Suministros - 352994-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Material médico fungible

2018/S 154-352994

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„UMBAL „Sveta Anna“ — Sofiya“ AD
130367715
zh.k. „Mladost“ 1, ul. „Dimitar Mollov“ No. 1
Sofiya
1750
Bulgaria
Persona de contacto: Boyan Avdzhiyski/Diana Bengarska
Teléfono: +359 29759011
Correo electrónico: otdel.opd@abv.bg
Fax: +359 29759011
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sveta-anna.eu/

Dirección del perfil de comprador: http://www.sveta-anna.eu/OP.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 2 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя. Оставащият срок на годност на специфичния консуматив (кардиостимулаторите) следва да е не по-малък от 90 % от обявения от производителя към датата на доставката.

Процедурата обхваща 49 броя обособени позиции. Офертите могат да се подават:

— за цялата процедура

— за 1 или повече обособени позиции.

Участникът подава само 1 оферта съгласно условията, посочени в документацията за участие.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 028 145.50 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Lote nº: 1,9,12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 2 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя. Оставащият срок на годност на специфичния консуматив (кардиостимулаторите) следва да е не по-малък от 90 % от обявения от производителя към датата на доставката.

Процедурата обхваща 49 броя обособени позиции. Офертите могат да се подават:

— за цялата процедура

— за 1 или повече обособени позиции.

Участникът подава само 1 оферта съгласно условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Lote nº: 3,8,15,29
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 2 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя. Оставащият срок на годност на специфичния консуматив (кардиостимулаторите) следва да е не по-малък от 90 % от обявения от производителя към датата на доставката.

Процедурата обхваща 49 броя обособени позиции. Офертите могат да се подават:

— за цялата процедура

— за 1 или повече обособени позиции.

Участникът подава само 1 оферта съгласно условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Lote nº: 10,16,21,22,24,26,35,36,37,42,47
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 2 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя. Оставащият срок на годност на специфичния консуматив (кардиостимулаторите) следва да е не по-малък от 90 % от обявения от производителя към датата на доставката.

Процедурата обхваща 49 броя обособени позиции. Офертите могат да се подават:

— за цялата процедура

— за 1 или повече обособени позиции.

Участникът подава само 1 оферта съгласно условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Lote nº: 2,6,11,17,19,23,27,31,32
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 2 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя. Оставащият срок на годност на специфичния консуматив (кардиостимулаторите) следва да е не по-малък от 90 % от обявения от производителя към датата на доставката.

Процедурата обхваща 49 броя обособени позиции. Офертите могат да се подават:

— за цялата процедура

— за 1 или повече обособени позиции.

Участникът подава само 1 оферта съгласно условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Lote nº: 5,7,13,14,18,20,25,28,30,33,45,46,48
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 2 календарни дни от получаване на писмена заявка от възложителя. Оставащият срок на годност на специфичния консуматив (кардиостимулаторите) следва да е не по-малък от 90 % от обявения от производителя към датата на доставката.

Процедурата обхваща 49 броя обособени позиции. Офертите могат да се подават:

— за цялата процедура

— за 1 или повече обособени позиции.

Участникът подава само 1 оферта съгласно условията, посочени в документацията за участие.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 079-176123
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-63
Lote nº: 1,9,12
Denominación:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Прохелт“ ЕООД
831544869
ул. „Миджур“ № 14
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 28650081
Correo electrónico: phealth@techno-link.com
Fax: +359 28658154
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.phealth

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 122 790.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-64
Lote nº: 3,8,15,29
Denominación:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Медихелп ЕООД
175293664
ул. „Добротич“ № 329А
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 28105953
Correo electrónico: b.markova@medihelp-bg.com
Fax: +359 28105958
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.medihelp-bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 247 950.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-65
Lote nº: 10,16,21,22,24,26,35,36,37,42,47
Denominación:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Булмед 2000“ ЕООД
121268853
кв. „Бели брези“, ул. „Хайдушка гора“ № 59—61
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29580191
Correo electrónico: trade@bulmed2000-bg.com
Fax: +359 29580192
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.bulmed2000-bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 527 578.60 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-66
Lote nº: 2,6,11,17,19,23,27,31,32
Denominación:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Маримпекс-7“ ЕООД
130489377
бул. „Цар Борис III“ № 54
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29532561
Correo electrónico: office@marimpex7.bg
Fax: +359 29525821
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.marimpex7.bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 458 182.50 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-72
Lote nº: 5,7,13,14,18,20,25,28,30,33,45,46,48
Denominación:

Доставка на специфичен консуматив (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Интерагро-90“ ЕООД
175265750
ж.к. „Илинден“, бл. 55, вх. Б, ет. 4, ап.34
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 28548147
Correo electrónico: office@interagro90.com
Fax: +359 28548147
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.interagro90.com

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 671 644.40 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018