Suministros - 352843-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Vietnam-Gabrovo: Material médico fungible

2018/S 154-352843

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Tota Venkova“ AD
107507217
ul. „D-r Iliev Detskiya“
Gabrovo
5300
Vietnam
Persona de contacto: Milena Yordanova
Teléfono: +359 66800638
Correo electrónico: targovembalgabrovo@gmail.com
Fax: +359 66804424
Código NUTS: BG322

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://mbalgabrovo.com/

Dirección del perfil de comprador: http://zop.mbalgabrovo.com/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Габрово 2018—2019 г.

II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово, разделена в 132 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава ?? „Техническа спецификация“.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 439 444.36 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Обособена позиция „Периферен венозен катетър“. Канюла, изработена от политетрафлуоретилен (РTFF) или полиуретан (PUR), с инжекционен порт, с гъвкави, прозрачни фиксиращи крилца, стерилен, с атравматиче

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека Габрово

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Обособена позиция „Периферен венозен катетър“. Канюла, изработена от политетрафлуоретилен (РTFF) или полиуретан (PUR), с инжекционен порт, с гъвкави, прозрачни фиксиращи крилца, стерилен, с атравматичен профил на иглата.

1.1. Абокат 2-пътен 14G бр. 300 63,00.

1.2. Абокат 2-пътен 16G бр. 300 63,00.

1.3. Абокат 2-пътен 18G бр. 1 200 252,00.

1.4. Абокат 2-пътен 20G бр. 14 000 2940,00.

1.5. Абокат 2-пътен 22G бр. 17 000 3570,00.

1.6. Абокат 2-пътен 24G бр. 4 400 924,00.

1.7. Абокат 2-пътен 26G бр. 600 126,00.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 938.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнозната стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАНЮЛИ ЗА ПЕРИФЕРНА ИНФУЗИЯ. Тънкостенен катетър от полиуретан, страничен порт и предпазен механизъм на иглата. Цветно кодиране.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАНЮЛИ ЗА ПЕРИФЕРНА ИНФУЗИЯ. Тънкостенен катетър от полиуретан, страничен порт и предпазен механизъм на иглата. Цветно кодиране. -

2.1. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 14G, дебит от 300ml/min до 350 ml/min бр 50 42.50

2.2. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 16G, дебит от 195 ml/min до 205 ml/min бр 50 42.50

2.3. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 18G, дебит от 90 ml/min до 100 ml/min бр 50 42.50

2.4. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 20G, дебит от 60 ml/min до 65 ml/min бр 500 425.00

2.5. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 22G, дебит от 35 ml/min до 40 ml/min бр 500 425.00

2.6. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 24 G, дебит от 20 ml/min до 25 ml/min бр 200 170.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 147.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАНЮЛИ ЗА ПЕРИФЕРНА ИНФУЗИЯ. Тънкостенен катетър от полиуретан, без инкорпориран порт и с игла. Цветно кодиране.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАНЮЛИ ЗА ПЕРИФЕРНА ИНФУЗИЯ. Тънкостенен катетър от полиуретан, без инкорпориран порт и с игла. Цветно кодиране.

3.1. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 14G, дебит от 300ml/min до 350 ml/min бр 50 42.50

3.2. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 16G, дебит от 195 ml/min до 205 ml/min бр 50 42.50

3.3. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 18G, дебит от 90 ml/min до 100 ml/min бр 50 42.50

3.4. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 20G, дебит от 60 ml/min до 65 ml/min бр 200 170.00

3.5. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 22G, дебит от 35 ml/min до 40 ml/min бр 200 170.00

3.6. КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 24 G, дебит от 20 ml/min до 25 ml/min бр 200 170.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 637.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ПЕРИФЕРНИ ВЕНОЗНИ КАТЕТРИ И СПРИНЦОВКИ

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

4.1. КАПАЧЕ за абокат, стерилно бр 14 000 672.00

4.2. СТОПЕР комбиниран за катетри и спринцовки (luer lock/luer slip, мъжко/женско), червен син или бял цвят за лесно разпонаване, 100 броя в кутия бр 500 24.00

4.3. ТРИПЪТЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН /за абокат/, стерилен бр 6 300 1155.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 851.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СПРИНЦОВКИ

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СПРИНЦОВКИ -

5.1. СПРИНЦОВКА 2мл, опаковка 25, 50 или 100 бр. бр 85 000 2465.00

5.2. СПРИНЦОВКА 5мл, опаковка 25, 50 или 100 бр. бр 85 000 3272.50

5.3. СПРИНЦОВКА 10мл, опаковка 25, 50 или 100 бр. бр 120 000 7020.00

5.4. СПРИНЦОВКА 20мл, опаковка 25, 50 или 100 бр. бр 110 000 8525.00

5.5. СПРИНЦОВКА 50мл, (Жанет) с капаче бр 3 000 690.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 21 972.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СПРИНЦОВКИ тип "LUER LOCK"

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СПРИНЦОВКИ тип "LUER LOCK" -

6.1. Спринцовка 2мл Luer Lock/3-компонентна/ PVC, с гумено бутало и винтово закрепване на иглата бр 2 000 70.00

6.2. Спринцовка 5мл Luer Lock/3-компонентна/ PVC, с гумено бутало и винтово закрепване на иглата бр 1 000 35.00

6.3. Спринцовка 10мл Luer Lock / 3-компонентна/ PVC, с гумено бутало и винтово закрепване на иглата бр 1 000 48.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 153.34 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРФУЗОР

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРФУЗОР -

7.1. СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 х 2.75 мм, дължина 1.50 м бр 3 000 2790.00

7.2. СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 х 2.75 мм, дължина 1.80 м бр 4 000 3720.00

7.3. СПРИНЦОВКА 50 мл за перфузор, съвместими с перфузор ИП 2/50. Трикомпонентна, изработена от полипропилен. Прозрачен цилиндър, градуирана. Центриран Luer Lock. Добро захващане на спринцовката в предната и задна част, към перфузора. Възможност за блокиране на буталото в края на цилиндъра, за да се предотврати неволно изтичане на лекарствени средства. Намален остатъчен обем. бр 10 000 8700.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 15 210.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ СТЕРИЛНИ

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

8. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ИГЛИ ИНЖЕКЦИОННИ СТЕРИЛНИ -

8.1. ИГЛА инжекционна G18 бр 130 000 2275.00

8.2. ИГЛА инжекционна G20 бр 45 000 787.50

8.3. ИГЛА инжекционна G21 бр 100 000 1750.00

8.4. ИГЛА инжекционна G22 бр 35 000 612.50

8.5. ИГЛА инжекционна G25 бр 5 000 85.00

8.. ИГЛА инжекционна G27 бр 5 500 96.25

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 606.25 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ИГЛИ ЗА СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И ДИАГНОСТИЧНА ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; ергономична прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за в

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

9. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ИГЛИ ЗА СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И ДИАГНОСТИЧНА ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; ергономична прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора; мандрен с цветово кодиране на диаметъра. Заточване на върха по Квинке. -

9.1. ИГЛА спинална. Диаметър G 20, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке бр 50 57.50

9.2. ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 40 мм Заточване на върха по Квинке бр 20 23.00

9.3. ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке бр 20 23.00

9.4. ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 120 мм Заточване на върха по Квинке бр 20 24.00

9.5. ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке бр 300 345.00

9.6. ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 120 мм Заточване на върха по Квинке бр 50 60.00

9.7. ИГЛА спинална. Диаметър G 26, дължина 88 мм Заточване на върха по Квинке бр 50 57.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 590.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ИГЛИ ЗА СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И ДИАГНОСТИЧНА ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; ергономична прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за в

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

10. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ИГЛИ ЗА СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И ДИАГНОСТИЧНА ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; ергономична прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора; мандрен с цветово кодиране на диаметъра. Моливно заточване на върха

10.1. ИГЛА спинална. Диаметър G 20, дължина 88 мм Моливно заточване на върха бр 20 21.67

10.2. ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 40 мм Моливно заточване на върха бр 20 21.67

10.3. ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 88 мм Моливно заточване на върха бр 20 21.67

10.4. ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 120 мм Моливно заточване на върха бр 20 21.67

10.5. ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 88 мм Моливно заточване на върха бр 20 125.00

10.6. ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 120 мм Моливно заточване на върха бр 20 21.67

10.7. ИГЛА спинална. Диаметър G 26, дължина 88 мм Моливно заточване на върха бр 20 21.67

10.. ИГЛА водеща за спинални игли с моливно заточване на върха - G22 x 1 3/8", 0.7 x 35 mm или G20 x 1 3/8", 0.9 x 35 mm бр 30 33.60

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 288.60 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – БИНТ МАРЛЕН

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

11. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – БИНТ МАРЛЕН -

11.1. БИНТ МАРЛЕН 5см/5м 100 % памук, тъкан текстил, без ива, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. бр 2 000 183.33

11.2. БИНТ МАРЛЕН 10см/10м 100 % памук, тъкан текстил, без ива, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. бр 11 000 3758.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 941.67 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – БИНТ ГИПСОВ

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

12. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – БИНТ ГИПСОВ -

12.1. БИНТ ГИПСОВ 2.7м/10см бр 500 229.17

12.2. БИНТ ГИПСОВ 2.7м/15см бр 500 341.67

12.3. БИНТ ГИПСОВ 2.7м/20см бр 300 265.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 835.83 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МРЕЖЕСТ ТУБУЛАРЕН БИНТ

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

13. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МРЕЖЕСТ ТУБУЛАРЕН БИНТ -

13.1. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички части на тялото, оформяне без нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 1 - 1.6 см. бр 5 24.75

13.2. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички части на тялото, оформяне без нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 1.7 - 2 см. бр 5 27.88

13.3. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички части на тялото, оформяне без нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 2.1 - 3 см. бр 5 31.25

13.4. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички части на тялото, оформяне без нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 3.1 - 5 см. бр 10 76.50

13.5. Високо еластичен мрежест тубуларен бинт за прикрепяне на превръзки към всички части на тялото, оформяне без нищене, ролка. Дължина от 7 м. до 12 м. в неразтегнато състояние и 25м. В разтегнато състояние. Размер от 5.1 - 7 см. бр 10 134.25

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 294.64 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КОМПРЕСИ

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

14. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КОМПРЕСИ -

14.1. КОМПРЕС МАРЛЕН 5/5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати навътре краища. оп 3 500 3645.83

14.2. КОМПРЕС МАРЛЕН 7.5/7.5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати навътре краища. оп 4 000 7100.00

14.3. КОМПРЕС МАРЛЕН 10/10см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати навътре краища. оп 4 000 11166.67

14.4. КОМПРЕС тип "Микулич" размер от 45/45см до 50/50см, 8 дипли с ренгено позитивна нишка по цялата дължина, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. бр 10 000 6300.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 28 212.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПЛАСТИРИ

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

15. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПЛАСТИРИ -

15.1. ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да се къса лесно, да прилепва добре бр 5 500 5327.21

15.2. ПЛАСТИР фиксиращ хипоалергичен 10см/10м нетъкан текстил, еластичен бр 300 792.85

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 120.06 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПАМУК

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

16. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПАМУК -

16.1. ПАМУК 80гр полиетиленова опаковка, нагънат бр 1 000 433.33

16.2. ПАМУК 1кг кг 600 3435.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 868.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПАМПЕРСИ

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

17. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПАМПЕРСИ -

17.1. ПАМПЕРСИ ЗА ВЪЗРАСТНИ /80-120кг/. С фиксиращи лепенки. бр 5 000 2416.67

17.2. ПАМПЕРСИ ЗА НОВОРОДЕНИ. С фиксиращи лепенки. бр 200 33.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 450.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ОСТРИЕТА ЗА СКАЛПЕЛ

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

18. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ОСТРИЕТА ЗА СКАЛПЕЛ -

18.1. ОСТРИЕ за скалпел № 10 карбонова стомана, да прерязва тъканите с минимални усилия от страна на оператора. бр 1 500 88.50

18.2. ОСТРИЕ за скалпел № 11 карбонова стомана, да прерязва тъканите с минимални усилия от страна на оператора. бр 1 500 88.50

18.3. ОСТРИЕ за скалпел № 12 карбонова стомана, да прерязва тъканите с минимални усилия от страна на оператора. бр 500 27.50

