Obras - 341635-2019

22/07/2019    S139    Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Zielona Góra: Trabajos de construcción

2019/S 139-341635

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 121-295652)

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 970773231
Dirección postal: ul. Zyty 26
Localidad: Zielona Góra
Código NUTS: PL432
Código postal: 65-046
País: Polonia
Persona de contacto: Paulina Lisowska
Correo electrónico: tz1@szpital.zgora.pl
Teléfono: +48 683296609
Fax: +48 683255808

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.szpital.zgo.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”

Número de referencia: TZ.372.41.2019
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz dostawą 2 angiografów z wyposażeniem i uruchomieniem pracowni hemodynamiki w ramach zadania pn. „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego za pomocą:

A/ programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,

B/ opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,

C/ formularza cenowo-technicznego dla dostarczanych angiografów, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,

D/ harmonogramu realizacji, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/07/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 121-295652

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 30/07/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 02/08/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 30/07/2019
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 02/08/2019
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: