Suministros - 305525-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Česká Lípa: Equipamiento médico

2018/S 134-305525

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 098-222929)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
27283518
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 77
República Checa
Persona de contacto: Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec
Teléfono: +420 724365227
Correo electrónico: petra.pychova@competconsult.cz
Fax: +420 481030368
Código NUTS: CZ051

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nemcl.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa-a-s

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Obnova centrálních operačních sálů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Número de referencia: CC/OŘ/NsPCL3/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro centrální operační sály v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Předmětem dodávky je elektrokoagulace, vybavení operačních sálů, motorové systémy, mycí systémy, odsávací jednotky, operační lampy, operační stoly, kontejnery a sterilizační síta, operační nástroje, přístroje pro endoskopii, kostní fixatéry a instrumentária, plazmový sterilizátor a systém pro nitrokloubní operativu.

Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle z. č. 268/2014 Sb., o ZP a o změně z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Součástí předmětu plnění pro Plazmový sterilizátor jsou i dodávky spotř. materiálu po dobu 4 let.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 098-222929

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 08/08/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 14/08/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 08/08/2018
Hora local: 11:10
Léase:
Fecha: 14/08/2018
Hora local: 11:10
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání obálek uveřejňovaná prostřednictvím tohoto opravného formuláře se týká pouze části 7 - Operační stoly. Tento opravný formulář zveřejňuje zadavatel v návaznosti na vysvětlení ZD č. 5 zveřejněné na profilu zadavatele dne 10.7.2018 z důvodu uvedeného v § 98 odst. 4 ZZVZ. Pro ostatní části zakázky se podmínky nemění. Stručná rekapitulace lhůt pro jednotlivé části veřejné zakázky ke dni 10.7.2018:

Lhůta pro podání nabídek dle ZP ze dne 27.6.2018: do 8.8.2018, 11:00 hod. (Vysvětlení ZD č. 3 - prodlouženo pro všechny části VZ).

Lhůta pro podání nabídek pro část 2 (Vybavení operačních sálů), část 7 (Operační stoly) a část 11 (Endoskopie pro urologii): prodloužena do 14.8.2018, 11:00 hod. (Vysvětlení ZD č. 4 a Vysvětlení č. 5).