18.4. ОСТРИЕ за скалпел № 15 карбонова стомана, да прерязва тъканите с минимални усилия от страна на оператора. бр 500 29.50

18.5. ОСТРИЕ за скалпел № 22 карбонова стомана, да прерязва тъканите с минимални усилия от страна на оператора. бр 4 000 236.00

18.6. ОСТРИЕ за скалпел № 23 карбонова стомана, да прерязва тъканите с минимални усилия от страна на оператора. бр 800 47.20

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 517.20 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ГРИВНИ ЗА РЪКА

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

19. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ГРИВНИ ЗА РЪКА -

19.1. ГРИВНА за деца бр 500 33.33

19.2. ГРИВНА за родилка бр 500 33.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 66.67 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същота време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ - винил

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

20. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ - винил -

20.1. Ръкавици нестерилни- изработени от винил, хипоалергични, ненапудрени), размери L бр 200 000 6900.00

20.2. Ръкавици нестерилни- изработени от винил, хипоалергични, ненапудрени), размери M бр 300 000 10350.00

20.3. Ръкавици нестерилни- изработени от винил, хипоалергични, ненапудрени), размери S бр 60 000 2070.00

20.4. Ръкавици нестерилни- изработени от винил, хипоалергични, ненапудрени), размери XL бр 100 000 3450.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 22 770.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – РЪКАВИЦИ СТЕРИЛНИ - латекс

Lote nº: 21
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

21. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – РЪКАВИЦИ СТЕРИЛНИ - латекс -

21.1. РЪКАВИЦИ стерилни, латексови, леко напудрени, да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 - номер 6.5 чифт 2 000 533.33

21.2. РЪКАВИЦИ стерилни, латексови, леко напудрени, да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 - номер 7.0 чифт 2 000 533.33

21.3. РЪКАВИЦИ стерилни, латексови, леко напудрени, да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 - номер 7.5 чифт 3 500 933.33

21.4. РЪКАВИЦИ стерилни, латексови, леко напудрени, да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 - номер 8.0 чифт 2 000 533.33

21.5. РЪКАВИЦИ стерилни, латексови, леко напудрени, да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3 - номер 8.5 чифт 1 000 266.67

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 800.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ. Естествен гумен латекс, да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3,4 без пудра, подсилен формован маншет, гарантиращ лесно поставяне и същевременно да се п

Lote nº: 22
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

22. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ. Естествен гумен латекс, да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3,4 без пудра, подсилен формован маншет, гарантиращ лесно поставяне и същевременно да се предотврати разкъсване, с полимерно покритие. Цвят бял. Ниско протеиново съдържание. Специфични, анатомично извити пръсти. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност осигуряваща отличен захват. 1000 мл воден тест, инспекционно ниво 1 -AQL не по-вече от 1.5. -

22.1. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 6.5 чифт 1 000 308.33

22.2. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 7 чифт 2 000 616.67

22.3. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 7.5 чифт 2 000 616.67

22.4. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 8 чифт 2 500 770.83

22.5. Ръкавици хирургични стерилни. Размер № 8.5 чифт 1 500 462.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 775.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ ОРТОПЕДИЧНИ РЪКАВИЦИ. Латексови ръкавици, цвят кафяв, дебелина 0,34 мм, ASTM стандарт за максимална защита, ниско съдържание на протеини (50 ug / dm?), формован

Lote nº: 23
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

23. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ ОРТОПЕДИЧНИ РЪКАВИЦИ. Латексови ръкавици, цвят кафяв, дебелина 0,34 мм, ASTM стандарт за максимална защита, ниско съдържание на протеини (50 ug / dm?), формован маншет. Специфични, анатомично извити пръсти. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност осигуряваща отличен захват. -

23.1. Ръкавици хирургични, ортопедични, стерилни. Размер № 8 чифт 400 370.80

23.2. Ръкавици хирургични, ортопедични, стерилни. Размер № 8.5 чифт 1 100 1019.70

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 390.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следвата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКА ОПЕРАЦИОННА, ПОДСИЛЕНА. Еднократна престилка от нетъкан текстил SMS материал, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри; допълнително подсилена в предната част и р

Lote nº: 24
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

24. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКА ОПЕРАЦИОННА, ПОДСИЛЕНА. Еднократна престилка от нетъкан текстил SMS материал, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри; допълнително подсилена в предната част и ръкавите; плетен маншет, двойно припокриване на гърба и вътрешни връзки; велкро залепване около врата; съединяване на ръбовете чрез слепване; двойно опакована, с две кърпи. -

24.1. Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер М бр 200 850.00

24.2. Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер L бр 500 2150.00

24.3. Престилка операционна, подсилена, стерилна. Размер XL бр 1 000 4300.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 300.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКИ ОПЕРАЦИОННИ НЕПОДСИЛЕНИ

Lote nº: 25
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

25. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКИ ОПЕРАЦИОННИ НЕПОДСИЛЕНИ -

25.1. ПРЕСТИЛКА операционна. Размер М. Полипропилен, нетъкан текстил,SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна бр 150 442.81

25.2. ПРЕСТИЛКА операционна. Размер L. Полипропилен, нетъкан текстил,SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна бр 200 590.42

25.3. ПРЕСТИЛКА операционна. Размер XL. Полипропилен, нетъкан текстил,SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна бр 600 1771.25

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 804.48 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКА УРОЛОГИЧНА

Lote nº: 26
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

26. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКА УРОЛОГИЧНА -

26.1. ПРЕСТИЛКА урологична, XL нетъкан текстил+полипропилен, водонепромукаема,плетени маншети, ръкави и гръб от нетъкан текстил, останалата част от полипропилен, предната част да бъде поне с 2 вертикални гънки бр 10 62.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 62.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖ АБДОМИНАЛЕН - мек материал

Lote nº: 27
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

27. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖ АБДОМИНАЛЕН - мек материал -

27.1. Дренаж абдоминален CH 26 изработен от мек, прозрачен материал; с 4 до 6 странични отвора в предния край; със заоблени ръбове на всички отвори в предния край бр 50 23.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 23.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖ ТОРАКАЛЕН

Lote nº: 28
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

28. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖ ТОРАКАЛЕН -

28.1. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 20 изработен от твърд PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата дължина бр 20 72.00

28.2. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 22 изработен от твърд PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата дължина бр 40 144.00

28.3. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 24 изработен от твърд PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата дължина бр 20 72.00

28.4. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 26 изработен от твърд PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата дължина бр 20 72.00

28.5. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 28изработен от твърд PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата дължина бр 10 39.00

28.6. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 30изработен от твърд PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата дължина бр 10 39.00

28.7. ДРЕНАЖ торакален, без троакар СН 32 изработен от твърд PVC материал; централен отвор + 5странични, градуиран от 15 до 35 см; с ренгнено позитивна лентичка по цялата дължина бр 10 39.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 477.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖНА СИСТЕМА "РЕДОН" 400мл.

Lote nº: 29
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

29. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖНА СИСТЕМА "РЕДОН" 400мл. -

29.1. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 12 с троакар; бутилка тип "хармоника" 400 мл.; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм бр 20 110.00

29.2. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 16 с троакар; бутилка тип "хармоника" 400 мл.;удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм бр 60 330.00

29.3. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 18 с троакар; бутилка тип "хармоника" 400 мл.; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм бр 200 1100.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 540.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖНА СИСТЕМА "РЕДОН" 500мл.

Lote nº: 30
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

30. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖНА СИСТЕМА "РЕДОН" 500мл. -

30.1. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 12 с троакар; бутилка тип "хармоника" 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм бр 20 188.00

30.2. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 16 с троакар; бутилка тип "хармоника" 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм бр 60 293.06

30.3. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 18 с троакар; бутилка тип "хармоника" 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм бр 200 1055.65

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 536.70 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата календарна година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ АСПИРАЦИОННИ ЕНДОТРАХИАЛНИ

Lote nº: 31
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

31. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ АСПИРАЦИОННИ ЕНДОТРАХИАЛНИ -

31.1. КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален G10,дължина 50-60 централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за съчленяване без страничен отвор за вакуум контол, PVC, силикононизиран бр 200 38.33

31.2. КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален G12,дължина 50-60 централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за съчленяване без страничен отвор за вакуум контол, PVC, силикононизиран бр 2 000 383.33

31.3. КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален G14,дължина 50-60 централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за съчленяване без страничен отвор за вакуум контол, PVC, силикононизиран бр 4 000 766.67

31.4. КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален G16,дължина 50-60 централен отвор + 2 странични; конусовиден накрайник за съчленяване без страничен отвор за вакуум контол, PVC, силикононизиран бр 2 000 383.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 571.67 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ БЪТЕРФЛАЙ

Lote nº: 32
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болничнааптека

II.2.4)Descripción del contrato:

32. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ БЪТЕРФЛАЙ -

32.1. КАТЕТЪР Бътерфлай 21G бр 300 22.50

32.2. КАТЕТЪР Бътерфлай 23G бр 200 15.00

32.3. КАТЕТЪР Бътерфлай 25G бр 100 7.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 45.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ФОЛИЕВИ ДВУПЪТНИ

Lote nº: 33
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

33. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ФОЛИЕВИ ДВУПЪТНИ -

33.1. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 10G бр 10 6.00

33.2. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 12G бр 10 5.50

33.3. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 14G бр 200 110.00

33.4. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 16G бр 300 174.00

33.5. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 18G бр 1 000 580.00

33.6. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 20G бр 600 348.00

33.7. КАТЕТЪР фолиев 2-пътен 22G бр 70 40.60

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 264.10 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ФОЛИЕВИ ТРИПЪТНИ

Lote nº: 34
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

34. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ФОЛИЕВИ ТРИПЪТНИ -

34.1. КАТЕТЪР фолиев 3-пътен 20G бр 30 18.00

34.2. КАТЕТЪР фолиев 3-пътен 22G бр 40 24.00

34.3. КАТЕТЪР фолиев 3-пътен 24G бр 30 18.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 60.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ОПЕРАТИВНИ

Lote nº: 35
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

35. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ОПЕРАТИВНИ -

35.1. КАТЕТЪР трипътен оперативен с балон усилен за хемостаза 50 мл връх извит отворен DUFOUR силиконов 22СН бр 20 340.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 340.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ

Lote nº: 36
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

36. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ -

36.1. КАТЕТЪР централен венозен педиатричен G16/18 и 18/20 по Селдингер - еднопътен бр 5 75.75

36.2. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G12 - еднопътен бр 5 132.55

36.3. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G12 - еднопътен бр 10 177.40

36.4. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G13 - еднопътен бр 5 156.80

36.5. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G14 - еднопътен бр 10 252.40

36.6. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G16 - еднопътен бр 50 887.00

36.7. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Субклавия G18 - еднопътен бр 5 88.80

36.8. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G13 - еднопътен бр 5 135.00

36.9. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G14 - еднопътен бр 60 1064.40

36.10. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G16 - еднопътен бр 100 1774.00

36.11. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G18 - еднопътен бр 5 80.00

36.12. КАТЕТЪР централен венозен по Селдингер Юголарис G20 - еднопътен бр 5 120.85

36.13. СЕТ централен венозен катетър по Селдингер - еднопътен бр 5 125.00

36.14. СЕТ централен венозен катетър /тип MultiCat/ по Селдингер - двупътен бр 20 675.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 744.95 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ

Lote nº: 37
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

37. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ЦЕНТРАЛНИ ВЕНОЗНИ -

37.1. Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов G 22/10см./за v.subclavia/с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапан за безопасност монтиран на изходите на станичните лумени. S интродюсерна канюла G21, 38мм непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл, скалпел номер 11, трипътно кранче. бр 5 166.40

37.2. Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов G14/30см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, капачки с желатинова мембрана за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. S интродюсерна канюла G18, 70 мм, непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор бр 10 312.20

37.3. Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов G14/30см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. V интродюсерна канюла G18, 70 мм (с Y-образна игла с възвратен клапан), непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл, скалпел номер 11 бр 20 543.20

37.4. Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов G16/20см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. V интродюсерна канюла G18, 70мм (с Y-образна игла с възвратен клапан), непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл, скалпел номер 11 бр 60 1735.20

37.5. Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов G16/30см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, капачки с желатинова мембрана за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. S интродюсерна канюла G18, 70мм, непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор бр 20 500.00

37.6. Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов G16/30см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. V интродюсерна канюла G18, 70мм (с Y-образна игла с възвратен клапан), непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл, скалпел номер 11 бр 25 681.75

37.7. Центр. венозен катетър по техниката катетър през катетър еднолуменов G20/32см./за v.jugularis, v.subclavia/ бр 5 73.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 011.75 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТЪР РЕКТАЛЕН

Lote nº: 38
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

38. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТЪР РЕКТАЛЕН -

38.1. КАТЕТЪР ректален № 22 със заоблен връх; 2 странични отвора; конусовиден накрайник за съчленяване;силиконизиран PVC бр 100 25.00

38.2. КАТЕТЪР ректален № 24 със заоблен връх; 2 странични отвора; конусовиден накрайник за съчленяване;силиконизиран PVC бр 150 37.50

38.3. КАТЕТЪР ректален № 26 със заоблен връх; 2 странични отвора; конусовиден накрайник за съчленяване;силиконизиран PVC бр 100 25.00

38.4. КАТЕТЪР ректален № 28 със заоблен връх; 2 странични отвора; конусовиден накрайник за съчленяване;силиконизиран PVC бр 100 25.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 112.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ФОГЪРТИ ЗА ЕМБОЛЕКТОМИЯ

Lote nº: 39
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

39. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ФОГЪРТИ ЗА ЕМБОЛЕКТОМИЯ -

39.1. КАТЕТЪР"Фогърти" за емболектомия F3-80 см бр 5 270.00

39.2. КАТЕТЪР"Фогърти" за емболектомия F4-80 см бр 5 270.00

39.3. КАТЕТЪР"Фогърти" за емболектомия F5-80 см бр 3 162.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 702.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТЪР ПЕЦЕРОВ

Lote nº: 40
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

40.1. КАТЕТЪР Пецеров, натурален гумен латекс, СН 26 бр 3 13.65

40.2. КАТЕТЪР Пецеров, натурален гумен латекс, СН 28 бр 3 13.65

40.3. КАТЕТЪР Пецеров, натурален гумен латекс, СН 30 бр 3 13.65

40.4. КАТЕТЪР Пецеров, натурален гумен латекс, СН 32 бр 3 13.65

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 54.60 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТЪР ТИМАН

Lote nº: 41
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

41.1. КАТЕТЪР Тиман двупътен с балон CH 14 бр 5 2.50

41.2. КАТЕТЪР Тиман двупътен с балон CH 16 бр 3 1.50

41.3. КАТЕТЪР Тиман двупътен с балон CH 18 бр 3 1.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – АРТЕРИАЛЕН КАТЕТЪР

Lote nº: 42
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

42.1. Артериален катетър от полиуретан със самоактивиращ се предпазен механизъм с размери: G 20 / 1,1 х 25 мм / 65 мл / мин. бр 10 10.80

42.2. Артериален катетър от полиуретан със самоактивиращ се предпазен механизъм с размери: G 20 / 1,1 х 32 мм / 60 мл / мин бр 10 9.30

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 20.10 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СИСТЕМА ЗА ОБДИШВАНЕ

Lote nº: 43
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

43.1. Дихателен кръг - за възрастни. С Y конектор и спираловидно оребрени тръби 150 см. Комплект с дихателен балон с вместимост 2L, диаметър 22mm, с меки краища за свързване към машината. бр 120 720.00

43.2. Дихателен кръг - педиатричен. С Y конектор и спираловидно оребрени тръби 150 см. Комплект с дихателен балон с вместимост 2L, диаметър 22mm, с меки краища за свързване към машината. бр 10 149.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 869.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ТРЪБА ЕНДОБРОНХИАЛНА

Lote nº: 44
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

44.1. ТРЪБА ендобронхиална лява CH 35 /тип Карленс/ бр 5 322.50

44.2. ТРЪБА ендобронхиална лява CH 37 /тип Карленс/ бр 5 322.50

44.3. ТРЪБА ендобронхиална лява CH 39 /тип Карленс/ бр 5 322.50

44.4. ТРЪБА ендобронхиална лява CH 41 /тип Карленс/ бр 5 322.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 290.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА. От материал, който да не травмира рима и ГДП при интубация.

Lote nº: 45
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

45.1. ТРЪБА интубационна 3.0mm с балон бр 10 7.70

45.2. ТРЪБА интубационна 3.5mm с балон бр 10 7.70

45.3. ТРЪБА интубационна 4.0mm с балон бр 20 15.40

45.4. ТРЪБА интубационна 4.5mm с балон бр 20 15.40

45.5. ТРЪБА интубационна 5.0mm с балон бр 30 23.10

45.6. ТРЪБА интубационна 5.5mm с балон бр 30 23.10

45.7. ТРЪБА интубационна 6.0mm с балон бр 30 23.10

45.8. ТРЪБА интубационна 6.5mm с балон бр 30 23.10

45.9. ТРЪБА интубационна 7.0mm с балон бр 210 161.70

45.10. ТРЪБА интубационна 7.5mm с балон бр 620 477.40

45.11. ТРЪБА интубационна 8.0mm с балон бр 300 231.00

45.12. ТРЪБА интубационна 8.5mm с балон бр 150 115.50

45.13. ТРЪБА интубационна 9.0 mm с балон бр 30 23.10

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 147.30 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА АРМИРАНА. От материал, който да не травмира рима и ГДП при интубация.

Lote nº: 46
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

46.1. Тръба интубационна армирана 6.0mm с балон бр 10 50.00

46.2. Тръба интубационна армирана 7.0mm с балон бр 20 100.00

46.3. Тръба интубационна армирана 7.5mm с балон бр 20 100.00

46.4. Тръба интубационна армирана 8.0mm с балон бр 20 100.00

46.5. Тръба интубационна армирана 8.5mm с балон бр 10 50.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 400.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА ТЕРМОСЕНЗИТИВНА

Lote nº: 47
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

47.1. ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №2 бр 10 44.19

47.2. ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №2.5 бр 10 54.92

47.3. ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №3 бр 10 41.67

47.4. ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №3.5 бр 10 41.67

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 182.44 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СОНДИ ЗА ХРАНЕНЕ ДЕТСКИ

Lote nº: 48
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

48.1. СОНДА за хранене детска № 06 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран бр 150 72.96

48.2. СОНДА за хранене детска № 08 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран бр 300 145.93

48.3. СОНДА за хранене детска № 10 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран бр 750 364.81

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 583.70 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА

Lote nº: 49
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

49.1. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 12 бр 30 15.00

49.2. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 14 бр 10 5.00

49.3. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 16 бр 50 25.00

49.4. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 18 бр 400 200.00

49.5. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 20 бр 150 75.00

49.6. СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 22 бр 10 5.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 325.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАНЮЛИ ЗА ТРАХЕОСТОМИЯ

Lote nº: 50
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

50.1. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 7 с балон бр 5 27.46

50.2. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 7.5 с балон бр 10 54.92

50.3. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 8 с балон бр 15 82.38

50.4. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 8.5 с балон бр 10 54.92

50.5. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 9 с балон бр 10 54.92

50.6. КАНЮЛА за трахеостомия - временна № 10 с балон бр 5 27.46

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 302.04 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ВЪЗДУХОВОД ЕДНОКРАТЕН

Lote nº: 51
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

51.1. ВЪЗДУХОВОД еднократен - 1 /за бебета/ бр 5 3.40

51.2. ВЪЗДУХОВОД еднократен - 2 /за бебета/ бр 5 3.40

51.3. ВЪЗДУХОВОД еднократен - 4 /за възрастни/ бр 10 6.80

51.4. ВЪЗДУХОВОД еднократен - 5 /за възрастни/ бр 20 13.60

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 27.20 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СУПРАГЛОТИСЕН ВЪЗДУХОВОД I-GEL. Супраглотисен въздуховод за осигуряване и поддържане на дихателните пътища. Устройство за периларингеално уплътняване с нераздуващ се маншет от мек,

Lote nº: 52
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

52.1. Супраглотисен въздуховод I-gel № 2 бр 5 12.50

52.2. Супраглотисен въздуховод I-gel № 2.5 бр 5 12.50

52.3. Супраглотисен въздуховод I-gel № 3 бр 10 25.00

52.4. Супраглотисен въздуховод I-gel № 4 бр 10 25.00

52.5. Супраглотисен въздуховод I-gel № 5 бр 10 25.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 100.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ШЕВЕН МАТЕРИАЛ ЗА ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Lote nº: 53
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

53.1. КОНЦИ 6/0 биосорб-С-3-3/8-0.23 - игла шпатула бр 12 296.17

53.2. КОНЦИ коприна 4/0 за клепач - игла шпатула бр 36 633.60

53.3. КОНЦИ коприна 6/0 - игла 30мм двойна шпатула бр 24 422.40

53.4. КОНЦИ коприна 8/0 - игла 30мм двойна шпатула бр 12 231.75

53.5. КОНЦИ найлон 10/0 игла С-3-3//8 0.20 игла микро шпатула бр 24 463.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 047.42 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КОНЦИ ХИРУРГИЧЕСКИ, СИНТЕТИЧНИ

Lote nº: 54
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

54.1. Конци хирургически-№ 0 полиамиден плетен, синтетичен, нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 10метра. бр 1 500 1425.00

54.2. Конци хирургически-№ 000 полиамиден плетен, синтетичен, нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 10метра. бр 600 570.00

54.3. Конци хирургически-№ 2 полиамиден плетен, синтетичен, нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 10метра. бр 1 500 1425.00

54.4. Конци хирургически-№ 4 полиамиден плетен, синтетичен, нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 10метра. бр 1 100 1045.00

54.5. Конци хирургически-№ 6 полиамиден плетен, синтетичен, нерезорбируем конец; нестерилнен. Хартиена опаковка от 10метра. бр 600 570.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 035.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СИНТЕТИЧЕН РЕЗОРБИРУЕМ ПЛЕТЕН КОНЕЦ

Lote nº: 55
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

55.1. Синтетичен резиорбируем плетен конец, полигликолова киселина с покритие поликапролактон и калциев стеарат, лигатури 2/0см,6х45см бр 42 40.02

55.2. Синтетичен резиорбируем плетен конец, полигликолова киселина с покритие поликапролактон и калциев стеарат, лигатури 3/0см,6х45 см, бр 42 31.97

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 71.99 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ - ПЛЕТЕН

Lote nº: 56
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

56.1. Атравматичен шевен материал-№ 0; игла-1/2 обла, HR30, стомана; конец-75см, оцветен, полигликолова киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни бр 900 2100.00

56.2. Атравматичен шевен материал-№ 1 лигатури 2х75см или 1х150см, неоцветен; полигликолова киселина с покритие поликапролактон; плетен, синтетичен, бързо резорбируем конец-пълна резорбция до 45 дни бр 300 875.00

56.3. Атравматичен шевен материал-№ 1; игла-1/2 обла, HR 40мм, стомана, конец-75см, виолетов, полигликолова киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. бр 1 000 2375.00

56.4. Атравматичен шевен материал-№ 2/0; игла-1/2 обла,HR 30мм, стомана; конец-75см, виолетов,полигликолова киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, резорбируем конец-пълна резорбция до 90 дни. бр 36 75.00

56.5. Атравматичен шевен материал-№ 2/0; игла-2х1/2 обли,HR 20мм, стомана; конец-90см, плетен, полиестер, нерезорбируем бр 24 72.00

56.6. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-1/2 обла, HR 25мм, стомана; конец-75см, виолетов,полигликолова киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. бр 200 425.00

56.7. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-1/2 обла,HR 30мм, стомана; конец-75см, виолетов,полигликолова киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. бр 600 1375.00

56.8. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-3/8 режеща, 26мм, стомана; конец-75см, виолетов, полигликолова киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. бр 850 1983.33

56.9. Атравматичен шевен материал-№ 4/0; игла-1/2 обла; HR 20мм, стомана; конец-75см, виолетов, полигликолова киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен, резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. бр 60 142.50

