Suministros - 353003-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Vehículos de motor para el transporte de menos de diez personas

2018/S 154-353003

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Główna Straży Granicznej
ul. Podchorążych 38
Warszawa
00-463
Polonia
Persona de contacto: Arkadiusz Płaza
Teléfono: +48 225004472
Correo electrónico: arkadiusz.plaza@strazgraniczna.pl
Fax: +48 225004707/ +48 225004782
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.strazgraniczna.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa pojazdów patrolowych

Número de referencia: 25/BF/BTiZ/18
II.1.2)Código CPV principal
34115200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 sztuk, fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 roku samochodów typu mikrobus zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Każdy dostarczony samochód będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 2-letnią gwarancją na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu przejechanych kilometrów co najmniej 3-letnią gwarancją na cały pojazd lub nie mniej niż 100 000 przejechanych kilometrów w zależności od tego co upłynie wcześniej.

Samochody muszą posiadać świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo homologacji typu pojazdu potwierdzające spełnienie warunków technicznych obowiązujących na terenie RP. Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy dokumenty na podstawie których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Samochody będą posiadać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowy, Wykonawca wykona dodatkowe badanie techniczne pod tym kątem.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 437 222.76 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa pojazdów patrolowych nieoznakowanych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34115200
34110000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku przy ul. Bema 100

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa 26 sztuk jednakowych pojazdów patrolowych nieoznakowanych 5 miejscowych (łącznie z kierowcą) o nadwoziach rodzaju hatchback/liftback (AB), kombi (AC) lub wielozadaniowym (AF) homologowanych wg kat. M1 (osobowy lub klasy SUV), wyposażonych m. in. w urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, z czego:

W ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczone 13 sztuk pojazdów, a w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 13 sztuk pojazdów.

Każdy dostarczony samochód będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 2 letnią gwarancją na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu przejechanych kilometrów co najmniej 3 letnią gwarancją na cały pojazd lub nie mniej niż 100 000 przejechanych kilometrów w zależności od tego co upłynie wcześniej. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur VAT (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).

Wszystkie dostarczone pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo homologacji typu pojazdu potwierdzające spełnienie warunków technicznych obowiązujących na terenie RP.

Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy dokumenty na podstawie których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu zgodnie z postanowieniami art. 72 ust 1 ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017. poz. 1260 z późn. zm.).

Pojazdy będą posiadać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) i będą wyposażone w urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym. Wykonawca wykona dodatkowe badanie techniczne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym (zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym i dostarczy wraz z pojazdem zaświadczenie o przeprowadzeniu ww. badania z wynikiem pozytywnym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Emisja dwutlenku węgla / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Emisja zanieczyszczeń / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Moc silnika / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczone 13 sztuk pojazdów, a w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 13 sztuk pojazdów.

W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w formie pisemnej w terminie do 25 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot objęty prawem opcji w zakresie części 1 zamówienia w terminie do dnia 26.10.2018 roku.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa pojazdów patrolowych oznakowanych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34115200
34110000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku przy ul. Bema 100

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa 20 sztuk jednakowych pojazdów patrolowych oznakowanych 5 miejscowych (łącznie z kierowcą) o nadwoziach rodzaju kombi (AC) lub wielozadaniowym (AF), homologowanych wg kat. M1 (osobowy lub klasy SUV), wyposażonych m. in. w urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, z czego:

W ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczone 10 sztuk pojazdów, a w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 10 sztuk pojazdów.

Każdy dostarczony samochód będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 2 letnią gwarancją na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu przejechanych kilometrów co najmniej 3 letnią gwarancją na cały pojazd lub nie mniej niż 100 000 przejechanych kilometrów w zależności od tego co upłynie wcześniej. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur VAT (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).

Wszystkie dostarczone pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo homologacji typu pojazdu potwierdzające spełnienie warunków technicznych obowiązujących na terenie RP.

Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy dokumenty na podstawie których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu zgodnie z postanowieniami art. 72 ust 1 ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017. poz. 1260 z późn. zm.).

Pojazdy będą posiadać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) i będą wyposażone w urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym. Wykonawca wykona dodatkowe badanie techniczne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym (zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym i dostarczy wraz z pojazdem zaświadczenie o przeprowadzeniu ww. badania z wynikiem pozytywnym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Emisja dwutlenku węgla / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Emisja zanieczyszczeń / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Moc silnika / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczone 10 sztuk pojazdów, a w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 10 sztuk pojazdów.

W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w formie pisemnej w terminie do 25 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot objęty prawem opcji w zakresie części 2 zamówienia w terminie do dnia 26.10.2018 roku.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa pojazdów patrolowych oznakowanych z napędem 4x4 typu SUV.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34115200
34110000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku przy ul. Bema 100

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa 20 sztuk jednakowych pojazdów patrolowych oznakowanych z napędem 4X4 typu SUV, 5 miejscowych (łącznie z kierowcą), homologowanych wg kat. M1 - osobowy (klasy SUV, lub M1G – osobowo–terenowy wyposażonych m. in. w urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym z czego:

W ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczone 15 sztuk pojazdów, a w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 5 sztuk pojazdów.

