Suministros - 305480-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Liubliana: Helicópteros

2018/S 134-305480

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 112-254451)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Ministrstvo za notranje zadeve
5030200000
Štefanova ulica 2
Ljubljana
1000
Eslovenia
Persona de contacto: Služba za javna naročila in nabave
Teléfono: +386 14284434
Correo electrónico: sjnn.mnz@gov.si
Fax: +386 14285791
Código NUTS: SI0

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mnz.gov.si

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in vzdrževanje transportnega helikopterja

Número de referencia: 430-751/2018
II.1.2)Código CPV principal
34711500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Nakup in dobava večnamenskega transportnega helikopterja, izvedba usposabljanja za predmetni helikopter ter dveletno vzdrževanje dobavljenega helikopterja

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 112-254451

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 16/07/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 03/08/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 16/07/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 03/08/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Fecha: 03/07/2018
Hora local: 23:59
Léase:
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 23:59
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

Objavljen dokument: Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije, z dne 6. 7. 2018

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Obveščamo vas, da je skladno s 5. točko I. dela razpisne dokumentacije, za predmetno javno naročilo na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “O ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije, z dne 6. 7. 2018“.