56.10. Атравматичен шевен материал-№ 4/0; игла-3/8 режеща, 19мм, стомана; конец-45см, неоцветен, полигликолова киселина с покритие поликапролактон, плетен, синтетичен, бързо резорбируем конец - пълна резорбция до 45 дни бр 360 1170.00

56.11. Атравматичен шевен материал-№ 4/0; игла-3/8 режеща;16 мм, стомана; конец-75см, неоцветен, полигликолова киселина с покритие калциев стеарат, плетен, синтетичен,резорбируем конец - пълна резорбция до 90 дни. бр 84 227.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 820.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ - LOOP

Lote nº: 57
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

57.1. Атравматичен шевен материал-№ 1; игла-1/2 обла, HRS 40мм, стомана; конец-150см "Loop", виолетов, полидиоксанон, монофиламентен, синтетичен резорбируем конец-пълна резорбция до 210 дни. бр 150 772.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 772.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ - МОНОФИЛАМЕНТЕН

Lote nº: 58
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

58.1. Атравматичен шевен материал-№ 2/0- игла-права, режеща 60мм; конец-нерезорбируем, монофилен, дължина-70-75см бр 36 98.10

58.2. Атравматичен шевен материал-№ 2/0; игла-1/2 обла, HR 30мм, стомана; конец-75см, син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен нерезорбируем конец. бр 48 98.00

58.3. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-1/2 обла, HR 25мм, стомана; конец-70см, виолетов, полидиоксанон, монофиламентен, синтетичен резорбируем конец-пълна резорбция до 210 дни. бр 12 47.50

58.4. Атравматичен шевен материал-№ 3/0; игла-1/2 обла, HR 30мм, стомана; конец-75см, син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен нерезорбируем конец. бр 48 94.00

58.5. Атравматичен шевен материал-№ 4/0; игла-1/2 обла, HR 20мм, стомана; конец-75см, виолетов, полидиоксанон, монофиламентен, синтетичен резорбируем конец-пълна резорбция до 210 дни. бр 24 97.00

58.6. Атравматичен шевен материал-№ 5/0; 1/2обла 13мм, стомана; конец-45см, син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен нерезорбируем конец бр 24 66.00

58.7. Атравматичен шевен материал-№ 5/0; игла-3/8 режеща;16мм, стомана; конец-45см, син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен нерезорбируем конец бр 60 142.50

58.8. Атравматичен шевен материал-№ 6/0; игли 1/2обли,13мм, стомана; конец-45см, син, полипропилен, монофиламентен, синтетичен нерезорбируем конец. бр 48 250.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 893.10 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА КОЖНА

Lote nº: 59
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

59.1. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 00; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 36 34.97

59.2. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 0; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 36 34.97

59.3. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 1; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 36 34.97

59.4. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 2; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 36 34.97

59.5. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 5; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 48 42.79

59.6. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 7; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 48 42.79

59.7. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 10; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 156 139.07

59.8. Хирургическа игла кожна-режеща 1/2; № 12; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 48 42.79

59.9. Хирургическа игла кожна-режеща 3/8; № 9; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 108 96.28

59.10. Хирургическа игла кожна-режеща 3/8; № 10; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 48 42.79

59.11. Хирургическа игла кожна-режеща 3/8; № 11; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 156 139.07

59.12. Хирургическа игла кожна-режеща 3/8; № 12; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 60 53.49

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 738.97 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА МУСКУЛНА

Lote nº: 60
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

60.1. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 000; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 24 21.40

60.2. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 00; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 24 21.40

60.3. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 0; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 72 64.19

60.4. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 1; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 24 21.40

60.5. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 2; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 72 64.19

60.6. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 3; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 72 59.14

60.7. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 4; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилн бр 24 19.71

60.8. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 5; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 24 19.71

60.9. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 6; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 24 19.71

60.10. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 7; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 132 108.43

60.11. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 8; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 204 167.57

60.12. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 9; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 12 9.86

60.13. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 10; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 132 108.43

60.14. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 11; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 72 59.14

60.15. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 12; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 72 59.14

60.16. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 13; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 72 59.14

60.17. Хирургическа игла мускулна-обла 1/2; № 14; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 24 19.71

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 902.27 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА ЧРЕВНА

Lote nº: 61
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

61.1. Хирургическа игла чревна-обла 3/8; № 3; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 24 19.71

61.2. Хирургическа игла чревна-обла 3/8; № 4; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 24 19.71

61.3. Хирургическа игла чревна-обла права 70 см; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 24 19.71

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 59.14 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА ТИП "MAYO"

Lote nº: 62
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

62.1. Хирургическа игла тип "Mayo" -обла 1/2;№ 3; 42 мм; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 24 23.31

62.2. Хирургическа игла тип "Mayo" -обла 1/2;№ 4; 38 мм висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 24 23.31

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 46.63 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА ТИП "FURGUSON"

Lote nº: 63
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

63.1. Хирургическа игла тип "Ferguson"- обла 1/2;№ 5; 38 мм; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 12 10.70

63.2. Хирургическа игла тип "Ferguson"- обла 1/2;№ 6; 28 мм; висококачествена стомана; федериращо ухо; нестерилна бр 12 10.70

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 21.40 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКИ

Lote nº: 64
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

64.1. МАСКА за инхалация възрастни с удължител бр 200 346.00

64.2. МАСКА за инхалация детска с удължител бр 250 432.50

64.3. МАСКА кислородна възрастни с клапан с балон бр 100 200.00

64.4. МАСКА кислородна възрастни с удължител бр 250 300.00

64.5. МАСКА кислородна детска с удължител бр 30 36.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 314.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКА ЗА ОБДИШВАНЕ ЗА АМБУ

Lote nº: 65
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

65.1. Маска за обдишване за АМБУ, номер 3 бр 10 21.00

65.2. Маска за обдишване за АМБУ, номер 4 бр 10 21.00

65.3. Маска за обдишване за АМБУ, номер 5 бр 10 21.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 63.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКА ЗА ОБДИШВАНЕ НА НОВОРОДЕНИ

Lote nº: 66
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

66.1. Маска за обдишване на новородени силиконова № 1.0 бр 5 82.50

66.2. Маска за обдишване на новородени силиконова № 2.0 бр 5 82.50

66.3. Маска за обдишване на новородени силиконова № 3.0 бр 5 125.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 290.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКА ЛАРИНГЕАЛНА

Lote nº: 67
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

67.1. МАСКА ларингеална 2 бр 5 36.75

67.2. МАСКА ларингеална 2,5 бр 5 36.75

67.3. МАСКА ларингеална 3 бр 10 73.50

67.4. МАСКА ларингеална 4 бр 15 110.25

67.5. МАСКА ларингеална 5 бр 10 73.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 330.75 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАСКА ЗА НЕИНВАЗИВНО ОБДИШВАНЕ

Lote nº: 68
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

68.1. МАСКА за неинвазивно обдишване - размер S бр 5 750.00

68.2. МАСКА за неинвазивно обдишване - размер M бр 10 1500.00

68.3. МАСКА за неинвазивно обдишване - размер L бр 10 1500.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 750.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – САМОЗАЛЕПВАЩИ СТЕРИЛНИ ПРЕВРЪЗКИ

Lote nº: 69
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

69.1. Самозалепваща се стерилна превръзка 5/7см нетъкан текстил с абсорбираща подложка бр 400 23.00

69.2. Самозалепваща се стерилна превръзка 15/8-10см нетъкан текстил с абсорбираща подложка бр 200 31.50

69.3. Самозалепваща се стерилна превръзка 25/10см нетъкан текстил с абсорбираща подложка бр 100 27.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 82.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНА АНТИСЕПТИЧНА ТЮЛЕНА НЕЗАЛЕПВАЩА ПРЕВРЪЗКА

Lote nº: 70
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

70.1. Стерилна антисептична тюлена незалепваща превръзка, обработена с парафин, напоена с 0.5 % хлорхексидин ацетат. Размер 10/10cm бр 150 128.75

70.2. Стерилна антисептична тюлена незалепваща превръзка, обработена с парафин, напоена с 0.5 % хлорхексидин ацетат. Размер 15/20cm бр 40 65.67

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 194.42 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНА МНОГОПЛАСТНА АНТИМИКРОБНА ПРЕВРЪЗКА С НАНОКРИСТАЛНО СРЕБЪРНО ПОКРИТИЕ

Lote nº: 71
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

71.1. Стерилна многопластна антимикробна превръзка с нанокристално сребърно покритие стдържаща слоеве полиетиленова мрежа със сребърно покритие и слоеве от нетъкани тъкани коприна и полиестер. Размер 10/10cm бр 20 119.80

71.2. Стерилна многопластна антимикробна превръзка с нанокристално сребърно покритие стдържаща слоеве полиетиленова мрежа със сребърно покритие и слоеве от нетъкани тъкани коприна и полиестер. Размер 10/20 cm бр 15 151.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 271.30 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ ЗА РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ

Lote nº: 72
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

72.1. Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 89/686/EEC; размер L бр 5 000 235.00

72.2. Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 89/686/EEC; размер M бр 5 000 235.00

72.3. Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 89/686/EEC; размер S бр 2 000 94.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 564.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЗАЩИТНИ ПРЕСТИЛКИ ЗА РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ

Lote nº: 73
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

73.1. Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 89/686/EEC; размер L бр 200 1380.00

73.2. Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 89/686/EEC; размер M бр 200 1380.00

73.3. Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 89/686/EEC; размер S бр 200 1380.00

73.4. Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 89/686/EEC; размер XL бр 200 1380.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 520.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ

Lote nº: 74
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

74.1. Защитна маска при работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива EC 89/686/EEC бр 100 321.88

74.2. Защитни калцуни при работа с цитостатици бр 500 60.00

74.3. Защитни очила при работа с цитостатици бр 2 8.00

74.4. Сет за почистване при инцидент с цитостатици: еднократен гащеризон или престилка; калцуни; шапка; маска; предпазни очила; ръкавици (ниво на защита клас III); домакински ръкавици; лопатка; пликове и др. бр 2 100.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 489.88 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЦИТОСТАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. (Цената следва да е не по-висока от цената която заплаща НЗОК)

Lote nº: 75
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

75.1. Инфузионна система за еднократна употреба. Система съдържаща филтър, анти-сифон вентил, силиконов изпомпващ сегмент, неусукващ се удължител, ролкова стоп скоба, защитна капачка. бр 200 696.00

75.2. Постоянен подкожен венозен порт за имплантиране (фиксация) за инфузии на противотуморни лекарства, антибиотици, водно-солеви разтвори и парентерално хранене. Нисък профил камера от полисолфунат (без титаниева камера) със силиконова мембрана 12мм; силиконов катетър. (Port-a-Cath) бр 5 2090.65

75.3. Постоянен подкожен венозен порт за имплантиране (фиксация) за инфузии на противотуморни лекарства, антибиотици, водно-солеви разтвори и парентерално хранене. Нисък профил на титаниевата камера със силиконов или полиуретанов катетър излизащ на 90 градуса; силиконова мембрана. (Port-a-Cath) бр 5 1995.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 781.65 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ИГЛИ ЗА ПОРТ КАТЕТЪР (Port-a-Cath)

Lote nº: 76
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

76.1. Игли за порт катетър, извити под 90 градуса с крилца за лесна фиксация и удължител с клампа, подходящи за дългосрочни инфузии и за вливания под високо налягане / до 325 psi/ 22,4 bar/. 20G/20 mm. бр 100 514.17

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 514.17 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ХЕМОДИАЛИЗА. ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Lote nº: 77
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

77.1. КРЪВНИ ЛИНИИ: Да са снабдени с инфузионна система и диаметър на чорапа на венозната кръвна линия 22 мм. Конусовиден дизайн на иглата (Pencil Point), за избягване на изкривяване при пробиване на банки. Да са снадбдени с клампи със съответния цвят - червен и син. Дължина на артериалната кръвна линия от 3.7 м. до 4.0 м. Дължина на венозната кръвна линия от 2.7 м. до 3.0 м. бр 8 000 24800.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 24 800.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНЖЕКТОР "BRACCO INJENEERING" модел "EmpowerCTA+"

Lote nº: 78
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

78.1. Комплект съдържащ: Спринцовка 200мл. - 1бр.; навита тръба за ниско налягане 60 inch - 1 бр.; запълваща тръбичка - 1бр. бр 350 5617.50

