Suministros - 352937-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Hungría-Mosonmagyaróvár: Gas natural

2018/S 154-352937

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
EKRSZ_64112604
Fő utca 11.
Mosonmagyaróvár
9200
Hungría
Persona de contacto: Tóth István
Teléfono: +36 96577821
Correo electrónico: toth.istvan@mosonmagyarovar.hu
Fax: +36 18776275
Código NUTS: HU221

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mosonmagyarovar.hu

I.1)Nombre y direcciones
Körmend Város Önkormányzata
EKRSZ_81568253
Szabadság tér 7.
Körmend
9900
Hungría
Persona de contacto: Dr. Stepics Anita
Teléfono: +36 94592928
Correo electrónico: kormendjegyzoje@kormend.hu
Fax: +36 18776275
Código NUTS: HU222

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kormend.hu

I.1)Nombre y direcciones
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
EKRSZ_13363235
Városház tér 11.
Budapest
1221
Hungría
Persona de contacto: Fejes Gábor
Teléfono: +36 202671966
Correo electrónico: fejesg@bp22.hu
Fax: +36 18776275
Código NUTS: HU

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://budafokteteny.hu/

I.1)Nombre y direcciones
Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató KFT
EKRSZ_22247034
Füzesi út 3/A.
Szentgotthárd
9970
Hungría
Persona de contacto: Gerebics Tamás
Teléfono: +36 309854334
Correo electrónico: gerebicstamas@thermalpark.hu
Fax: +36 18776275
Código NUTS: HU222

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://thermalpark.hu/hu/

I.1)Nombre y direcciones
Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft
EKRSZ_12001062
Óvoda utca 6.
Törökbálint
2045
Hungría
Persona de contacto: Bechtold András
Teléfono: +36 23222339
Correo electrónico: bechtold.andras@torokbalint.hu
Fax: +36 18776275
Código NUTS: HU120

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tbsk.hu/

I.1)Nombre y direcciones
Törökbálint Város Önkormányzat
EKRSZ_11175256
Munkácsy Mihály utca 79.
Törökbálint
2045
Hungría
Persona de contacto: Bechtold András
Teléfono: +36 23222339
Correo electrónico: bechtold.andras@torokbalint.hu
Fax: +36 18776275
Código NUTS: HU1

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tbvg.hu/

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Földgázenergia-beszerzés

Número de referencia: EKR000019392018
II.1.2)Código CPV principal
09123000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Földgázenergia szállítása az ajánlatkérő részére a 1.10.2018 06:00 CET – 1.10.2020 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 283 797 920.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09123000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Código NUTS: HU120
Código NUTS: HU221
Código NUTS: HU222
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

A magyarországi földgáz-elosztóhálózat átadási pontja: Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd, Körmend, Budapest, Törökbálint

II.2.4)Descripción del contrato:

Földgázenergia szállítása az ajánlatkérő részére 1.10.2018 06:00 CET – 1.10.2020 06:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgázenergia-kereskedelmi szerződés keretében összesen 2 226 914 m3 mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából.

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet mint opcionális rész.

A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2000 szabvány szerint 15 oC és 101 325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm3).

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.

Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett díjakat (jövedéki adót, MSZKSZ díjat) és az áfát.

Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix meghatározott molekula díjat, a forgalom független rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat.

Ajánlattevők ajánlatuk részeként csatolni kötelesek az ún. Sourcing kalkulációs táblázatot (az ajánlati dokumentáció 5. számú melléklete szerint).

Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal pótdíjmentesen eltérhet mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a földgázpiac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 085-191299
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Földgáz energia beszerzés

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 6
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
EKRSZ_47183753
II. János Pál pápa Tér 20
Budapest
1081
Hungría
Teléfono: +36 14771342
Correo electrónico: markusfalvi-toth.adam@nkm.energy
Código NUTS: HU110

Dirección de internet: https://www.nkmfoldgaz.hu/

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 334 037 100.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 283 797 920.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. A nyertes ajánlattevő gazdasági társaság nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2. Az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők:

CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre Szmolnyica Sétány 6/5.) Adószám:22742933-2-44

E2 Hungary Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. szám) Adószám: 25343502243

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72–74. szám) Adószám:1292813024418

E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17. szám) Adószám: 24765648244

JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168. szám) Adószám: 12936773-2-44

NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. szám) Adószám: 10897830-2-44

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018