Każdy dostarczony samochód będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 2 letnią gwarancją na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu przejechanych kilometrów co najmniej 3 letnią gwarancją na cały pojazd lub nie mniej niż 100 000 przejechanych kilometrów w zależności od tego co upłynie wcześniej. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur VAT (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).

Wszystkie dostarczone pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo homologacji typu pojazdu potwierdzające spełnienie warunków technicznych obowiązujących na terenie RP.

Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy dokumenty na podstawie których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu zgodnie z postanowieniami art. 72 ust 1 ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017. poz. 1260 z późn. zm.).

Pojazdy będą posiadać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) i będą wyposażone w urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym. Wykonawca wykona dodatkowe badanie techniczne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym (zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym i dostarczy wraz z pojazdem zaświadczenie o przeprowadzeniu ww. badania z wynikiem pozytywnym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Emisja dwutlenku węgla / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Emisja zanieczyszczeń / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Moc silnika / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczone 15 sztuk pojazdów, a w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 5 sztuk pojazdów.

W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w formie pisemnej w terminie do 25 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot objęty prawem opcji w zakresie części 3 zamówienia w terminie do dnia 26.10.2018 roku.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa pojazdów patrolowo-interwencyjnych oznakowanych.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34115200
34110000
34114000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku przy ul. Bema 100

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa 14 sztuk jednakowych pojazdów patrolowo-interwencyjnych oznakowanych 7 miejscowych (łącznie z kierowcą) homologowanych wg kat. M1 lub N1, wyposażonych m. in. w urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, z czego:

W ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczone 10 sztuk pojazdów, a w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 4 sztuk pojazdów.

Każdy dostarczony samochód będzie objęty przez Wykonawcę co najmniej 2 letnią gwarancją na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu przejechanych kilometrów co najmniej 3 letnią gwarancją na cały pojazd lub nie mniej niż 100 000 przejechanych kilometrów w zależności od tego co upłynie wcześniej. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktur VAT (po podpisaniu protokołu odbioru pojazdów).

Wszystkie dostarczone pojazdy muszą posiadać świadectwo homologacji typu WE pojazdu lub świadectwo homologacji typu pojazdu potwierdzające spełnienie warunków technicznych obowiązujących na terenie RP.

Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy dokumenty na podstawie których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu zgodnie z postanowieniami art. 72 ust 1 ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017. poz. 1260 z późn. zm.).

Pojazdy będą posiadać status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) i będą wyposażone w urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym. Wykonawca wykona dodatkowe badanie techniczne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym (zgodnie z art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym i dostarczy wraz z pojazdem zaświadczenie o przeprowadzeniu ww. badania z wynikiem pozytywnym.

Pojazdy muszą posiadać ważną deklarację zgodności OiB w rozumieniu Ustawy z dnia 17.11.2006 roku o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 114) dostarczoną wraz z pojazdem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Emisja dwutlenku węgla / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Emisja zanieczyszczeń / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Indywidualne fotele drugiego rzędu siedzeń / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Składane oparcie fotela środkowego / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach zamówienia podstawowego zostanie dostarczone 10 sztuk pojazdów, a w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 4 sztuk pojazdów.

W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w formie pisemnej w terminie do 25 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot objęty prawem opcji w zakresie części 4 zamówienia w terminie do dnia 10.12.2018 roku.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 062-136878
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa pojazdów patrolowych nieoznakowanych typu mikrobus

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Konsorcjum Opel i 2018 w składzie ZPUP Energozam Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Wawrosz Sp. j. (członek konsorcjum)
ul. Zagłoby 5
Zamość
22-400
Polonia
Código NUTS: PL81
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Warrosz Sp. j.
ul. Warszawska 158
Bielsko-Biała
43-300
Polonia
Código NUTS: PL811
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 050 406.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 976 422.76 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa pojazdów patrolowych oznakowanych typu mikrobus

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
CRH Żagiel Auto Sp. z o.o.
ul. Roztocze 4
Lublin
20-722
Polonia
Código NUTS: PL814
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 491 609.76 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 049 180.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa pojazdów patrolowych oznakowanych typu mikrobus z napędem 4x4

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Dostawa pojazdów nieoznakowanych typu mikrobus z napędem 4x4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
FIX Forum Lider Sp. z o.o.
Konopnica 164E
Motycz
21-030
Polonia
Código NUTS: PL814
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 365 853.66 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 794 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W zakresie części 3 zamówienia tj. na dostawę 20 sztuk pojazdów patrolowych oznakowanych z napędem 4X4 typu SUV postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 punkt 4) ustawy Pzp, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/08/2018