78.2. Конектор за спринцовка, съвместим с инжектор BRACCO INJENEERING Empower CTA+ бр 50 510.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 127.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНЖЕКТОР "MEDTRON" модел "Accutron MR"

Lote nº: 79
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

79.1. Комплект съдържащ: Спринцовка 65мл. - 2бр.; Шлаух с винтил - 1бр.; Стандартен спайк - 1бр.; Мини спайк - 1бр. бр 50 1700.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 700.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ГЛЮКОМЕР FreeStyle Optium

Lote nº: 80
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

80.1. Тест ленти ЗА ГЛЮКОМЕР FreeStyle Optium бр 200 125.00

80.2. Ланцети-кръвни ЗА ГЛЮКОМЕР FreeStyle Optium бр 200 28.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 153.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕНДОСКОПСКИ ТРОАКАР OLYMPUS

Lote nº: 81
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

81.1. Адаптер 5.5мм съвместим с ендоскопски троакар OLYMPUS 11мм бр 1 64.00

81.2. ЗАТВАРЯЩА ШАПКА за троакар - 5.5мм, съвместима с ендоскопски троакар OLYMPUS бр 10 40.00

81.3. ЗАТВАРЯЩА ШАПКА за троакар - 11мм, съвместима с ендоскопски троакар OLYMPUS бр 10 39.00

81.4. КЛАПА затваряща за ендоскопски троакар - 11мм, съвместима с троакар OLYMPUS бр 10 168.00

81.5. КЛАПА затваряща за ендоскопски троакар - 5.5мм, съвместима с троакар OLYMPUS бр 10 152.00

81.6. КЛАПА прозрачна за ендоскопски троакар - 5.5мм, съвместима с троакар OLYMPUS бр 10 36.00

81.7. Уплътняващ пръстен към ендоскпоски троакар 5.5мм съвместим с ендоскопски троакар OLYMPUS бр 5 62.20

81.8. Уплътняващ пръстен към ендоскпоски троакар 11мм съвместим с ендоскопски троакар OLYMPUS бр 5 62.20

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 623.40 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЧЕТКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕНДОСКОПИ

Lote nº: 82
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

82.1. Сет за почистване на ендоскопи съдържащ: 1. Четка за инструментален канал - жълт цвят, 1 четка в единия край с дължина 20 мм, ? водач - 1,8 мм, ? четка-5 мм, дължина на цялата четка-230 см 2. Четка за вентили и входове / изходи на канали - син цвят, 2 четки в двата края, ? водач - 1,8 мм, ? четки-5 и 11 мм, дължина на цялата четка-15.5 см 3. Четка за външно почистване - дължина на влакната 1 см, работна дължина-2х8 см бр 100 450.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 450.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА БРОНХОСКОП "ОЛИМПУС"

Lote nº: 83
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

83.1. Аспирационни клапи- модел MAJ-207 за бронхоскоп Олимпус бр 50 505.00

83.2. Биопсични клапи модел- MAJ-210 за бронхоскоп Олимпус бр 50 215.00

83.3. Щипка за биопсии- модел FB-20C-1 K 9 114-6201 за бронхоскоп Олимпус бр 1 712.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 432.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНЖЕКЦИОННА СИСТЕМА "ACIST Cvi"

Lote nº: 84
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

84.1. Ергономичен дистанционен контролер с трипътно кранче под високо налягане с въртящ се край и 137см тръба за контраст под налягане - ACIST Cvi бр 60 4070.00

84.2. Изолиран автоматичен манифолд с входове за контраста и физиологичния разтвор, с трансдусер под налягане и тръба за физиологичния разтвор - ACIST Cvi бр 60 3230.00

84.3. Спринцовка 100мл за контраст, за многократна употреба с острие за пробиване на флакона, тръба и клампа - ACIST CVi бр 60 3365.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 665.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФИЛМИ РЕНГЕНОВИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Lote nº: 85
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

85.1. Проявител автоматичен Опаковка 2х20л оп 7 285.83

85.2. Фиксаж автоматичен Опаковка 2х25л оп 5 133.33

85.3. Филми рентгенови 18х24см - сини оп 2 79.20

85.4. Филми рентгенови 24х30см - зелени оп 2 132.00

85.5. Филми рентгенови 24х30см - сини оп 2 132.00

85.6. Филми рентгенови 30х40см - зелени оп 2 220.00

85.7. Филми рентгенови 30х40см - сини оп 2 220.00

85.8. Филми рентгенови 35х43см - зелени оп 5 704.92

85.9. Филми рентгенови 35х43см - сини оп 5 704.92

85.10. Филми рентгенови мамографски 18x24, по 100 л. в опаковка, съвместими с Мамограф + ITALRAY оп 5 375.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 987.20 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОЛИЯ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПАРА, ФОРМАЛАЛДЕХИД И ЕТИЛЕНОВ ОКИС. Фолио за опаковане, гладко/нагънато, с 3 индикатора (пара, ЕТО и ФО), съответстващо на стандарти EN ISO11607 и EN 868

Lote nº: 86
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

86.1. ФОЛИО гладко за стерилизация 5см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868 бр 5 72.92

86.2. ФОЛИО гладко за стерилизация 7.5см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868 бр 25 479.17

86.3. ФОЛИО гладко за стерилизация 10см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868 бр 50 1125.00

86.4. ФОЛИО гладко за стерилизация 12см - 13см /200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 869 бр 30 912.50

86.5. ФОЛИО гладко за стерилизация 15см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868 бр 50 1708.33

86.6. ФОЛИО гладко за стерилизация 20см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868 бр 30 1425.00

86.7. ФОЛИО гладко за стерилизация 25см/200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868 бр 15 950.00

86.8. ФОЛИО гладко за стерилизация 40см - 45см /200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО,EN 868, бр 15 1500.00

86.9. ФОЛИО нагънато за стерилизация 10х5см/100м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868 бр 25 593.75

86.10. ФОЛИО нагънато за стерилизация 15х5см/100м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868 бр 35 1216.25

86.11. ФОЛИО нагънато за стерилизация 20х5см/100м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868 бр 10 461.67

86.12. ФОЛИО нагънато за стерилизация 25х6.5см/100м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868 бр 5 287.46

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 732.04 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – БИОЛОГИЧНИ ИНДИКАТОРИ. Съвместим с инкубатор "BROWNE" модел 1410.

Lote nº: 87
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

87.1. Биологичен индикатор за етиленоксид, стъклени ампули с икокулирани биологични спори на на Bacillus atrophaeus върху филтърна хартия. да съответства на автоматичния инкубатор, по 100 бр. в опаковка, степен на ефективност 10 5. бр 100 252.50

87.2. Биологичен индикатори за пара, стъклени ампули с икокулирани биологични спори на на Geobacillus stearothermophilus върху филтърна хартия. да съответства на автоматичния инкубатор, по 100 бр. в опаковка, степен на ефективност 10 5. Продуктът да съответства на ISO 11138. бр 100 252.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 505.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОРЦЕПС ЗА БИОПСИЯ

Lote nº: 88
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

88.1. Форцепс за еднократна употреба за биопсия 150см бр 10 190.00

88.2. Форцепс за еднократна употреба за биопсия 230см бр 10 190.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 380.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОРЦЕПС ЗА ГОРЕЩА БИОПСИЯ

Lote nº: 89
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

89.1. Форцепс за многократна употреб за гореща биопсия 150см бр 1 538.33

89.2. Форцепс за многократна употреб за гореща биопсия 230см бр 1 538.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 076.67 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОРМИ ЗА ОТЛИВАНЕ НА ПАРАФИН

Lote nº: 90
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

90.1. Форми за отливане на парафин с касети, неръждаема стомана, 7х7х5см. бр 10 16.50

90.2. Форми за отливане на парафин с касети, неръждаема стомана, 15х15х5см. бр 10 16.50

90.3. Форми за отливане на парафин с касети, неръждаема стомана, 24х24х5см. бр 10 16.50

90.4. Форми за отливане на парафин с касети, неръждаема стомана, 30х24х5см. бр 10 16.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 66.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ

Lote nº: 91
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

91.1. Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по Туохи 1,3 х 80 мм, G 16 х 3 1/2", спринцовка с липса на съпротивление, епидурален катетър със затворен край и 3 латерални отвора, материал полиамид, диаметър 0,85 х 0,45 мм и дължина 100 см, ясна маркировка за дължина и срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 микрометра, устойчив на налягане до 7 бара. бр 20 196.67

91.2. Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по Туохи 1,3 х 80 мм, G 18 х 3 1/2", спринцовка с липса на съпротивление, епидурален катетър със затворен край и 3 латерални отвора, материал полиамид, диаметър 0,85 х 0,45 мм и дължина 100 см, ясна маркировка за дължина и срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 микрометра, устойчив на налягане до 7 бара. бр 20 196.67

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 393.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЕДНОКРАТНИ СТЕРИЛНИ СЕТОВЕ

Lote nº: 92
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

92.1. СЕТ за сваляне на конци- с инструмент, малка ножичка или скалпел за сваляне на конци и марлени компреси 5х5 см. за дезинфекция на полето- мин. 5 бр. и 7,5х7,5 или 10х10 см. - мин. 5 бр. за последваща превръзка. бр 100 150.00

92.2. СЕТ за смяна на превръзка- с марлени компреси 7,5x7,5 см. - минимум 5 бр. и 5x5 см. - мин. 5 броя, тампони за почистване на хирургичното чясто и 2 бр. пинсети. бр 200 310.00

92.3. СЕТ за уретрална катетеризация- с подложен компрес, марлени компреси 5х5 см и тампони за почистване и дезинфекция, пинсета за катетеризацията, спринцовки с разтвор за раздуване на катетъра, гел, бъбрековидно легенче, ръкавици, торбичка за отпадъци. бр 200 420.00

92.4. СЕТ за хемодиализа - да вкл.: подложен компрес, марлени компреси 5х5 см. за дезинфекция на кожа, фиксиращи лепенки и ръкавици за работа. бр 7 000 11200.00

92.5. СЕТ за ЦВК- вкл. подложен компрес и компрес с прорез, пинсета, ножица, кохер, тампони за дезинфекция, бъбрековидно легенче, ръкавици бр 10 30.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 12 110.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЕЛЕКТРОДИ НЕУТРАЛНИ

Lote nº: 93
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

93.1. ЕЛЕКТРОД неутрален бебешки, еднократен, стерилен, съвместим с електрохирергическа система BOWA и ERBE бр 10 14.00

93.2. ЕЛЕКТРОД неутрален детски, еднократен, стерилен, съвместим с електрохирергическа система BOWA и ERBE бр 10 14.00

93.3. ЕЛЕКТРОД неутрален, еднократен, съвместим с електрохирургическа система BOWA и ERBE бр 900 1260.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 288.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КОНЕКТОР (адаптер)

Lote nº: 94
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

94.1. Конектор (адаптер) - 4/4 бр 30 18.00

94.2. Конектор (адаптер) - 4/7 бр 30 18.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 36.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ

Lote nº: 95
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

95.1. Манометърна скала за измерване на ЦВН - за многократна употреба бр 5 14.05

95.2. Система за измерване на ЦВН, съставена от интравенозна система, трипътно кранче, манометърна и пациентна линии бр 5 18.70

95.3. Спринцовка за перфузор 50мл, полипропиленова, фотозащитена, с интегриран филтър 15 микрона, неизтриваема градуировка нанесена на буталото, съвместима с перфузор Браун бр 30 51.30

95.4. Фотозащитен оригинален удължител за перфузор 150 см, съвместим с оригинална перфузионна спринцовка Браун бр 30 47.10

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 131.15 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КИРШНЕРОВИ ИГЛИ

Lote nº: 96
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

96.1. КИРШНЕРОВИ игли с диаметър 1.6мм бр 60 135.00

96.2. КИРШНЕРОВИ игли с диаметър 1.8мм бр 120 270.00

96.3. КИРШНЕРОВИ игли с диаметър 2.0мм бр 70 190.75

96.4. КИРШНЕРОВИ игли с диаметър 2.2мм бр 40 109.00

96.5. КИРШНЕРОВИ игли с диаметър 2.5мм бр 30 81.75

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 786.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МРЕЖИ: ХЕМОСТАТИЧНИ И ЛАПАРОЦЕНТЕЗА

