Suministros - 306837-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Gliwice: Reactivos de laboratorio

2018/S 134-306837

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 105, Gliwice 44-101, Polonia. Teléfono: +48 322789119. Correo electrónico: przetargi@io.gliwice.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 9.6.2018, 2018/S 109-249135)

Objeto:
CPV:33696500, 38434000

Reactivos de laboratorio

Analizadores

En lugar de: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatów dla Pracowni Mikrobiologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 9 odrębnych zadań, w tym:

1. Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników i podłoży mikrobiologicznych

2. Dzierżawa aparatu do posiewów krwi wraz z dostawą odczynników oraz zakup wyposażenia dodatkowego

3. Sukcesywna dostawa testów manualnych do identyfikacji drobnoustrojów oraz zakup wyposażenia dodatkowego

4. Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych oraz zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego

5. Sukcesywna dostawa testów do diagnostyki manualnej wraz z dzierżawą wyposażenia niezbędnego do wykonywania oznaczeń

6. Zakup szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy pasków z gradientem stężeń antybiotyków oraz krążków do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości

7. Sukcesywne dostawy testów do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej

8. Dzierżawa butli gazowych wraz z napełnieniem

9. Dzierżawa aparatu do barwienia preparatów metodą Grama wraz z dostawą odczynników

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w kwocie:

Numer zadania Nazwa zadania Kwota Wadium w PLN

1. Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników i podłoży mikrobiologicznych 4 155 PLN

2. Dzierżawa aparatu do posiewów krwi wraz z dostawą odczynników oraz zakup wyposażenia dodatkowego 4 192 PLN

3. Sukcesywna dostawa testów manualnych do identyfikacji drobnoustrojów oraz zakup wyposażenia dodatkowego 178 PLN

4. Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych oraz zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego 189 PLN

5. Sukcesywna dostawa testów do diagnostyki manualnej wraz z dzierżawą wyposażenia niezbędnego do wykonywania oznaczeń 1 856 PLN

6. Zakup szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy pasków z gradientem stężeń antybiotyków oraz krążków do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości 457 PLN

7. Sukcesywne dostawy testów do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej 376 PLN

8. Dzierżawa butli gazowych wraz z napełnieniem 53 PLN

9. Dzierżawa aparatu do barwienia preparatów metodą Grama wraz z dostawą odczynników 374 PLN

VI.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

24.7.2018 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

24.7.2018 (09:30)

VI.3) Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

36 miesięcy dla zadań od 1-7 oraz 9 licząc od dnia zawarcia umowy

18 miesięcy dla zadania nr 8 licząc od dnia zawarcia umowy

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Zadanie nr 1- cena 70 %, parametry oceniane 30 %;

Zadanie od nr 2 do nr 8 - cena 100 %;

Léase: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatów dla Pracowni Mikrobiologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 10 odrębnych zadań, w tym:

1. Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników i podłoży mikrobiologicznych

2. Dzierżawa aparatu do posiewów krwi wraz z dostawą odczynników oraz zakup wyposażenia dodatkowego

3. Sukcesywna dostawa testów manualnych do identyfikacji drobnoustrojów oraz zakup wyposażenia dodatkowego

4. Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych oraz zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego

5. Sukcesywna dostawa testów do diagnostyki manualnej wraz z dzierżawą wyposażenia niezbędnego do wykonywania oznaczeń

6. Zakup szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy pasków z gradientem stężeń antybiotyków oraz krążków do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości

7. Sukcesywne dostawy testów do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej

8. Dzierżawa butli gazowych wraz z napełnieniem

9. Dzierżawa aparatu do barwienia preparatów metodą Grama wraz z dostawą odczynników

10. Zakup testów do diagnostyki Clostridium difficile

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w kwocie.

1. Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników i podłoży mikrobiologicznych 4 155 PLN

2. Dzierżawa aparatu do posiewów krwi wraz z dostawą odczynników oraz zakup wyposażenia dodatkowego 4 192 PLN

3. Sukcesywna dostawa testów manualnych do identyfikacji drobnoustrojów oraz zakup wyposażenia dodatkowego 178 PLN

4. Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych oraz zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego 189 PLN

5. Sukcesywna dostawa testów do diagnostyki manualnej wraz z dzierżawą wyposażenia niezbędnego do wykonywania oznaczeń 1 856 PLN

6. Zakup szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy pasków z gradientem stężeń antybiotyków oraz krążków do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości 457 PLN

7. Sukcesywne dostawy testów do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej 194 PLN

8. Dzierżawa butli gazowych wraz z napełnieniem 53 PLN

9. Dzierżawa aparatu do barwienia preparatów metodą Grama wraz z dostawą odczynników 374 PLN

10. Zakup testów do diagnostyki Clostridium difficile 182 PLN

VI.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

27.7.2018 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

27.7.2018 (09:30)

VI.3) Informacje dodatkowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

36 miesięcy dla zadań od 1-7 oraz 9, 10 licząc od dnia zawarcia umowy

18 miesięcy dla zadania nr 8 licząc od dnia zawarcia umowy

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Zadanie nr 1 i 9 - cena 70 %, parametry oceniane 30 %;

Zadanie od nr 2 do nr 8 i 10 - cena 100 %;

otras informaciones adicionales

Información que deberá ser modificada o añadida en el expediente de licitación correspondiente.

Si desea más información, consulte los documentos de licitación correspondientes

Zamawiający zmieniał ilość zadań na 10 zgodnie z poniższym wykazem:

L.p. Nazwa zadania

1. Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z dostawą odczynników i podłoży mikrobiologicznych

2. Dzierżawa aparatu do posiewów krwi wraz z dostawą odczynników oraz zakup wyposażenia dodatkowego

3. Sukcesywna dostawa testów manualnych do identyfikacji drobnoustrojów oraz zakup wyposażenia dodatkowego

4. Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych oraz zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego

5. Sukcesywna dostawa testów do diagnostyki manualnej wraz z dzierżawą wyposażenia niezbędnego do wykonywania oznaczeń

6. Zakup szczepów wzorcowych oraz sukcesywne dostawy pasków z gradientem stężeń antybiotyków oraz krążków do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości

7. Sukcesywne dostawy testów do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej

8. Dzierżawa butli gazowych wraz z napełnieniem

9. Dzierżawa aparatu do barwienia preparatów metodą Grama wraz z dostawą odczynników

10. Zakup testów do diagnostyki Clostridium difficile