Suministros - 305217-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Stalowa Wola: Asistencia funcional

2018/S 134-305217

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4
Stalowa Wola
37-450
Polonia
Persona de contacto: Agata Mazur
Teléfono: +48 158433397
Correo electrónico: zam-publ@szpital-stw.com
Fax: +48 158433397
Código NUTS: PL82

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital-stw.com

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych, opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne dostaw...

Número de referencia: Spr. 370 ZP/2018
II.1.2)Código CPV principal
33180000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych, opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne dostawy materiałów i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w ramach 11 zadań.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu cenowym Załączniku nr 2 do SIWZ, parametrach technicznych Załączniku nr 3 (dotyczy zadania nr 1 poz. 1) oraz Załączniku nr 3 A Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 647 020.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1 - Aparat do hemodializy oraz materiały zużywalne do aparatów

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 1 - Aparat do hemodializy oraz materiały zużywalne do aparatów

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy w trybie pilnym / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2 – Igły dializacyjne tętnicze

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 2 – Igły dializacyjne tętnicze

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy w trybie pilnym / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 3 – Dializatory kapilarne z błoną syntetyczną

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 3 – Dializatory kapilarne z błoną syntetyczną

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy w trybie pilnym / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 4 – Cewnik dwuświatłowy w zestawie

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 4 – Cewnik dwuświatłowy w zestawie

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy w trybie pilnym / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 5 – Koncentrat kwaśny

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 5 – Koncentrat kwaśny

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy w trybie pilnym / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 6 – Igły do HD bezpieczna z plastikową osłoną zabezpieczającą ostrze po iniekcji

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 6 – Igły do HD bezpieczna z plastikową osłoną zabezpieczającą ostrze po iniekcji

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy w trybie pilnym / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 7 - Dializatory kapilarne z błoną polisulfonową

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 7 - Dializatory kapilarne z błoną polisulfonową

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy w trybie pilnym / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 8 - Opatrunki ze spongostanem

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 8 - Opatrunki ze spongostanem

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy w trybie pilnym / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 9 - Materiały do ciągłej terapii nerkozastępczej

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 9 - Materiały do ciągłej terapii nerkozastępczej

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy w trybie pilnym / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 10 - Roztwory do ciągłej terapii

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 10 - Roztwory do ciągłej terapii

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy w trybie pilnym / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 11 - Dializatory polisulfonowe z błoną helixonową

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33180000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie nr 11 - Dializatory polisulfonowe z błoną helixonową

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 30 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy w trybie pilnym / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 058-127657
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Zadanie nr 1 - Aparat do hemodializy oraz materiały zużywalne do aparatów

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
B.BRAUN AVITUM POLAND Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 3
Nowy Tomyśl
64-300
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 244 326.05 PLN
Valor total del contrato/lote: 990 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Zadanie nr 2 – Igły dializacyjne tętnicze

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„COLOR TRADING” Sp. z o.o.
ul. Żołny 40
Warszawa
02-815
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 71 814.60 PLN
Valor total del contrato/lote: 42 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Zadanie nr 3 – Dializatory kapilarne z błoną syntetyczną

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
NIPRO POLAND Sp. z o.o.
ul. Pańska 73
Warszawa
00 - 834
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 712 826.40 PLN
Valor total del contrato/lote: 422 320.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Zadanie nr 4 – Cewnik dwuświatłowy w zestawie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
TELEFLEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 26
Warszawa
02-135
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 26 086.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 37 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Zadanie nr 5 – Koncentrat kwaśny

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
B.BRAUN AVITUM POLAND Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 3
Nowy Tomyśl
64-300
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 260 865.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 300 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Zadanie nr 6 – Igły do HD bezpieczna z plastikową osłoną zabezpieczającą ostrze po iniekcji

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„COLOR TRADING” Sp. z o.o.
ul. Żołny 40
Warszawa
02-815
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 11 048.40 PLN
Valor total del contrato/lote: 10 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Denominación:

Zadanie nr 7 - Dializatory kapilarne z błoną polisulfonową

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ALLMED POLSKA Sp. z o.o.
ul. Hubska 52-54
Wrocław
50-502
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 86 955.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 74 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 8
Denominación:

Zadanie nr 8 - Opatrunki ze spongostanem

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
NIPRO POLAND Sp. z o.o.
ul. Pańska 73
Warszawa
00 - 834
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 35 600.40 PLN
Valor total del contrato/lote: 34 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Denominación:

Zadanie nr 9 - Materiały do ciągłej terapii nerkozastępczej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A.
ul. Krzywa 13
Poznań
60-118
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 161 920.44 PLN
Valor total del contrato/lote: 158 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 10
Denominación:

Zadanie nr 10 - Roztwory do ciągłej terapii nerkozastępczej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A.
ul. Krzywa 13
Poznań
60-118
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 276 210.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 270 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 11
Denominación:

Zadanie nr 11 - Dializatory polisulfonowe z błoną helixonową

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A.
ul. Krzywa 13
Poznań
60-118
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 468 022.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 307 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587780
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018