Suministros - 305495-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Equipamiento médico

2018/S 134-305495

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 115-261083)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO
60162694
náměstí Svobody 471/4
Praha 6
160 01
República Checa
Persona de contacto: Marcela Klemová
Teléfono: +420 973229861
Correo electrónico: onmm@army.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.army.cz

Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vybavení polních nemocnic - přístroje pro intenzivní péči – nákup

Número de referencia: 39195/2017-1350
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojů pro intenzivní péči:

— rychloprůtokový ohřívací systém - 2 ks,

— plicní ventilátor - 2 ks,

— videolaryngoskop - 2 ks,

— ultrazvuková sonda – 1 ks,

— galileovské lupové brýle – 1 ks,

— prizmatické lupové brýle – 1 ks,

— horkovzdušný sterilizátor – 10 ks,

— parní sterilizátor – 5 ks,

— EKG přístroj s výstupem na PC – 5 ks.

Veřejná zakázka (dále jen „VZ") je rozdělena na devět samostatných částí v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon").

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 115-261083

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 30/07/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 10:01
Léase:
Fecha: 30/07/2018
Hora local: 10:01
VII.2)Otras informaciones adicionales: