Suministros - 305534-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Material de imaginería ecográfica, doppler y por ultrasonidos

2018/S 134-305534

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 121-275329)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nemocnice Na Bulovce
00064211
Budínova 67/2
Praha 8
180 81
República Checa
Persona de contacto: Bc. Andrea Krátošková
Teléfono: +420 266084145
Correo electrónico: andrea.kratoskova@bulovka.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bulovka.cz/

Dirección del perfil de comprador: http://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Bulovka

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Nemocnice na Bulovce – Obnova a modernizace přístrojového vybavení pro onkogynekologii“ – diagnostické přístroje

II.1.2)Código CPV principal
33112000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem této VZ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného účastníka k uzavření smlouvy na dodávku požadovaného předmětu VZ v každé její samostatné části, tj. přístrojové vybavení pro Nemocnici Na Bulovce (dále jen „zadavatel“), které jsou detailněji specifikovány v příloze č. 5.

Zadavatel dle ust. § 35 ZZVZ rozdělil předmět zakázky na 4 části. Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny či jen na jednu/dvě/tři/čtyři části veřejné zakázky, ale vždy v samostatné obálce na každou část veřejné zakázky.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 121-275329

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: 4
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 31/07/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 15/08/2018
Hora local: 13:00
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: 4
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 31/07/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 15/08/2018
Hora local: 13:00
Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 4
Localización del texto que se va a modificar: Popis zakázky
En lugar de:
Léase:

Změna se vztahuje pouze pro část č.4:

Úprava Přílohy č. 5 ZD - Technické podmínky, pro část č. 4 (str. 18).

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Změna se vztahuje pouze pro část č.4:

Úprava Přílohy č. 5 ZD - Technické podmínky, pro část č. 4 (str. 18).