Suministros - 305452-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Głogów: Material escolar

2018/S 134-305452

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miejska Głogów
Rynek 10
Głogów
67-200
Polonia
Teléfono: +48 767265437
Correo electrónico: h.rozewicz@glogow.um.gov.pl
Fax: +48 767265437
Código NUTS: PL516

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.glogow.bip.info.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu „Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”

Número de referencia: RZP 271.14.2018
II.1.2)Código CPV principal
39162110
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Część I: Meble CPV 39160000-1

— meble (ok. 1001 szt.).

Część II: Pomoce dydaktyczne

CPV 39162110-9- sprzęt dydaktyczny

39162200-7- pomoce i artykuły szkoleniowe

39162100-6- pomoce dydaktyczne

38000000-5- sprzęt laboratoryjny, optyczny

51540000-9- usługi instalowania maszyn i urządzeń

— dla gimnazjów- ok. 2 245 szt,

— dla szkół podstawowych- ok. 12 993 szt.

Część III: Sprzęt IT CPV 32.32.20.00-6

— dla gimnazjów - ok. 5 szt. tablic interaktywnych z oprogramowaniem,

— dla szkół podstawowych około- 8 szt. aparatów cyfrowych, 8 szt. rzutników multimedialnych, 8 szt. ekranów, 8 szt. laptopów z oprogramowaniem, 16 szt. tablic interaktywnych.

"Część IV: Instalacje CPV 39162110-9

— instalacja akustycznea z rur PVC,

— instalacja dźwiękowa z rur PVC,

— instalacja mieszania cieczy,

— instalacja barw.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 874 895.69 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Meble

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39160000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL516
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Głogów - wykaz 13 szkół zawarty jest w SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

— meble (ok. 1001 szt.).

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi Projekt aranżacji pracowni, wizualizacje, przedmiary robót, doprecyzowania do przedmiarów, które są załącznikami do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i rękojmi / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.01.01-02-0080/16

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pomoce dydaktyczne

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162110
39162200
39162000
38000000
51540000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL516
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Głogów - wykaz 13 Szkół zawiera SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

— dla gimnazjów - ok. 2 245 szt,

— dla szkół podstawowych - ok. 12 993 szt.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi Projekt aranżacji pracowni, wizualizacje, przedmiary robót, doprecyzowania do przedmiarów, które są załącznikami do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji i rękojmi / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.01.01-02-0080/16

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sprzęt IT

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32322000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL516
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Głogów - adresy 13 Szkół podano w SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

— dla gimnazjów - ok. 5 szt. tablic interaktywnych z oprogramowaniem,

— dla szkół podstawowych około - 8 szt. aparatów cyfrowych, 8 szt. rzutników multimedialnych, 8 szt. ekranów, 8 szt. laptopów z oprogramowaniem, 16 szt. tablic interaktywnych.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi Projekt aranżacji pracowni, wizualizacje, przedmiary robót, doprecyzowania do przedmiarów, które są załącznikami do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji i rękojmi / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.01.01-02-0080/16

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Instalacje CPV

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL516
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Głogów - adresy 13 Szkół podano w SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

— instalacja akustyczna z rur PVC,

— instalacja dźwiękowa z rur PVC,

— instalacja mieszania cieczy,

— instalacja barw.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi Projekt aranżacji pracowni, wizualizacje, przedmiary robót, doprecyzowania do przedmiarów, które są załącznikami do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji i rękojmi / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.01.01-02-0080/16

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 051-112466
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Meble

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Efekt Meble Biurowe i Szkolne
ul. Galileusza 18
Głogów
67-200
Polonia
Código NUTS: PL516
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 368 953.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Pomoce dydaktyczne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nowa Szkola sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
Łodź
90-248
Polonia
Código NUTS: PL711
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 823 307.14 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Sprzęt IT

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Instalacje CPV

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018