Lote nº: 97
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

97.1. Мрежа хемостатична 5см/7.5см оксидирана, регенерирана целулоза, бактерициден ефект, резорбция 7-14 дни бр 20 143.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 143.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – МАНШЕТ ЗА РИВА

Lote nº: 98
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

98.1. Маншет за РИВА на крак - двоен, стандартен, 80-90 см, фиксиране с велкро захващане бр 1 384.00

98.2. Маншет за РИВА на крак - единичен, силиконов, автоклавируем, 80-90 см, фиксиране с велкро захващане бр 1 380.00

98.3. Маншет за РИВА на ръка - двоен, силиконов, автоклавируем, 40-50 см, фиксиране с велкро захващане бр 1 260.00

98.4. Маншет за РИВА на ръка - единичен, стандартен, 40-50 см, фиксиране с велкро захващане бр 1 154.50

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 178.50 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПУЛСОКСИМЕТРИЧНИ ДАТЧИЦИ

Lote nº: 99
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

99.1. Еднократен пулсоксиметричен датчик за монитор "Аргус" на Шилер бр 24 600.00

99.2. Еднократен пулсоксиметричен датчик за монитор МЕС-1000 бр 24 600.00

99.3. Еднократен пулсоксиметричен датчик за монитор EDAN бр 24 600.00

99.4. Neonatal /Oxygen Sensor-сензор съвместим с пулсоксиметър Nellcor бр 24 600.00

99.5. Neonatal SpO2 adhesive sensor-сензор за отчитане на сатурация, дишане и пулс бр 12 300.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 700.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЛИГАТУРНИ ПРИМКИ С ВОДАЧ

Lote nº: 100
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

100.1. Лигатурна примка с водач-№ 0 конец-60см,оцветен; поливинилиденфлуорид (РVDF); монофиламентен, нерезорбируем конец бр 12 134.40

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 134.40 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРИМКИ СЪДОВИ

Lote nº: 101
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

101.1. Примки съдови 2,4х1,15мм;75см дължина, рентгено контрастен силикон, цвят-червен, син, бял, жълт бр 12 55.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 55.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПОЛИПЕКТОМИЧНИ БРИМКИ

Lote nº: 102
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

102.1. Полипектомични бримки 150см - асиметрична бр 2 541.67

102.2. Полипектомични бримки 230см - асиметрична бр 2 65.00

102.3. Полипектомични бримки 150см - асиметрична с изолиран връх бр 2 598.33

102.4. Полипектомични бримки 230см - асиметрична с изолиран връх бр 2 598.33

102.5. Полипектомични бримки 150см - монофиламентни бр 2 65.00

102.6. Полипектомични бримки 230см - монофиламентни бр 2 541.67

102.7. Полипектомични бримки 150см - овална с изолиран връх бр 2 573.33

102.8. Полипектомични бримки 230см - овална с изолиран връх бр 2 573.33

102.9. Полипектомични бримки 150см - овална бр 2 65.00

102.10. Полипектомични бримки 230см - овална бр 2 541.67

102.11. Полипектомични бримки 230см - семиригидна бр 2 665.00

102.12. Полипектомични бримки за еднократна опотреба 150см бр 10 325.00

102.13. Полипектомични бримки за еднократна опотреба 230см бр 10 325.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 478.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Биопсични пънчове

Lote nº: 103
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

103.1. Биопсични пънчове - стерилни, за еднократна употреба, с остър режещ ръб от неръждаема стомана, с оребрена дръжка за сигурен захват. За приложение в дерматология и гинекология. Диаметър 4 мм. бр 10 41.67

103.2. Биопсични пънчове - стерилни, за еднократна употреба, с остър режещ ръб от неръждаема стомана, с оребрена дръжка за сигурен захват. За приложение в дерматология и гинекология. Диаметър 5 мм. бр 10 41.67

103.3. Биопсични пънчове - стерилни, за еднократна употреба, с остър режещ ръб от неръждаема стомана, с оребрена дръжка за сигурен захват. За приложение в дерматология и гинекология. Диаметър 6 мм. бр 10 41.67

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 125.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА ФАКО

Lote nº: 104
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

104.1. ВАНИЧКА за наконечник. бр 5 20.83

104.2. Слив за фако Милениум бр 20 100.00

104.3. Тип за наконечника на факоемулсификатор Милениум бр 100 5000.00

104.4. Титанов наконечник за фако бр 1 41.67

104.5. Четка за почистване на наконечника на факоемулсификатора бр 5 20.83

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 183.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ДРУГ АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ

Lote nº: 105
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

105.1. Атравматичен шевен материал (Endosuture System) -№ 2/0; игла- стомана; обратна "ски" 24мм, конец-плетен, полиестер, зелен, нерезорбируем-110см; съвместим с ендохолдер EHICON бр 12 222.20

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 222.20 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ГЕЛОВЕ

Lote nº: 106
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

106.1. ГЕЛ за ЕКГ 250мл бр 40 38.33

106.2. ГЕЛ за ЕКГ в оп. Х 5 л бр 5 58.13

106.3. ГЕЛ за ултразвуково изследване (УЗИ). Напълно разтворим във вода, с висока плътност, да се почиства лесно без остатък, да не съдържа микромехурчета, да не съдържа консерванти и/или соли които могат да повредят датчика, син или безцветен. Опаковка от 5 литра. бр 30 291.02

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 387.47 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ДРЕНАЖИ И ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ

Lote nº: 107
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

107.1. ДРЕНАЖ гофриран, силиконов, размер 25см/36см бр 25 800.00

107.2. ДРЕНАЖ силиконов-10мм, плосък,с 4 дрениращи канала по повърхността, завършващ с кръгла удължена силиконова тръбичка и преходник;стериле; единично опакован;X-Ray позитивен бр 4 156.00

107.3. ДРЕНАЖ супрапубичен - цистофикс с балон №14- бр 4 152.00

107.4. Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 8 с троакар; бутилка тип "хармоника" 30 мл бр 20 149.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 257.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАТЕТРИ

Lote nº: 108
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

108.1. КАТЕТЪР еднократен Нелатон CH 10 бр 520 69.33

108.2. КАТЕТЪР кислороден назален /с мек извод за носа/ бр 370 163.42

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 232.75 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Lote nº: 109
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

109.1. ЕТИЛЕНОВ ОКИС - флакони за газова стерилизация съвместим със стерилизатор Steri Vas 5XL бр 288 5303.23

109.2. Индикаторна залепваща ролка за етиленов окис- да отговаря на международен стандарт EN ISO 11140-1 за периодичен контрол на процеса на стерилизацията бр 5 28.29

109.3. Индикаторна залепваща ролка за пара да отговаря на международен стандарт EN ISO 11140-1 за периодичен контрол на процеса на стерилизацията бр 30 112.50

109.4. Тест за ефикасността на почистване на товара на миялна машина, с 4 ефективни повърхности на теста, да не съдържа кръвни продукти до 100 бр бр 100 70.00

109.5. Тест система за контрол на проникването на пара/ BOWIE-DIСК тест/, на листове, мастиленоструйна технология, да отговаря на изискванията на станадарт EN ISO 111140-1,EN 13060, EN 867-5 x100/стер./ бр 400 360.00

109.6. Хартия за стерилизация 75x75, опаковка от 200-250 бр. листа бр 300 72.50

109.7. Хартия за стерилизация 100x100, опаковка от 200-250 бр. листа бр 500 210.00

109.8. Химичен интегратор за стерилизация с етиленоксид- клас 5, до 100 бр. в опаковка, да съответства на ISO 11140-1 бр 300 24.00

109.9. Химични индикатори на ленти за пара в кутия по 200- 250 бр, клас 6, ДА ОТГОВАРЯТ НА СТАНДАРТА БДС EN ISO 11140-1:2006 бр 5 500 440.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 620.52 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

Lote nº: 110
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

110.1. БИНТ есмархов, автоклавируем, без латекс, 5 м/10см. бр 6 325.80

110.2. БИНТ ПЛЕТЕН еластичен, средна компресия 10см/4м бр 150 56.25

110.3. КОМПРЕС хемостатичен, абсорбируем 7см/10см натурален колаген тип 1, резорбция до 8 седмици бр 30 1464.50

110.4. ЛИГНИН МАРКА Б х10кг кг 400 573.33

110.5. МАРЛЕНА ЛЕНТА с рентгеноконтрастна примка за захващане, 4 дипли, нестерилна, с предпране, размер 90х8 см бр 50 21.50

110.6. МАРЛЕНИ тупфери от памучна марля, 24 нишки/см2, нестерилни, рентгенопозитивна нишка от полипропилен, за отпрепарирате на тъкани, големина на 1,5-2см бр 1 000 129.00

110.7. МАРЛЯ ХИГРОСКОПИЧНА на топове /метражна/, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. метър 12 000 3168.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 738.38 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЕЛЕКТРОДИ

Lote nº: 111
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

111.1. ЕЛЕКТРОД гръден вакумен бр 50 250.00

111.2. ЕЛЕКТРОД за ЕКГ /Holter/-F-TF;с гел съдържание: aqua-wet; с конектор: тик-так копче бр 22 000 1980.00

111.3. ЕЛЕКТРОД за ЕКГ F301 - за бебета бр 150 12.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 242.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЕСМАРХ

Lote nº: 112
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

112.1. ЕСМАРХ – автоматичен за вземане на кръв с пластмасова закопчалка бр 150 231.25

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 231.25 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ИГЛИ

Lote nº: 113
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

113.1. ИГЛА аутопсионна бр 10 100.00

113.2. ИГЛА двупосочна трансфрерна. С добри пробивни качества и широк вътрешен отвор, служеща за евакуиране на течности от стъклени или пластмасови банки, осигуряваща по-голям дебит на евакуираната течност; стерилна; единично опакована. бр 10 1.70

113.3. ИГЛА за екстракция на чуждо тяло от роговица бр 2 58.33

113.4. ИГЛА за регионални блокове - 50 - 50мм / 25 - 100 мм / 25 - 25 мм/ бр 5 50.50

113.5. ИГЛА инсулинова за писалки тип Novo Fine G31 0.25x6mm бр 800 100.00

113.6. ИГЛА полуавтоматична за биопсия на меки тъкани с възможност за предварително задаване на биопсичната дълбочина; с отстраняема канюла и възможност за повторно вземане на биопсичен материал; подходяща са визуализация с ултразвук бр 2 100.00

113.7. ИГЛА полуавтоматична за биопсия на меки тъкани; двойно изстрелваща; GA 18mm, дължина 120mm бр 2 100.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 510.53 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАНЮЛИ

Lote nº: 114
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

114.1. КАНЮЛА артериална за измерване на инвазивно кръвно налягане. бр 3 60.30

114.2. КАНЮЛА аспирационна -дължина 25-30 см, СН 22-24, перфориран връх, дръжка без отвор за вакуум контрол, РVС, прозрачна бр 40 96.00

114.3. КАНЮЛА за аспирационен шлаух -20-25 см със заоблен перфориран връх /топче/, без отвор за вакуум контрол, РVС, прозрачна бр 130 134.88

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 291.18 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КОНТЕЙНЕРИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ

Lote nº: 115
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

115.1. КОНТЕЙНЕР за микробиологично изследване-15 мл, стерилен,PVC с винтово капаче, без шпатулка бр 9 000 1125.00

115.2. КОНТЕЙНЕР за урина 75-100 мл нестерилен, изработен от твърда пластмаса, стабилна основа, с капачка на винт и плътно затваряне бр 22 000 3080.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 205.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАЛЦУНИ, МАСКИ, ПРЕСТИЛКИ И ШАПКИ

Lote nº: 116
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

116.1. КАЛЦУНИ полиетиленови, CPE /от 38 до 41 см/ x100 бр в опаковка. Да се разтварят безпрепятствено преди поставяне, да не се разкъсват лесно при поставяне и ходене. бр 155 000 3255.00

116.2. МАСКА защитна с клапа, "респираторен" тип FFP1,FFP2,FFP3 бр 30 32.25

116.3. МАСКА хирургична еднократна трислойна универсален, нетъкан текстил, ефективност на бактериалната филтрация > 95 %, с ластик бр 16 000 400.00

