stacji fotogrametrycznej w związku z realizacją projektu pn „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego”.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
DEPHOS Sp. z o.o.
ul. Rodziny Poganów 63
Zabierzów
32-080
Polonia
Código NUTS: PL214
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 23 577.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 38 130.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018