Suministros - 353005-2018

11/08/2018    S154    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento restringido 

Polonia-Varsovia: Partes de aparatos de distribución o control de electricidad

2018/S 154-353005

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Instytut Elektrotechniki
PL
ul. Pożaryskiego 28
Warszawa
04-703
Polonia
Persona de contacto: Jarosław Góra
Teléfono: +48 746447130
Correo electrónico: j.gora@izolatory.pl
Fax: +48 748126603
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://izolatory.pl/

Dirección del perfil de comprador: https://izolatory.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: instytut badawczy
I.5)Principal actividad
Otra actividad: badania, prace rozwojowe

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa okuć aluminiowych

Número de referencia: ZK-zp.291.5.2018
II.1.2)Código CPV principal
31230000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Sukcesywna dostawa okuć aluminiowych, przeznaczonych do mocowania na końcach rur szkło – epoksydowych w kompozytowych izolatorach osłonowych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 292 847.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet I

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31230000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51, 57 – 530 Międzylesie, Budynek B – magazyn, Polska

II.2.4)Descripción del contrato:

Okucie 3EQ1.

Skład chemiczny: PN-EN 1706 - EN AC-42100T6 (EN-AC-Al Si7Mg0,3T6).

Wytrzymałość na rozciąganie Rm: PN-EN 1706, min. 290MPa.

Granica plastycznośći Rp0,2: PN-EN 1706, min. 210 MPa.

Wydłużenie przy zerwaniu A: PN-EN 1706, min. 4 %.

Twardość wg. Brinella: PN-EN 1706, min. 90 HBW.

Ilość do zamówienia: 500 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W zależności od rzeczywistych potrzeb, związanych z procesem produkcyjnym, technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. dostawy mniejszych ilości zamawianych okuć niż objęte postępowaniem, jednak nie mniejszej niż 250 szt.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet II

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31230000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51, 57 – 530 Międzylesie, Budynek B – magazyn, Polska

II.2.4)Descripción del contrato:

Okucie 3EQ3.

Skład chemiczny: PN-EN 1706 - EN AC-42100T6 (EN-AC-Al Si7Mg0,3T6).

Wytrzymałość na rozciąganie Rm: PN-EN 1706, min. 290MPa.

Granica plastycznośći Rp0,2: PN-EN 1706, min. 210 MPa.

Wydłużenie przy zerwaniu A: PN-EN 1706, min. 4 %.

Twardość wg. Brinella: PN-EN 1706, min. 90 HBW.

Ilość do zamówienia: 3.500 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W zależności od rzeczywistych potrzeb, związanych z procesem produkcyjnym, technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. dostawy mniejszych ilości zamawianych okuć niż objęte postępowaniem, jednak nie mniejszej niż 2.500 szt.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet III

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31230000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51, 57 – 530 Międzylesie, Budynek B – magazyn, Polska

II.2.4)Descripción del contrato:

Okucie 3EQ4.

Skład chemiczny: PN-EN 1706 - EN AC-42100T6 (EN-AC-Al Si7Mg0,3T6).

Wytrzymałość na rozciąganie Rm: PN-EN 1706, min. 290MPa.

Granica plastycznośći Rp0,2: PN-EN 1706, min. 210 MPa.

Wydłużenie przy zerwaniu A: PN-EN 1706, min. 4 %.

Twardość wg. Brinella: PN-EN 1706, min. 90 HBW.

Ilość do zamówienia: 5.500 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W zależności od rzeczywistych potrzeb, związanych z procesem produkcyjnym, technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. dostawy mniejszych ilości zamawianych okuć niż objęte postępowaniem, jednak nie mniejszej niż 3.000 szt.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet IV

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31230000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51, 57 – 530 Międzylesie, Budynek B – magazyn, Polska

II.2.4)Descripción del contrato:

Okucie 3EF3.

Skład chemiczny: PN-EN 1706 - EN AC-43000F (EN-AC-Al Si10Mg(a)F).

Wytrzymałość na rozciąganie Rm: PN-EN 1706, min. 180 MPa.

Granica plastycznośći Rp0,2: PN-EN 1706, min. 90 MPa.

Wydłużenie przy zerwaniu A: PN-EN 1706, min. 2,5 %.

Twardość wg. Brinella: PN-EN 1706, min. 55 HBW.

Ilość do zamówienia: 600 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W zależności od rzeczywistych potrzeb, związanych z procesem produkcyjnym, technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. dostawy mniejszych ilości zamawianych okuć niż objęte postępowaniem, jednak nie mniejszej niż 400 szt.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 124-282197
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ZK-zp.291.5.2018
Lote nº: 1, 2, 3, 4
Denominación:

Dostawa okuć aluminiowych.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Slevarna a modelarna Nove Ransko s.r.o.
Nove Ransko 234
Zdirec nad Doubravou
58263
Chequia
Código NUTS: CZ0
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 289 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 292 847.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/08/2018