Suministros - 352912-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento restringido 

República Checa-Praga: Cojinetes

2018/S 154-352912

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Lom Praha s.p.
00000515
Tiskařská 270/8
Praha 10-Malešice
108 00
Chequia
Persona de contacto: Vratislav Marek
Teléfono: +420 296505387
Correo electrónico: vratislav.marek@lompraha.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.lompraha.cz

Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/00000515

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Státní podnik
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Opravy letecké techniky

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodávky ložisek podle ruských norem pro vrtulníky řady Mi

II.1.2)Código CPV principal
44440000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Na veřejnou zakázku zadavatel uzavřel Vícestrannou rámcovou dohodu na dodávky ložisek podle ruských norem pro vrtulníky řady Mi s 15 účastníky, kteří splnili kvalifikační předpoklady, zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a v návrhu dohody.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 290 000 000.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Praha

II.2.4)Descripción del contrato:

Na veřejnou zakázku zadavatel uzavřel Vícestrannou rámcovou dohodu na dodávky ložisek podle ruských norem pro vrtulníky řady Mi s 15 účastníky, kteří splnili kvalifikační předpoklady, zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a v návrhu dohody.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 80
Criterio relativo al coste - Nombre: Doba dodání / Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 025-052850
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ZN/ÚSLZ/467/17
Lote nº: 1
Denominación:

Dodávky ložisek podle ruských norem pro vrtulníky řady Mi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 15
Número de ofertas recibidas de PYME: 8
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 12
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ASMG Sp. z o.o.
8133573176
Jagielońska 23/9
Rzeszów
35-025
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Avitrade, s.r.o.
25521462
Bílovice 158
Bílovice
687 12
Chequia
Código NUTS: CZ06
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Fin Sp. z o.o.
al. Krakowska 110/114
Warszawa
02-256
Polonia
Código NUTS: PL2
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
GC Trading, s.r.o.
364411147
Hlavná 407/7
Žilina
010 09
Eslovaquia
Código NUTS: SK031
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Glomex MS, s.r.o.
28426525
Pomněnkova 1256/61
Praha 10
106 00
Chequia
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Kolumbus Trada, s.r.o.
35789387
Letisko M.R. Štefánika, Budova Aircraft, Ivánska cesta 30/B
Bratislava
821 04
Eslovaquia
Código NUTS: SK010
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Lotair CZ s.r.o.
28109287
Libušina 161
Bechyně
391 65
Chequia
Código NUTS: CZ031
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Pamco INT. a.s.
26179385
Na Strži 241/28
Praha 4
140 00
Chequia
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Realprogres s.r.o.
45317925
Barunčina 832/5
Praha 4-Modřany
143 00
Chequia
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Wings 4 Sky Group SIA
50003224381
ul. Lestenes 5
Riga
LV-1002
Letonia
Código NUTS: LV006
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
OOO AeroTechnikServis
77338244330
ul. Svobody, d. 35, blok 12B, vchod 8
Moskva
125362
Rusia
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
OOO TD EPK
772201001
Novoostapovskaya str. 5, build. 14
Moskva
Rusia
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
OOO ZPP
6367032625
Moskovskoe str. (18km), dom Litera 67/8
Samara
443072
Rusia
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Omnipol a.s.
Nekázanka 880/11
Praha 1
112 21
Chequia
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Lom Praha Trade a.s.
02881845
Tiskařská 270/8
Praha 10-Malešice
108 00
Chequia
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 290 000 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 290 000 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018