116.4. МАСКА хирургична еднократна трислойна универсален, нетъкан текстил, ефективност на бактериалната филтрация > 95 %., с връзки бр 9 000 225.00

116.5. ПРЕСТИЛКА посетителска, универсална полипропилен, нетъкан текстил, връзки на гърба бр 800 393.33

116.6. ПРЕСТИЛКА предпазна - полиетилен, за предпазване предната част на тялото, нестерилна бр 5 500 302.50

116.7. ШАПКА еднократна операционна с ластик, универсален размер, нетъкан текстил, полипропилен минимум 14гр в кв.м бр 10 000 250.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 858.08 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЛЕПЕНКИ И ПРЕВРЪЗКИ

Lote nº: 117
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

117.1. ЛЕПЕНКА за безшевно затваряне на рани 6/100mm, хипоалергично лепило, порест нетъкан текстил. бр 240 35.28

117.2. ЛЕПЕНКА фиксираща за канюли /за абокат/, от нетъкан текстил, външни размери 5-7 см./ 8-10 см., с прорез, стерилна. бр 54 000 5346.00

117.3. ЛЕПЕНКА фиксираща за канюли /за абокат/ за новородени, от НТТ, с подложка, с прорез, стерилна. бр 100 18.00

117.4. Самозалепващ се, компресивен, еластичен бинт, с хипоалергичен адхезив. Ширина 3 см. Дължина 2.5-3 м бр 200 1570.00

117.5. ПРЕВРЪЗКА стерилна фиксираща за ЦВК. Външен размер от 8.5до13.0 x от 10 до 10.5см, прозрачна среда за наблюдение на пункционното място и краища от нетъкан текстил за добро фиксиране. бр 400 658.67

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 627.95 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ОСТРИЕТА И НОЖЧЕТА

Lote nº: 118
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

118.1. НОЖЧЕ еднократно за микротом/криостат, нисък профил за твърди и плътни тъкани бр 10 27.20

118.2. НОЖЧЕ за парацентеза 15o - 2.5 мм бр 10 87.00

118.3. НОЖЧЕ за парацентеза 15o - 3.0 мм бр 10 87.00

118.4. НОЖЧЕ за уретротомия право бр 10 83.33

118.5. НОЖ - Xstar Safety Slit Knife-2.75 mm Angled Bevel Up бр 20 220.00

118.6. НОЖЧЕ микротомно за криотом Thermo shandon M 35 бр 50 136.00

118.7. НОЖЧЕ микротомно универсално бр 100 272.00

118.8. НОЖЧЕ микротомно, съвместимо с апарат "LEICA" mod. 809. бр 200 544.00

118.9. НОЖЧЕ хирургическо /сменяем накрайник/ съвместими с машинка 3М за обезкосмяване с подвижна глава модел 9661 L бр 150 875.00

118.10. ОСТРИЕТА, еднократни, сменяеми, съвместими за Feather дръжка, за аутопсионни ножове бр 10 85.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 416.87 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. МАТЕРИАЛИ ЗА ХИГИЕНИЗАЦИЯ

Lote nº: 119
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

119.1. Пяна за почистване на кожата на тежко болни, без отмиване. Съдържа креатин, изопарафин и неутрализатор на миризмата; неутрално pH; флакон 400 мл. бр 40 340.00

119.2. Крем за защита на раздразнена кожа и профилактика на декубитус. Съдържащ креатин, цинков оксид, течен парафин, глицерин; с неутрализатор на миризми; 200 мл. бр 30 222.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 562.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. РЪКАВИ И РЪКАВИЦИ

Lote nº: 120
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

120.1. РЪКАВ полиетиленов за ендоскопска оптика; дължина 230-250см; с две лепенки за фиксиране; завършващ с пластмасов пръстен. бр 100 500.00

120.2. РЪКАВИ предпазни, 20см/40см, полиетилен. бр 1 000 33.33

120.3. РЪКАВИЦИ за преглед латекс, нестерилни, леко напудрени. Размер L. бр 40 000 1333.33

120.4. РЪКАВИЦИ за преглед полиетилен, нестерилни. Размер S, M, L. бр 22 000 108.17

120.5. РЪКАВИЦИ латексови, без пудра, леко хлорирани, под 50 мкгр протеини на грам, усилени, с удължен маншет, сини, с микрограпава нехлъзгаща се повърхност на пръстите, за рискови манипулации - категория на защита клас 3, издръжливост на опън (MPa) 29.0. Съответстващи на ASTM D3578 и BS EN 455 Части 1, 2, 3 и 4. Средства за лична защита 89/686/ЕИО (Категория на комплексна конструкция, типът е изпитан съгласно EN420, EN374 и EN388). EN455 Части 1,2, & 3 В съответствие с Европейската директива за медицинските изделия 93/42/EEC. Размер XL. бр 1 200 456.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 430.83 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. СЕТОВЕ

Lote nº: 121
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

121.1. СЕТ абдомино-перинеален реинфорсирани,залепващи апертури;покривало за инструментална маса +тип "Мауо";4 бр. кърпи; лепенки бр 20 653.33

121.2. СЕТ за плеврална пункция 55мм бр 5 78.50

121.3. СЕТ за перикардна пункция бр 3 314.10

121.4. СЕТ за превенция и лечение на дехисценция на оперативна рана, съдържащ: 2 полиетиленови плаки, подплатени с полиетиленова пяна; стоманена жица 90см, с полиетиленово покритие, завършваща в двата края с режещи игли 3/8 извивка, 100мм дължина на иглата. бр 10 287.33

121.5. СЕТ за Секцио съдържащ: 1бр. чаршаф за опер. маса, усилен 140 x 190; чувал за маса за инструменти, усилен 80 x 145; 1бр. секцио чаршаф със сак за течности 315 x 250; 1бр. чаршаф за бебе 90 x 100; 1бр. лепяща лента 10 x 50; 4бр. кърпи. бр 100 3266.67

121.6. СЕТ за ТUR със залепваща апертура;еластичен отвор за ректално туширане; покривало за инструментална маса;колекторна торба за течности с възможност за интраоперативно източване бр 20 533.33

121.7. СЕТ за цистоскопия с лепенки; колекторна торба за течности с възможност за интраоперативно източване бр 10 266.67

121.8. СЕТ универсален покривен с реинфорсирана, залепваща апертура; покривало за инструментална+покривало за маса тип "Мауо"; 2 покривала 70-80см х 90-100см; 2 покривала 140-150см х 200-220см.; 4 бр. кърпи; лепенки. Чаршафите да са водонепромокаеми, с висока абсорбираща способност, стабилни на механични натоварвания, издръжливи на късане. бр 15 244.50

121.9. СЕТ за трахеален и бронхиален секрет с funnel &kapkon конекции;прозрачни контейнери с капачета, самозалепващи се етикети бр 20 45.60

121.10. СЕТ за трахеална аспирация 27см - № 6, 8 бр 20 69.00

121.11. СЕТ перкутанна нефростома Fr11 бр 1 113.80

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 872.83 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. СИСТЕМИ

Lote nº: 122
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

122.1. СИСТЕМА за ентерално хранене за въвеждане с помпа, за свързване на сакове или бутилки /винтово/ ентерална храна със сонда; прозрачна капкова камера и вентилационна валва; инжекционен порт за спринцовки с Луер накрайник или за сондово хранене; дължина 190 см. Съвместима с помпа Applix Vision - Fresenius Kabi. бр 10 67.50

122.2. СИСТЕМА за ентерално хранене, за свързване на сакове със сонда и въвеждане чрез помпа за ентерално хранене; прозрачна капкова камера; с изжекционен порт за спринцовки с Луер накрайник или за сондово хранене; дължина 190 см. Съвместима с апарат B.Braun Melsungen AG. бр 10 90.80

122.3. СИСТЕМА за инфузия с метална игла и чорапче от мека пластмаса бр 70 000 13416.67

122.4. СИСТЕМА за инфузия съвместим за апарат инфузомат Braun Space снабдена с хидрофобен филтър за самообезвъздушаване и хидрофилен филтър за прекратяване на инфузията бр 50 190.50

122.5. СИСТЕМА за иригация двупътна за TUR (трансуретрална резекция и артроскопия) бр 60 534.00

122.6. СИСТЕМА за кръвопускане бр 5 62.50

122.7. СИСТЕМА за кръвопреливне двупътна с пластмасова игла бр 3 000 900.00

122.8. СИСТЕМА интравенозна гравитационна за инфузионни разтвори за твърди и деформируеми контейнери;клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче;пластмасова игла; капкова камера,20 капки= 1ml;15μm филтър за механични частици бр 700 268.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 15 530.30 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. СПРИНЦОВКИ

Lote nº: 123
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

123.1. Спринцовка за епидурална анестезия, 8 мл. Луер лок, специално бутало със система за липса на съпротивление - (L.O.R - Lost of Resistance) бр 100 16.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 16.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ТАМПОНИ СТЕРИЛНИ

Lote nº: 124
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

124.1. ТАМПОНИ за секрет стерилни, еднократна опаковка, с дървена дръжка бр 11 000 366.67

124.2. ТАМПОНИ стерилни - транспортна среда бр 2 100 560.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 926.67 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ТЕРМОМЕТРИ

Lote nº: 125
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

125.1. ТЕРМОМЕТЪР за тяло електронен бр 400 743.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 743.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ФИЛТРИ

Lote nº: 126
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

126.1. ФИЛТЪР антибактериален за дихателен апарат бр 2 100 2730.00

126.2. ФИЛТЪР за функционално изследване на дишането за апарат SCHILER SP бр 10 8.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 738.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ХАРТИЯ ЗА АПАРАТИ

Lote nº: 127
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

127.1. ХАРТИЯ - АТ-1 бр 30 31.50

127.2. ХАРТИЯ - АТ-101 бр 300 345.00

127.3. ХАРТИЯ - АТ-102 бр 70 350.00

127.4. ХАРТИЯ - БТЛ 08 SD апарат бр 90 82.50

127.5. ХАРТИЯ - ЕКГ апарат "EDAN SE-3". Размер 80x25 бр 30 37.50

127.6. ХАРТИЯ - ЕКГ MORTARA ELI 230 бр 90 360.00

127.7. ХАРТИЯ - кардиотокографски апарат "Insight Light" с разграфяване. Ролка с ширина 112mm, дължина приблизително 3m. Външен диаметър на ролката 46mm; вътрешен диаметър на мундщука на ролката 11mm. бр 40 600.00

127.8. ХАРТИЯ - кардиотокографски запис на бебе с разграфяване. Размери 112mm/90mm. бр 20 27.50

127.9. ХАРТИЯ - монитор "КОЛИН" тип касов апарат бр 5 5.00

127.10. ХАРТИЯ - монитор "CareVue60" 50мм/30м бр 5 5.00

127.11. ХАРТИЯ - отчитащо устройство "ELISA" 3.6mm бр 1 5.83

127.12. ХАРТИЯ - термохартия (ролки) за регистрация на стерилизация, съвместим с апарат Статим 2000S, модел SP 500 бр 10 41.67

127.13. ХАРТИЯ - EDAN за 12 канален ЕКГ апарат-210/295/150 FF бр 15 100.00

127.14. ХАРТИЯ - MITSUBISHI K 61 S/110х20 бр 230 2012.50

127.15. ХАРТИЯ - ултразвуков апарат, съвместима с термопринтер "SONY" модел UPD898MD. Стандартна хартия за печат на A6 Ч/В принтери. Размери: ролка 110mm x 20m, за приблизително 200 - 220 отпечатъка. бр 20 232.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 236.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЧАРШАФИ

Lote nº: 128
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

128.1. ЧАРШАФ 60/90 /тип памперс/ бр 8 000 2266.67

128.2. ЧАРШАФ еднократна ролка, два слоя /целулоза и полиетилен/, непромокаеми, дължина на ролката 50 м бр 150 637.50

128.3. ЧАРШАФ операционен без прорез. Ширина от 140см до 160см, дължина от 220 см до 240 см. Еднократен, с две страни - абсорбираща и импрегнирана. Непромукаем. Издръжлии на разкъсване. Индивидуално опакован. бр 10 42.02

128.4. ЧАРШАФ операционен без прорез. Ширина от 140см до 160см, дължина от 220 см до 240 см. Нетъкан текстил. Във фабрична опаковка до 10бр. бр 3 000 3225.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 171.19 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ШПАТУЛИ

