Servicios - 340416-2019

19/07/2019    S138    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Servicios relacionados con el software

2019/S 138-340416

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Belügyminisztérium
EKRSZ_71285032
József Attila utca 2–4.
Budapest
1051
Hungría
Persona de contacto: Peremicki Mónika
Teléfono: +36 19994338
Correo electrónico: monika.peremicki@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Código NUTS: HU

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Dirección del perfil de comprador: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Közszolgálati HR-rendszer fejlesztése

Número de referencia: EKR000019222018
II.1.2)Código CPV principal
72260000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A «KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001» azonosító jelű, «A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása» című kiemelt projekt keretében Közszolgálati HR-rendszer fejlesztése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 297 287 500.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000
80000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Belügyminisztérium 1135 Budapest, Szegedi út 35–37. szám alatti munkavégzési helye

II.2.4)Descripción del contrato:

A nyertes ajánlattevő feladata az úgynevezett Közszolgálati HR-rendszer fejlesztése, mely egyebek mellett képes legalább 25 000 fős regisztrált felhasználói szám és a műszaki leírásban ismertetett, nagy mennyiségű adattömeg (köztük pl. személyes adatok) kezelésére. A fejlesztés a Közszolgálati HR-rendszer 4 db alrendszerét érinti, melyek között kiépített rendszerkapcsolat áll fenn: Közszolgállás rendszer és portál a KSZK nyitó felülettel együtt; Tartinfor; Új Karrier; HR Tudásbázis.

A Tartinfor már létező alrendszer, melynek továbbfejlesztése szükséges. A másik 3 alrendszer kifejlesztésére, és a Közszolgálati HR rendszerbe — mint keretrendszerbe — történő integrálására jelen eljárás keretében kerül sor.

A közbeszerzésre vonatkozó releváns mennyiségi adatok, feladatok, teljesítési ütemezés:

1. Készültségi szint a szerződés hatályba lépésétől (T) számított +100 nap:

Adatszerkezetek megtervezése és létrehozása adatmigrációval, adatokat kezelő interfészek elkészítése, adminisztrátor modulok fejlesztése. A Személyügyi Központ KSZK nyitófelületének és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások elkészítése, azok külső-belső tesztelése. A Közszolgálati HR rendszer fejlesztői környezetének kialakítása.

2. Készültségi szint (T+170 nap): Az alrendszerekben közösen használt komponensek elkészítése. A HR tudásbázis portál/rendszer fejlesztése a külső és belső tesztelések befejezéséig; béta verzióban történő üzemeltetés biztosítása. Új Karrier Program portál/rendszer fejlesztése a külső és belső tesztelések befejezéséig, béta verzióban történő üzembe állítás. HR tudásbázis rendszer/portál és Új Karrier Program rendszer/portál logók tervezése, grafikus elkészítése. A HR tudásbázis és Új Karrier Program alrendszerekhez és portálokhoz, valamint KSZK nyitó felülethez kapcsoló felhasználói kézikönyvek elkészítése és átadása.

3. Készültségi szint (T+320 nap): HR tudásbázis portál/rendszer szimulációs programjának elkészítése. Új Karrier Programhoz kapcsolódó, jelenléti tréninget helyettesítő szimulációs program elkészítése, online önismereti teszt elkészítése. Közszolgállás rendszer/portál fejlesztés, mely magában foglalja a szimulációs program elkészítését. Tartinfor rendszer/portál fejlesztés, mely magában foglalja a szimulációs program elkészítését. Közszolgállás és Tartinfor rendszerek/portálok logóinak tervezése, grafikus elkészítése. A Közszolgállás és Tartinfor, Új Karrier Program, HR tudásbázis rendszer / portál külső-belső tesztelése. Továbbá a tesztfelület átadása a tesztkörnyezetbe. A Közszolgállás és Tartinfor alrendszerekhez és portálokhoz kapcsoló felhasználói kézikönyvek elkészítése és átadása.

4. Készültségi szint (T+361 nap) Oktatás megtartása (alrendszerenként 1x8 óra időtartamban, 5-10 fő részére, összesen 4 alkalommal). A HR rendszer működtetéshez szükséges licencek biztosítása, amennyiben szükségesek. A négy alrendszer és portálok fejlesztéséhez kapcsolódó dokumentációk átadása, melyek a rendszerspecifikációkat, forráskódot és a változáskövetéseket is tartalmazzák, valamint a külső, terheléses tesztelés, átadás-átvétel és a próbaüzem során keletkező dokumentumok. A Közszolgálati HR rendszer valamennyi alrendszerének próbaüzeme. A Közszolgálati HR rendszer éles indítása.

Továbbá: éles indítás utáni rendszertámogatás tevékenység 180 nap időtartamra maximum 500 óra keretmennyiség kimerüléséig.

A fejlesztésre és a rendszerhasználati támogatásra vonatkozó részletes paramétereket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazta.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: A szerződés teljesítésébe bevont, meghatározott képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonása. (főben) / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című kiemelt projekt

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 003-003454
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: BMEUP/29-36/2019.
Denominación:

Közszolgálati HR-rendszere fejlesztése

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/07/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Noispot Innovations Kft.
EKRSZ_36707980
Boldogasszony sgt. 21. I. em.
Szeged
6722
Hungría
Teléfono: +36 16106485
Correo electrónico: info@ns-innovations.com
Fax: +36 17882448
Código NUTS: HU
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 435 993 333.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 297 287 500.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értéke vagy aránya nem ismert. A nyertes ajánlattevő a minőségi értékelési szempont keretében vizsgált tevékenységhez vesz igénybe alvállalkozót (Königsberg Consulting Kft. adószám 11698816-2-07)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet 18. § szerinti információk:

a) Az eljárás eredményes volt, a szerződéskötésre a nyertesként kihirdetett ajánlattevővel sor került.

b) A nyertes ajánlattevő: Noispot Innovations Kft., adószám 24148744-2-06.

c) A tárgyi eljárásban 7 db ajánlatot nyújtottak be a következők szerint: 1. Noispot Innovations Kft. (6722 Szeged Boldogasszony sgt. 21. I. em.; adószám 24148744-2-06) 2. SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest Montevideo utca 2./B; adószám 14278565-2-41) 3. LightPort Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest Keleti Károly utca 26. 2. em. 1.; adószám 13010281-2-41) 4. T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36.; adószám 12928099-2-44) 5. Quattrosoft Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest Detrekő utca 2/B.; adószám 12148929-2-41) 6. GEOVIEW SYSTEMS Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest Királylaki út 63.; adószám 10543359-2-41) 7. TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest Törökőr utca 2.; adószám 12218778-2-42).

d) Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/07/2019