Suministros - 305445-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Países Bajos-Duiven: Equipo y material informático

2018/S 134-305445

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samenwerking De Liemers als aankoopcentrale mede tbv haar deelnemers gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en gemeenschappelijke regeling 1Stroom alsmede de aangesloten partij Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
161596305
p/a Kastanjelaan 3
Duiven
6921 ER
Países Bajos
Persona de contacto: Dave van Beek
Teléfono: +31 316279520
Correo electrónico: aanbestedingen@vierheren.nl
Código NUTS: NL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tenderned.nl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Inkoop van ICT-hardware

Número de referencia: 2017VH01
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Het uiteindelijke doel van deze aanbesteding is het contracteren van 1 leverancier voor de levering van ICT-hardware en aanverwante dienstverlening voor de komende 4 jaar.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gelderland

II.2.4)Descripción del contrato:

Het voorzienbare totale inkoopvolume over 4 kalenderjaren gemaakt worden voor het samenwerkingsbestuur exclusief BTW bedraagt tenminste circa EUR 2 680 000,- exclusief BTW. Het geschatte inkoopvolume van de Opdracht is slechts indicatief, er kunnen door Opdrachtnemer geen garanties voor de minimum afname van producten en/of diensten, noch rechten aan worden ontleend.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: kwaliteit / Ponderación: 70
Precio - Ponderación: 30
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Verlengoptie

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 019-038873
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Inkoop van ICT-hardware

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Scholten Awater B.V.
09078252
Wijchenseweg 20
Nijmegen
6537 TL
Países Bajos
Teléfono: +31 243579888
Correo electrónico: tenderdesk@sa.nl
Código NUTS: NL

Dirección de internet: http://www.sa.nl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 680 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 1.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Voor wat betreft de definitieve waarde van de opdracht beroept de aanbestedende dienst zich op artikel 2.138 Aw2012 en in het bijzonder letter c. De meerjarenopdracht (in de vorm van een raamovereenkomst) bevat leveringen in de toekomst die nog niet zijn te waarderen. De begrote totale waarde van de opdracht zoals vermeld in de aankondiging is evenwel ongewijzigd. Voor nadere inlichtingen: aanbestedingen@vierheren.nl, www.vierheren.nl (ICT-inkoop- en

ICT-aanbestedingsadvies).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank Den Haag
Prinsclauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Países Bajos
Teléfono: +31 883622200
Correo electrónico: rb.den.haag@rechtspraak.nl

Dirección de internet: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Rechtbank Den Haag
Prinsclauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Países Bajos
Teléfono: +31 883622200
Correo electrónico: rb.den.haag@rechtspraak.nl

Dirección de internet: http://www.rechtspraak.nl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/07/2018