Lote nº: 129
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

129.1. ШПАТУЛА дървена с гладки заоблени краища за деца и възрастни, нестерилна бр 8 000 120.67

129.2. ШПАТУЛИ за цитонамазка бр 100 13.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 134.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА ФГС, ФКС, РЕТРОГРАДНА ХОЛАНГИО ПАНКРЕАТО ГРАФИЯ

Lote nº: 130
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

130.1. АПЛИКАТОР ендолуп. бр 1 850.00

130.2. БАЛОН - екстрактор. бр 3 900.00

130.3. БРИМКИ ендолуп. бр 10 607.00

130.4. БУТАЧКА за стент на жлъчни пътища. бр 1 210.00

130.5. ВОДАЧ за ЕРХП - хидрофилен бр 2 315.00

130.6. ГРАСПЕР с 4 бранша 150см бр 1 392.50

130.7. ГРАСПЕР с 4 бранша 230см бр 1 191.67

130.8. ДРЕНАЖЕН комплект за перкутанен дренаж на жлъчни пътища бр 2 390.00

130.9. ИГЛА инжекционна G25 7/8 (0.5х16) бр 1 500 24.50

130.10. ИГЛА - нож бр 1 88.33

130.11. ИГЛА за насочена биопсия 16G 20см / за черен дроб и панкреас/ бр 3 195.00

130.12. ИГЛА на Чиба 18G бр 2 39.00

130.13. Инжектор - еднократна употреба 150см бр 15 900.00

130.14. Инжектор - еднократна употреба 230см бр 5 300.00

130.15. Инжектор - многократна употреба 150см бр 1 175.83

130.16. Инжектор - многократна употреба 230см бр 1 658.54

130.17. КАНЮЛА ЕРХП бр 3 135.00

130.18. Клипс - апликатор 230см бр 1 1363.00

130.19. Клипсове за ендоскопска хемостаза - "подвижни" бр 10 1575.00

130.20. Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса; дълги бр 15 322.50

130.21. Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса; къси бр 25 537.50

130.22. Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса; стандартни бр 25 537.50

130.23. Кошничка за екстракция с 4 бранша бр 2 725.45

130.24. Кошничка на Рот за екстракция бр 10 1283.33

130.25. ЛИТОТРИПТЕР механичен с 3 броя кошници бр 1 1361.67

130.26. ПАПИЛОТОМ еднократен пре-кът. бр 4 1200.00

130.27. ПАПИЛОТОМИ - еднократни, съвместими с водач бр 10 3000.00

130.28. Перкутанна гастростома - комплект бр 6 390.00

130.29. СЕТ за връзково лигиране на езофагиални варици бр 8 2400.00

130.30. Сонда за Аргон - плазмена коагуация /АПК/ /за фронтална апликация/ бр 2 805.00

130.31. Сонда за Аргон за латерална апликация бр 1 208.33

130.32. Стент за жлъчни пътища 10F бр 5 500.00

130.33. Устройство за балонна дилатация бр 1 270.00

130.34. Форцепс за екстракция на чужди тела тип "Крокодил" бр 1 558.33

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 23 409.99 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ОБЩИ

Lote nº: 131
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

131.1. "Т" парче. бр 35 108.50

131.2. АМБУ за възрастен. бр 3 147.00

131.3. БАГРИЛО за оцветяване на предна лещна капсула при интраоперативна интервенция /тип Вижън Блу/ бр 100 2500.00

131.4. БИБЕРОН за хранене тип "агнешки" бр 400 150.00

131.5. БЛАНКИ филтърни /неонатология/ бр 500 2500.00

131.6. ВОСЪК за костна хемостаза -2.5 гр., стерилен, готов за директна употреба, единично опакован бр 12 48.00

131.7. Еднокомпонентни колостомни торбички, до 60 мм възможност за изрязване на лепяща част, позволяващи източване, отворена - с долен отвор бр 50 136.67

131.8. ИРИГАТОР за клизма еднократен бр 1 100 1100.00

131.9. ИРИС ретрактор бр 1 19.37

131.10. Касета за аспирация на лещени маси с тюбинг бр 300 3750.00

131.11. КЛАМПА умбиликална. Дължина не по-малко от 6 см., материал PVC, без латекс. Еднократна, в стерилна опаковка. Със зъбчета по целите дължини на вътрешните рамене. От вътрешната страна до зъбците да има двустранно разположени канали, зъбците да са не по-малко от 19 бр. С добро затваряне при поставяне в предната част и невъзможност от спонтанно отваряне. бр 600 40.00

131.12. Клапа "Хаймлих" за торакален дренаж бр 3 18.90

131.13. Клипси титаниеви размер М, съвместими с клип-апликатор АESCULAP, за отворена хирургия бр 50 72.50

131.14. КОЛЕКТОР за урина стерилен за деца бр 300 47.50

131.15. Кошничка държач за окачване на стъклени банки 100 мл. бр 500 41.67

131.16. Кошничка държач за окачване на стъклени банки 500 мл. бр 1 000 83.33

131.17. Маншет за инфузия под налягане 1000мл, с помпа и индикатор за налягане бр 1 160.00

131.18. МАРКЕР водоустойчив за кожа, стерилен, единично опакован, виолетово или синьо мастило. бр 10 24.00

131.19. МУНЩУЦИ хартиени за ФИД SHILER SP-1 бр 600 65.00

131.20. Набор за предна витректомия бр 10 250.00

131.21. НАТРОНКАЛК кг 50 240.00

131.22. ПОДЛОГА пластмасова, за възрастни, класически тип, без оттичане. бр 30 104.00

131.23. Желатинова хемостатична гъба. Резорбируема, стерилна, предназначена за улесняване контрола на кръвотечението от носа чрез прилагане към кървящата повърхност бр 10 5.67

131.24. Желатинова хемостатична гъба. Стерилна, апирогенна, резорбируема, водонеразтворима, гъвкава. Предназначена за хемостатична употреба чрез прилагане към кървяща повърхност. С размер 80x50x10mm. бр 20 54.83

131.25. Ръкохватка за електронож - с два бутона осигуряващи резекция и коагулация, с три извода за захранване, еднократна, стерилно опакована, съвместима с електронож ERBE. бр 100 1200.00

131.26. СОНДА BLAKEMORE трипътна 120см СН18 бр 5 360.00

131.27. СПРИНЦОВКА 1мл – ИНСУЛИНОВА. Комплект с игла 29G 1/2. Трикомпонентна с цифрово деление на скалата през 10 IU и графично през 1 IU. бр 13 000 1245.83

131.28. СПРИНЦОВКА 1мл – ТУБЕРКУЛИНОВА. Комплект с игла 27G 1/2. Трикомпонентна с цифрово деление на скалата през 0.1мл. в милилитри и графично през 0.05мл. бр 600 45.00

131.29. Тапа за запушване на уретрални катетри и НГС. Единично пакетирана, стерилна, с конична форма. бр 150 30.00

131.30. ТОРБА УРИНАТОРНА 2000 мл PVC с кранче за долно оточване на урината, с възвратна клапа, дължина на шлауха 1.5 м, стерилна, единично опакована бр 4 000 1300.00

131.31. Трансферна система за аспириране на течности от флакон или банка (SPIKE) РVС бр 6 000 3948.00

131.32. Три трипътни кранчета в общ корпус и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360o; радиално и аксиално подвижно фиксиране; устойчиви на липиди. прозрачен корпус; различни цветове; бр 550 2530.00

131.33. Тъканно лепило за медицински цели, на основата на бутил-2-цианоакрилат. За хирургични цели. Опаковка от 1г. бр 20 58.15

131.34. Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм, дължина 140 см, обем за обезвъздушаване 10,6 мл, луер-лок винтови връзки бр 50 45.50

131.35. Универсален силиконов спрей 500 мл/300гр бр 3 60.00

131.36. УРИНАТОР мъжки, пластмасов, градуиран до 1000 куб., широко гърло, стерилизируем бр 30 32.50

131.37. Четка за вземане на проба от едноцервикса. Мек пластичен връх. Кониче

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 25 690.92 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛАЗМЕНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Lote nº: 132
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG322
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека

II.2.4)Descripción del contrato:

132.1. Гладко фолио индикатор плазма 5 см, ролка от 50 до 70 м м 210 78.75

132.2. Гладко фолио индикатор плазма 7.5 см, ролка от 50 до 70 м м 210 113.75

132.3. Гладко фолио индикатор плазма 10 см, ролка от 50 до 70 м м 700 495.83

132.4. Гладко фолио индикатор плазма 15 см, ролка от 50 до 70 м м 700 711.67

132.5. Гладко фолио индикатор плазма 20 см, ролка от 50 до 70 м м 210 218.75

132.6. Гладко фолио индикатор плазма 25 см, ролка от 50 до 70 м м 210 371.00

132.7. Гладко фолио индикатор плазма 30 см, ролка от 50 до 70 м м 140 297.50

132.8. Гладко фолио индикатор плазма 35 см, ролка от 50 до 70 м м 210 498.75

132.9. Гладко фолио индикатор плазма 40 см, ролка от 50 до 70 м м 350 968.33

132.10. Гладко фолио индикатор плазма 50 см, ролка от 50 до 70 м м 350 1108.33

132.11. Адхезивна лента с индикатор за плазмена стерилизация, до 25 мм. м 50 604.17

132.12. Химични индикатори за плазмена стерилизация, тип 4, Опак до 250 бр бр 500 40.00

132.13. Биологични индикатори за плазмена стерилизация, Опак. До 50 бр. амп амп. 150 378.75

132.14. Касети за плазмена стерилизация съвместими за работа с плазмен стерилизатор мод. CISA SPS 6464 бр 120 12900.00

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 18 785.58 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

По същото време през следващата година

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Повече информация относно спецификацията и прогнознасат стойност на всяка ном. единица може да откриете на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е производител, установен на територията на Република България, съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предостави информация за с посочване на номер на разрешението за производство/ за търговия на едро с медицински изделия в част IV „Критерии за подбор“, раздел А от ЕЕДОП.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за икономическото и финансово състояние по смисъла на чл. 61 от ЗОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за икономическото и финансово състояние по смисъла на чл. 61 от ЗОП.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов, или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата. Доказва се със сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочванe на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството с обхват съгласно предмета на поръчката, издадена името на производителя, в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г от ЕЕДОП.

Съгласно изискванията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП възложителят може да изиска доказателства за наличието и прилагането на система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов, или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на настоящата процедура, във вид на сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Цените на предлаганите от участника медицинските изделия, които са включени в списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.3.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр.24 от 31.3.2009 г, посл. изм. и доп. бр. 48 от 10.6.2014 г. — в сила от 1.6.2018 г., следва да не надвишават посочените в него. Списъкът е наличен на следния адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/243

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/09/2018
Hora local: 16:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/09/2018
Hora local: 11:30
Lugar:

Заседателната зала на МБАЛ Габрово

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на ред, определен в ЗОП, и съгласно изискванията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

По същото време през следващата календарна година

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Всеки участник може да представи оферта за 1 , няколко или всички позиции и/или номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция. Неоферирането на някоя номенклатурна единица не е основание за отстраняване на същия от участие в процедурата. За обособени позиции с № от 1 до 3 вкл, от 5 до 73 вкл и от 78 до 103 вкл. се представя задължително оферта за всички номенклатури от съответната обособена позиция. Неоферирането на някоя номенклатурна единица е основание за отстраняване на същия ат участие в процедурата за тази обособена позиция. Не се допуска представянето на варианти.

В съответствие с разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ППЗОП поръчката е разделена на номенклатурни единици, а не на обособени позиции, и се допуска участниците да предлагат частично изпълнение на поръчката — да оферират доставка на част от номенклатурните единици

2. Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП не поставя изискване обединенията да имат правна форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Гаранцията за изпълнние се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение по т. 1 и т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

4. Начин на плащане: отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни дни след представяне на фактура.

5. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

6. В съответствие с чл. 47, ал. 10 от ППЗОП в настоящата процедура възложителят допуска представяне на само 1 заявление за участие, когато участникът участва за повече от 1 обособена позиция и критерият за подбор е еднакъв за отделните позиции.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/08/2018