Suministros - 305409-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Szczecin: Equipo y artículos de oficina diversos

2018/S 134-305409

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Matejki 6B
Szczecin
71-615
Polonia
Persona de contacto: Monika Fornal
Correo electrónico: monika.fornal@kowr.gov.pl
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.kowr.pl

Dirección del perfil de comprador: www.bip.kowr.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do OT KOWR w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.10.2018.

Número de referencia: SZC.WOP.260.10.2018
II.1.2)Código CPV principal
30190000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa „fabrycznie nowych” artykułów biurowych wraz z rozładunkiem i wniesieniem ich do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń znajdujących się w obiektach Zamawiającego wskazanych w SIWZ.3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyszczególnieniem rzeczowo-ilościowym zawiera załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz oferty).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 78 490.26 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42
II.2.4)Descripción del contrato:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa „fabrycznie nowych” artykułów biurowych wraz z rozładunkiem i wniesieniem ich do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń znajdujących się w obiektach Zamawiającego wskazanych w SIWZ.3.2. Dostawa artykułów biurowych do obiektów Zamawiającego wymienionych w pkt 3.1 będzie następowała maksymalnie w terminie 10 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego/mailowego zamówienia składanego raz na dwa tygodnie. Zamawiający informuje, iż rzeczywisty termin dostawy będzie wynikał z oferty Wykonawcy.

3.3. Koszty załadunku, transportu towaru do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz koszty rozładunku i wniesienia towaru do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

3.4. Artykuły biurowe muszą być dostarczone w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach bez śladu ingerencji czy przepakowywania. Na opakowaniach musi być wskazana nazwa producenta i znak firmowy.

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyszczególnieniem rzeczowo-ilościowym zawiera załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz oferty).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Kara umowna / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 068-150543
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
RESPOL Polska Sp. z o.o.
Szczawiowa 71
Szczecin
70-010
Polonia
Código NUTS: PL42
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 72 651.72 PLN
Valor total del contrato/lote: 96 543.02 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018