Suministros - 305391-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Eslovenia-Liubliana: Impresoras y trazadores gráficos

2018/S 134-305391

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
1332716000
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Eslovenia
Persona de contacto: Slavka Kovačič
Teléfono: +386 12342834
Correo electrónico: slavka.kovacic@gov.si
Fax: +386 12342840
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.dkom.si/

I.1)Nombre y direcciones
Ministrstvo za javno upravo
2482762000
Tržaška cesta 21
Ljubljana
1000
Eslovenia
Persona de contacto: Lea Zupančič
Teléfono: +386 14781880
Correo electrónico: gp.mju@gov.si
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://mju.gov.si

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

KPP-19_2017: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev

Número de referencia: 4300-31/2017
II.1.2)Código CPV principal
30232100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 38 kopij) – črno bela

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30120000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 38 kopij) – črno bela.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Hitri optični čitalec za osebne dokumente velikosti A6

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30216100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Hitri optični čitalec za osebne dokumente velikosti A6.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Información adicional

Nismo oddali nobenega naročila.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni laserski tiskalnik A4 – barvni

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni laserski tiskalnik A4 – barvni.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 – barvni

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI041
II.2.4)Descripción del contrato:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 – barvni.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Za oddajo predmetnega naročila se je v skladu s 44. členom ZJN-3 izvedel konkurenčni postopek s pogajanji (b. točka prvega odstavka 44. člena ZJN-3). Naročnik je predhodno za oddajo predmetnega javnega naročila izvedel odprti postopek z oznako ODTISK-12/2016 (v nadaljevanju: odprti postopek), v katerem je sprejel odločitev o oddaji naročila, da se naročilo v predmetnih sklopih ne odda, ker naročnik ni prejel nobene dopustne ponudbe. Naročnik je zaradi navedenega nadaljeval oddajo javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji, brez objave na portalu javnih naročil, saj je v postopek s pogajanji vključil vse ponudnike, ki so v odprtem postopku, za posamezne sklope, predložili ponudbe, ki so nedopustne samo iz razloga, ker ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 090-202609
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Namizna multifunkcijska naprava A4 (najmanj 38 kopij) – črno bela

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Hitri optični čitalec za osebne dokumente velikosti A6

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Namizni laserski tiskalnik A4 – barvni

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 – barvni

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

To skupno naročilo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-3/2016/10, z dne 3. 2. 2016, izvaja Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu naročnik) v svojem imenu in za svoj račun ter na podlagi danih potreb in pooblastil v imenu in za račun posameznih naročnikov, ki so poleg Ministrstva RS za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana:

Ministrstvo RS za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Ministrstvo RS za notranje zadeve – Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana

Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič

Pod točko V.2.5. ni vpisanega % deleža del podizvajalca (izvajanje garancijskih popravil), ker naročnik/i dejansko ne vedo vnaprej, koliko bo popravil v okviru garancijske dobe za tiskalnike sploh potrebnih.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Eslovenia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Eslovenia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018