Servicios - 340416-2019

19/07/2019    S138    Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Servicios relacionados con el software

2019/S 138-340416

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Belügyminisztérium
Número de identificación fiscal: EKRSZ_71285032
Dirección postal: József Attila utca 2–4.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU
Código postal: 1051
País: Hungría
Persona de contacto: Peremicki Mónika
Correo electrónico: monika.peremicki@bm.gov.hu
Teléfono: +36 19994338
Fax: +36 19994846

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Dirección del perfil de comprador: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Közszolgálati HR-rendszer fejlesztése

Número de referencia: EKR000019222018
II.1.2)Código CPV principal
72260000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A «KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001» azonosító jelű, «A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása» című kiemelt projekt keretében Közszolgálati HR-rendszer fejlesztése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 297 287 500.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000
80000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Belügyminisztérium 1135 Budapest, Szegedi út 35–37. szám alatti munkavégzési helye

II.2.4)Descripción del contrato:

A nyertes ajánlattevő feladata az úgynevezett Közszolgálati HR-rendszer fejlesztése, mely egyebek mellett képes legalább 25 000 fős regisztrált felhasználói szám és a műszaki leírásban ismertetett, nagy mennyiségű adattömeg (köztük pl. személyes adatok) kezelésére. A fejlesztés a Közszolgálati HR-rendszer 4 db alrendszerét érinti, melyek között kiépített rendszerkapcsolat áll fenn: Közszolgállás rendszer és portál a KSZK nyitó felülettel együtt; Tartinfor; Új Karrier; HR Tudásbázis.

A Tartinfor már létező alrendszer, melynek továbbfejlesztése szükséges. A másik 3 alrendszer kifejlesztésére, és a Közszolgálati HR rendszerbe — mint keretrendszerbe — történő integrálására jelen eljárás keretében kerül sor.

A közbeszerzésre vonatkozó releváns mennyiségi adatok, feladatok, teljesítési ütemezés:

1. Készültségi szint a szerződés hatályba lépésétől (T) számított +100 nap:

Adatszerkezetek megtervezése és létrehozása adatmigrációval, adatokat kezelő interfészek elkészítése, adminisztrátor modulok fejlesztése. A Személyügyi Központ KSZK nyitófelületének és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások elkészítése, azok külső-belső tesztelése. A Közszolgálati HR rendszer fejlesztői környezetének kialakítása.

2. Készültségi szint (T+170 nap): Az alrendszerekben közösen használt komponensek elkészítése. A HR tudásbázis portál/rendszer fejlesztése a külső és belső tesztelések befejezéséig; béta verzióban történő üzemeltetés biztosítása. Új Karrier Program portál/rendszer fejlesztése a külső és belső tesztelések befejezéséig, béta verzióban történő üzembe állítás. HR tudásbázis rendszer/portál és Új Karrier Program rendszer/portál logók tervezése, grafikus elkészítése. A HR tudásbázis és Új Karrier Program alrendszerekhez és portálokhoz, valamint KSZK nyitó felülethez kapcsoló felhasználói kézikönyvek elkészítése és átadása.

3. Készültségi szint (T+320 nap): HR tudásbázis portál/rendszer szimulációs programjának elkészítése. Új Karrier Programhoz kapcsolódó, jelenléti tréninget helyettesítő szimulációs program elkészítése, online önismereti teszt elkészítése. Közszolgállás rendszer/portál fejlesztés, mely magában foglalja a szimulációs program elkészítését. Tartinfor rendszer/portál fejlesztés, mely magában foglalja a szimulációs program elkészítését. Közszolgállás és Tartinfor rendszerek/portálok logóinak tervezése, grafikus elkészítése. A Közszolgállás és Tartinfor, Új Karrier Program, HR tudásbázis rendszer / portál külső-belső tesztelése. Továbbá a tesztfelület átadása a tesztkörnyezetbe. A Közszolgállás és Tartinfor alrendszerekhez és portálokhoz kapcsoló felhasználói kézikönyvek elkészítése és átadása.

4. Készültségi szint (T+361 nap) Oktatás megtartása (alrendszerenként 1x8 óra időtartamban, 5-10 fő részére, összesen 4 alkalommal). A HR rendszer működtetéshez szükséges licencek biztosítása, amennyiben szükségesek. A négy alrendszer és portálok fejlesztéséhez kapcsolódó dokumentációk átadása, melyek a rendszerspecifikációkat, forráskódot és a változáskövetéseket is tartalmazzák, valamint a külső, terheléses tesztelés, átadás-átvétel és a próbaüzem során keletkező dokumentumok. A Közszolgálati HR rendszer valamennyi alrendszerének próbaüzeme. A Közszolgálati HR rendszer éles indítása.

Továbbá: éles indítás utáni rendszertámogatás tevékenység 180 nap időtartamra maximum 500 óra keretmennyiség kimerüléséig.

A fejlesztésre és a rendszerhasználati támogatásra vonatkozó részletes paramétereket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazta.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: A szerződés teljesítésébe bevont, meghatározott képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonása. (főben) / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 70
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című kiemelt projekt

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 003-003454
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: BMEUP/29-36/2019.
Denominación:

Közszolgálati HR-rendszere fejlesztése

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/07/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Noispot Innovations Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_36707980
Dirección postal: Boldogasszony sgt. 21. I. em.
Localidad: Szeged
Código NUTS: HU
Código postal: 6722
País: Hungría
Correo electrónico: info@ns-innovations.com
Teléfono: +36 16106485
Fax: +36 17882448
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 435 993 333.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 297 287 500.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értéke vagy aránya nem ismert. A nyertes ajánlattevő a minőségi értékelési szempont keretében vizsgált tevékenységhez vesz igénybe alvállalkozót (Königsberg Consulting Kft. adószám 11698816-2-07)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet 18. § szerinti információk:

a) Az eljárás eredményes volt, a szerződéskötésre a nyertesként kihirdetett ajánlattevővel sor került.

b) A nyertes ajánlattevő: Noispot Innovations Kft., adószám 24148744-2-06.

c) A tárgyi eljárásban 7 db ajánlatot nyújtottak be a következők szerint: 1. Noispot Innovations Kft. (6722 Szeged Boldogasszony sgt. 21. I. em.; adószám 24148744-2-06) 2. SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest Montevideo utca 2./B; adószám 14278565-2-41) 3. LightPort Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest Keleti Károly utca 26. 2. em. 1.; adószám 13010281-2-41) 4. T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36.; adószám 12928099-2-44) 5. Quattrosoft Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest Detrekő utca 2/B.; adószám 12148929-2-41) 6. GEOVIEW SYSTEMS Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest Királylaki út 63.; adószám 10543359-2-41) 7. TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest Törökőr utca 2.; adószám 12218778-2-42).

d) Ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/07/2019